Cпестовна сметка

Econello.com сравнява условията за спестяване на водещите банки у нас. С едно кликване ще намерите най-изгодните за Вас.

Сравнете спестяване

Искате да започнете със спестяване за собствен дом? Или сте намерили така дългоочакваната екскурзия? Или искате да откриете спестовна сметка на Вашето дете?

Независимо за какво спестяване става дума, целта е капиталът да нараства с времето. Много клиенти прибягват до класическия начин на спестяване – откриване на спестовна сметка. На нашата страница, Econello.сом, можете да сравните лихвите на банковите инстутуции, като едновременно получите важна информация за различните видове спестяване. За тази цел:

  • Посочете каква сума можете да внесете във вашата спестовна сметка и за какъв срок ще спестявате
  • Изберете какъв вид депозит търсите
  • Кликнете след това на „Намерете най-добрата лихва“ за да започнете сравняването.

Спестяването на средства е приятно и мотивитащо . За да изпитате това използвайте услугата в Еconello.com и проследете как капиталът Ви расте.

Спестовна сметка

Откриването на спестовна сметка е най-сигурния начин на спестяване на парични средства. Причината е, че средствата Ви там са гарантирани  чрез Фонда за гарантиране на влоговете.  Гарантираната сума е 196 хил лв. Ако клиента притежава повече от 1 спестовна сметка, то фонда гарантира сумата от всички сметки заедно. Недостатъкът е, че лихвите са на рекордно ниско ниво в момента.

Редица банки предлагат откриване на спестовна сметка за деца до 17 години с по-благоприятни условия.

Средствата във вашата спестовна сметката винаги са на Ваше разположение. Вие може да теглите от тях и да внасяте нови суми. Ако откриете спестовна сметка тя ще е безсрочна.

Лихвите при този вид спестяване са различни за различните банки и могат да се изплащат по няколко начина – ежемесечно, след определен период, след 1 година или няколко пъти в годината.

Притежaвaнето на спестовна сметка е свързано и с определени разходи – за поддръжка на сметката, за внасяне на пари в брой или за теглене без предизвестие.

При сравняване на различните усливия, преди да откриете спестовна сметка, обърнете голямо внимание на Ефективната годишна лихва. Тя е най-обективния показател за това какви ще са крайните разходите по сметката Ви.

Спестяване в срочни депозити

Ако не желаете да откривате спестовна сметка и имате средсва, които няма да Ви бъдат необходими за известен период от време, може да ги внесете на срочен депозит. Срокът може да бъде между 1 месец и 5 години, в зависимост от Вашето желание.  През този период средствата Ви са „заключени“ в банката. Вие все пак може да ги изтеглите предсрочно, но тогава ще загубите събраната лихва и депозита Ви ще се олихви като разплащателна сметка.

Лихвата по депозита нараства паралелно със срока на същия – колкото по-дълъг срок, толкова по-висока лихва. Лихвите могат да се изплащат по няколко начина – в края на срока на договора, авансово или всеки месечно. Сигурността на внесения капитал се гарантира от Фонда за гарантиране на влоговете до 196 хил лв.

Срочния депозит е на база главница, която се увеличава с начисляването на лихвата. Някои банки разрешават внасяне на допълнителни средства по време на срока на депозита. Така сумата на капитала се увеличава допълнително.

Ако имате спестяване в срочни депозити имайте в предвид Ефективната годишна лихва. Тя Ви показва лихвата на депозита и срока, за който той е сключен. ЕГЛ се увеличава ако не Вие не теглите лихвата в края на периода, а я добавите кум главницата.

Често задавани въпроси за спестяване

Каква спестовна сметка да избера?

Това зависи от целта на Вашето спестяване. Ако искате да внасяте средства ежемесечно, за по-дълъг период, без риск и с гаранция за Вашия влог – то ние Ви съветваме да откриете спестовна сметка.

Ако пък имате излишни средства за определен период от време и желаете да ги увеличите, то Вие бихте могли да откриете срочен депозит.

Кой може да открие спестовна сметка?

Всеки пълнолетен гражданин може, без изисквания, да открие спестовна сметка. Ако сумата, която внесете надхвърля 10 хил лв, то банката може да Ви помоли да докажете произхода и.

Ежедневно спестяване

Погрешно е вярването, че трябва да си богат, за да започнеш спестяване. Най-добре е да започнете с делнично спестяване, т.е. с малки суми, които с времето ще нарастнат.

Ние уверено твърдим, че богатството не идва с големите приходи, а с малките разходи. Припомняйте си това всеки ден. Чрез добре обмислените всекидневни избори (например когато пазарувате) малките суми, които спестявате ще се умножат във Вашата  спестовна сметка.

За да можете по-бързо да започнете с това ние сме събрали полезни съвети за спестяване. Край на извиненията – в нашия списък  ще намерите всичко, което съвпада с Вашия стил на живот.

Любов Николаева

Дълъг опит в сферата на финансите. Понякога всеки има нужда от помощ и тогава аз съм насреща.
Актуализиран: 8 октомври 2019