Kan nytt räntetak bli slutet för smslånen?

smslånen
Lån | Nyheter | nov, 28th, 2017

Om du följt med i nyhetsflödet kanske du har noterat att det pratas en ny lag för smslånen. Dock är detta inte direkt en nyhet, eftersom man i många år talat om att skärpa lagarna för de företag som bedriver snabblåneverksamhet. Man har även under årens gång fått igenom vissa regleringar som gynnat oss konsumenter.

Numera kan man till exempel inte starta och bedriva en utlåningsverksamhet utan Finansinspektionens tillsyn. Dessutom har du som är verksam i branschen ständigt både Finansinspektionens och Konsumentverkets ögon på dig. Dock kan man under 2018 införa ytterligare en lag som kommer skärpa reglerna för smslånen ytterligare.

Ny lag för smslånen - kort bakgrundshistoria

Låt oss titta lite närmare på hur utvecklingen har sett ut när det gäller denna nya lag för smslånen.

  • Utredningen ”Överskuldsättning i kreditsamhället” presenterades i slutet av 2013. Det centrala i denna utredning var helt enkelt att minska invånarnas skuldsättning.
  • Under 2016 dök en ny utredning upp: ”Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter”. I denna utredning låg fokus istället på smslåneverksamheterna och hur man kunde skärpa deras regler. Detta eftersom man ansåg att smslåneverksamheterna var de som var skyldiga till en stor del samhällets skuldsättning.
  • Efter att utredningen presenterats fick cirka 40 olika myndigheter möjlighet att yttra sig om de förslag som utredningen innehöll.
  • Blir förslaget verklighet kommer lagen att träda i kraft den 1 september 2018.

Så kan smslånen regleras 2018

Den nya lagen för smslånen innehåller en hel del begränsningar som inte finns i dagsläget. Låt oss titta närmare på några av de största åtgärderna som kan införas i samband med lagstiftningen.

Definition av högkostnadskredit

Detta är ett nytt begrepp som kommer omfatta samtliga krediter med en ränta som ligger minst 30 procent över referensräntan. Det är alltså dessa krediter som kommer påverkas av övriga förslag som utredningen innehåller.

Hänvisning i marknadsföring

Stora förändringar kommer att ske när det kommer till högkostnadskrediternas marknadsföring. Man måste dels förse konsumenten med all relevant information om smslånen, dess räntor och avgifter plus att man även alltid måste hänvisa till en myndighet.

Ränte- och kostnadstak

Detta är förmodligen den mest drastiska regleringen i denna utredning. Ett räntetak kommer att införas för smslånen, vilket innebär att kreditens ränta får ligga på maximalt 40 procent över den gällande referensräntan. Med andra ord kan kreditens ränta inte längre överstiga 100 procent av det ursprungliga kreditbeloppet.

Begränsad förlängning

Många kreditgivare erbjuder möjligheten att förlänga en kredit. Detta kan bli väldigt kostsamt i längden och därför vill man även införa en begränsning när det gäller förlängning av smslånen. Det ska, i samband med den nya lagen, endast vara möjligt att förlänga ett lån en gång.

Större marginaler i disponibel inkomst-kalkyl

Den disponibla inkomsten är det som många gånger avgör om man får låna eller inte. Det handlar helt enkelt om hur mycket pengar du har ”över” när du betalat alla fasta utgifter. Ett förslag i utredningen är att man ska ta bli strängare när det gäller denna disponibla inkomst och räkna med större marginaler än vad man gjort tidigare.

Obligatorisk kreditprövning

Även om de allra flesta kreditgivare genomför en kreditupplysning i dagsläget, så ingår även ett förslag om obligatorisk kreditprövning. Ett förslag som enligt oss på Econello.com är mycket vettigt.

Är den nya lagen slutet för smslånen?

Om detta nya förslag blir verklighet kommer lagen att träda i kraft först den 1 september 2018. Detta kan mycket väl bli slutet för smslåneverksamheterna, eftersom de helt enkelt inte kommer vara att tjäna på att att låna ut pengar längre. Eftersom de flesta högkostnadskrediter har mycket korta löptider, så kommer räntetaket orsaka stora problem för företagens lönsamhet.

Självklart tycker vi på Econello.com att skärpta regler är bra, särskilt för de som ofta lånar pengar och hamnar i skuld, men samtidigt tycker vi att smslåneverksamheterna borde få finnas kvar. Alla som tar smslån hamnar trots allt inte i skuld och ett smslån kan vara mycket smidigt i många olika situationer.

Uppdatering

Den nya lagen för smslånen har trätt i kraft och många långivare har nu ändrat sina låneprodukter till flexibla kreditlån på grund av det nya räntetaket. Läs mer om högkostnadskrediternas nya räntetak.