Trumps första år – Detta (!) har han åstadkommit

trump
Världsekonomi | jan, 16th, 2018

Lite mer än ett år har gått sedan Donald Trump, politiker och tidigare affärsman, vann majoriteten av invånarnas röster och blev USA:s 45:e president. I sina kandidatkampanjer utlovade han allt ifrån storslagna segrar och skattesänkningar till mängder av nya jobb. USA:s framtid såg ljus ut och invånarna bländades uppenbarligen av detta ljus.

Men har verkligen Trump hållit alla sina löften eller har hans tid vid makten endast fått negativa följder? Förmodligen kommer dessa svar att variera beroende på vem man frågar. Vissa tycker att den nye presidenten står upp för landet som få andra gjort, medan andra fasar över det faktum att Trump bland annat dragit USA ur det klimatinriktade Parisavtalet och även lämnat Stillahavsavtalet om frihandel.

Nedan ska vi gå igenom de förändringar som Trump genomfört hittills under sitt första år som president.

Ny domare för högsta domstolen

Den konservative originalisten Neil Gorsuch, som var Trumps kandidat, godkändes under våren som den högsta domstolens nionde domare. Att den nya domaren är en originalist innebär helt enkelt att han anser att landets grundlag (1789) bör tolkas på ett sätt där samtida förhållanden inte spelar in. Lagen ska alltså tolkas bokstavligt.

Denna förändring kommer ha stor inverkar på hur religionsfrihet, vallagar och homosexuellas rättigheter avgörs i framtida mål.

Ändrad skattereform

Strax innan jul gav kongressen, efter hårda förhandlingar, grönt ljus för reformen Republikanernas omfattande skattelättnadspaket som sänkte bolagsskatten från 35 procent till 21 procent. Samtidigt får majoriteten av invånarna en sänkt inkomstskatt.

Detta räknas som en av Trumps främsta segrar inom lagstiftning, men samtidigt motsvaras dessa skattesänkningar inte av några nedskärningar i regeringens övriga utgifter. Därför är man rädd för att skattesänkningen inom snar framtid kommer att öka USA:s statsskuld.

Uppåtstigande börs och minskad arbetslöshet

Om detta är presidentens förtjänst är inte helt självklart, men sedan årsskiftet förra året har faktiskt börsen stigit och jobbmöjligheterna blivit något fler.

Dow Jones industriindex ökat med hela 23 procent och arbetslösheten i landet har minskat med 0,6 procent, från 4,7 procent i november år 2016 till 4,1 procent i november 2017.

Nysatsningar inom olja och gas

USA:s tidigare president, Barack Obama, genomförde en hel del miljöregleringar, bland annat i samband med kolbrytning och andra byggen. Dessa regleringar har Trump rivit upp eftersom han ansåg att de förhindrade jobbmöjligheter.

I november 2017 godkände delstaten Nebraska en utbyggnad av oljeledningen Keystone, ett beslut som oroar många. Dels miljöaktivister som förutspår att denna utbyggnad och eventuella läckage kommer att påverka vattnet i de berörda områdena och dels amerikanska infödingar som menar att ledningen kommer att korsa deras land.

Införde preliminärt inreseförbud

I slutet av 2017 beslutade USA:S högsta domstol att Trumps inreseförbud för vissa invånare ska gälla preliminärt. Detta inreseförbud berör främst invånare som saknar familjära kopplingar till USA ifrån bland annat Iran, Jemen, Nordkorea, Syrien och Venezuela.

Slopade Trumps ursprungliga inreseförbud

Till en början ville Trump införa ett inreseförbud för människor ifrån främst muslimska länder. Detta förslag stoppades dock av flera domstolar och människornas bild av Trump som islamofobisk förstärktes.

Beordrade robotattack mot Syrien

Trump bröt tillfälligt mot sina löften om att delta i globala konflikter när han beordrade en attack mot en syrisk flygbas, ett beslut som få stod bakom. Detta skedde efter gasattackerna som ägde rum i Syrien under våren.

Inget förslag har ersatt Obamacare

Ett av Trumps främsta löften under hans valkampanjer var att ersätta sjukförsäkringsreformen ”Obamacare” (som var en av den tidigare presidenten Barack Obamas signaturlagar) med något bättre. Dock har ännu inga ersättningsförslag fått nog mycket stöd för att ersätta reformen.

Ännu ingen mur mot Mexiko

Muren mellan USA och Mexiko är en byggnation som varit väldigt omtalad. Trump menade att en sådan mur kan vara lösningen på landets höga kriminalitet och narkotikaanvändning. Men någon mur har ännu inte sett dagens ljus, bara prototyper. Dessutom finns det ännu inget utrymme för detta projekt i statens budget.

Stor kritikerstorm mot Trump

Under sensommaren dödades en kvinna och över 30 personer skadades i våldsamma demonstrationer i Charlottesville, Virginia. I demonstrationerna deltog bland annat vita nationalister och andra högerextrema grupper, men trots detta tog inte Trump avstånd ifrån högerextremisterna.

Istället valde Trump att skuldbelägga ”båda sidor”, ett beslut som skapade en kritikerstorm bland landets invånare.

Trumps psyke – en fara för landet?

Under hösten publicerades en bok där 27 experter inom psykiatri och psykologi menar att Trumps psyke utgör en stor fara för landet. Det lades bland annat fram teorier om självupptagenhet och hedonism och hur dessa egenskaper kan vara skadliga för landets framtid.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Dec 02, 2018