Банкa ДСК

Все още не работим с Банкa ДСК

Econello Bulgaria не си сътрудничи с Банкa ДСК и затова не препоръчваме да се използват. Въпреки това сме включили фирмата в нашето сравнение, за да може посетителят да има по-голям избор. За повече информация, моля свържете се с нас.

Банка ДСК

Всеки, който е на възраст над 45 години си спомня името ДСК. Държавната Спестовна Каса е основана през далечната 1951 г и беше единственна на по рода си институция в България. През 1998 г касата се превърна в търговска банка. От 2003 г Банка ДСК е част от унгарската ОТП Банка, като през последвалите години се преобразува от държавна в частна финансова институция.

През 2017 г Банка ДСК откри първите два клона в София, където обслужването е напълно дигитализирано. С това се започна една нова ера в банкирането, която отговаря на все по-активния ни живот.

През януари 2019 Банка ДСК придоби Експресбанк, което я прави най-силната финансова институция на българския пазар и лидер в комплексното обслужване на потребителите.

Застраховки от Банка ДСК

Групама Застраховане ЕАД е застрахователен партньор на Банка ДСК и предлага различни пакети застраховки специално предназначени за клиентите на банката.

Застраховка „Любим дом“

Този продукт е създаден от застрахователния партньор на Банка ДСК – Групама застраховане ЕАД.

Застраховката покрива частична или пълна загуба на движимо или недвижимо имущество на физически или юридичесли лица, във всички видове сгради, за собственици или наематели.

Основни покрития

 • Загуба или повреда на имущество в случай на кражба
 • Природни бедствия
 • ВиК аварии
 • Удар от ПТС
 • Разходи за разчистване/спасяване на имущество
 • Допълнителни разходи при застрахователно събитие
 • Алтернативно настаняване

Ако клиентът пожелае могат да се включат и допълнителни покрития като кражба, токов удар, земетресение и злоупотреба на трети лица.

Банка ДСК предлага и възможността да се застраховат и принадлежащи към жилището помещения, като мази, тавани и гаражи. Спортуващите и физически активни клиенти могат да застраховат спортно оборудване, дори то да не се намира в застрахования обект.

Застраховка „Живот“

Всеки клиент от 18 г. до 64 г, който има нови или съществуващи кредити в Банка ДСК може да сключи застраховка Живот. Покритите рискове са смърт след боледуване или злополука, както и неработоспособност над 70% в случай на злополука.

Срока на застраховката съвпада с този на кредита в Банка ДСК. Застрахователната сума се равнява на размера на кредита (ако се сключат заедно) или остатъка от кредита до датата на застраховането. Валидна е в цял свят.

Застраховка „Нежелана безработица“

Клиенти на Банка ДСК на възраст от 18 г. до 64 г., които имат кредити в банката или кандидатстват за нови могат да сключат тази застраховка. Тя покрива риска „безработица“ настъпила 90 дни след отлагателния период и продължила най-малко 60 дни.

Застрахователната сума е равна на месечната вноска по кредита в момента на сключването. Ако кредита е изплатен до настъпване на безработицата, то ползващо лице е само клиента.

Застраховка „Злополука“ за картодържатели

Тази застраховка може да се сключи от лица на възраст от 18 г. до 74 г., които притежават разплащателна сметка с включена карта или имат кредит по кредитна карта в Банка ДСК. Покритите рисковете при нея са смърт след злополука или намаление на работоспособността над 50% в следсвие на злополука.

Допълнителното покритие включва компенсации при финасови загуби след неправомерно използване на кредитната или дебитна карта в случаи на загуба или кражба. Може да се включи и финансови загуби при кражба на пари теглени от кредитна карта.

Застраховка „Злополука“ за кредитополучатели

Вие можете да зключите застраховката ако сте на възраст между 18 л. 74 г и имате кредит в Банка ДСК. Покритите рискове при нея са два - смърт вследствие на злополука и намаляване на работоспособността до над 30% в резултат на злополука.

Потребителски кредити от Банка ДСК

Потребителските кредити предлагани от Банка ДСК са със завишен размер и удълзен срок на изплащане. Според условията и предназначението си те биват няколко вида.

Стандартен кредит

 • Размер и срок – от 500 лв. до 35 000 лв. за срок от 18 месеца до 10 години.
 • Лихва – Годишен Провент на Разходите 8,35% при променлив лихвен процент 7,50% за кредит от 20 000 лв. за срок от 10 години.
 • Такса за кандидатстване и одобряване – 100 лв.
 • Гратисен период – до 3 месеца.
 • Изискват се от един до трима платежоспособни поръчители.

Бърз кредит

Този кредит е за клиенти, които имат спешна нужда от средства и се отпуска до 1 час.

 • Размер и срок - от 500 лв до 2 000 лв. за срок от 6 м. до 5 г.
 • Лихвата се определя от кредитоспособността на клиента.
 • Кандидатства се само с документ за самоличност.

Кредит за клиенти, които превеждат заплатата си в Банка ДСК

 • Размер и срок – от 500 лв. до 20 000 лв. с погасяване от 18 месеца до 10 години.
 • Лихва - Годишен Процент на Разходите 9,87% при променлив лихвен процент 8,50% за кредит от 10 000 лв. за 10 години.
 • Гратисен период – до 3 месеца.

Кредит за пенионери, които превеждат пенсията си в Банка ДСК

 • Размер и срок – от 500 лв до 15 000 лв. и се погасява от 18 месеца до 10 години.
 • Лихва –  ГПР 8,65% при променлива лихва 6,50% за кредит от 5 000 лв за срок от 10 години.
 • Гратисен период – до 3 месеца.

Кредит за студенти

Клиенти, които желаят да продължат обучението си могат да кандидатстват за студентски потребителски кредит от Банка ДСК. Кредита е гарантиран от държавата и не се изисква обезпечение. Кредита започва да се изплаща 1 г след последния държавен изпит. Дотогава се ползва гратисен период, който може да бъде удължен в случай на продължаване на обучението до 2 г или при болест или майчинство.

Лихвата е фиксирана и Годишният Лихвен Процент е 7%. Кредита се изплаща на равни месечни вноски и се погасява до 10 г. след изтичане на гратисния период.

Размера на кредита от Банка ДСК зависи от предназначението му. Ако вземате кредит за заплащане на такси за обучение, то размера на кредита ще се равнява на сумата от таксите за оставащия период на обучение. Кредита се превежда директно на учебното заведение.

Ако кандидатствате за кредит за издръжка , размерът на кредита ще се равнява на семестриалната издръжка (минималната месечна работна заплата) за всеки месец от семестъра. Влияние оказва и образователната и научна степен. Този кредит се превежда по сметка на студента в банката в началото на всеки семестър.

Ипотечни кредити от Банка ДСК

Кредит за закупуване на жилище

Този кредит може да се използва за закупуване на жилище, гараж, жилищна сграда или поземлен имот с цел строеж на жилище. За да вземете кредит вие трябва да имате разплащателна сметка в Банка ДСК и застраховка на имота.

 • Размер и срок – от 5 000 лв до 400 000 лв за срок до 10 години.
 • Лихва – ГПР от 4,09% до 4,50%. Допълнителни такси – 155 лв + 0,25% върху размера на кредита + 4,50 лв на месец за DSK Pay+.
 • Млади семейства ( съпрузи под 35 г) могат да ползват данъчно облекчение за направени лихвени разходи до първите 100 000 лв по ипотечен кредит от Банка ДСК за закупуване на жилище.

Кредит за строителство, довършителни работи или подобрения на имота

 • Размер и срок – от 5 000 лв до 400 000 лв за 30 години.
 • Лихва – ГПР от 4,09% до 4,50%. Допълнителни такси - 155 лв + 0,25% върху размера на кредита + 4,50 лв на месец за DSK Pay+.

Кредит за текущи нужди

За да кандидатствате за този кредит вие трябва да имате открита разплащателна сметка в Банка ДСК и застраховка на имота.

 • Размер и срок – от 5 000 лв до 400 000 лв за 30 години.
 • Лихва – ГПР от 5,02% до 5,44%. Допълнителни такси – 145 лв + 0,25% върху размера на кредита + 4,50 лв на месец за DSK Pay+.

Кредит за закупуване на нежилищен имот

 • Размер и срок – от 5 000 лв до 400 000 лв за срок до 30 г.
 • Лихва – индивидуална и се договаря в офис на Банка ДСК.

Инвестиции

Банка ДСК предлага инвестиране във взаимните фондове на банката чрез закуване на дялове от тях. Инвестирането може да стане в акции, облигации и ценни книжа или фондове на паричния пазар. По този начин инвеститора има възможност да:

 • Комбинира фондове с различен риск като по този начин разпръсква рисковете в портфейла си.
 • Доходите от инвестиции имат по-благоприятно данъчно облагане от тези по депозитите.
 • Инвеститора може по всяко време да продаде част или всички дялове.

Защо да избера Банка ДСК

Банка ДСК е финансова институция с дълга и динамична история. Започнала като Държавна Спестовна Касса и пробразувала се в Банка ДСК ЕОД компанията съчетава традиция и иновация.  Непрекъснатият растеж и реформиране я правят лидер в цялостното частно банкиране в страната.

Ето защо ако търсите застраховател с дълъг опит, с традиционни подходи и с отлична репутация, то Банка ДСК е вашия партньор.

Банкова информация

Bank ID: Не

Влогова гаранция Да

Сподели мнението си за Банка ДСК: