Инвестиции

В Econello.com ще Ви помогнем да намерите най-добрата и изгодна за Вас форма на инвестиране. Сравнете условията и цените.

Какво са инвестиции?

Инвестиции са определени от Вас суми, които влагате така, че те да растат с времето и да Ви носят доходи, които можете да изтеглите при необходимост. Много потребители избягват този начин на спестяване защото то е свързано с рискове. Компаниите, в които инвестирате не Ви гарантират вложения капитал и в края на периода Вие можете да бъдете на загуба.

Има няколко правила относно инвестиции, които е добре да знаете за да увеличите дивидентите.

  • Колкото по-дълъг е срока на Вашите инвестиции, толкова повече пари ще се натрупат. С това обаче идва и възможността от непридвидени фактори на финансовия пазар, които могат да доведат до загуби на средствата Ви.
  • Големият риск води до висока възвръщаемост на Вашите инвестиции. Банковите депозити например са гарантирани от Фонда за гарантиране на депозитите до 196 000 лв и затова доходността от тях е една от най-ниските. При инвестициите няма гаранция и риска нараства, което води до доходност от няколко процента на година.

Срок на инвестициите

Важен въпрос е и ликвидността на направените от вас инвестиции – за колко време те могат да се изтеглят. Това зависи от сферата, в която сте вложили сумата. Ако сте използвали акции или фондове, то осребряването може да стане за часове или дни ако сумата е по-голяма. Ако обаче сте инвестирали в имоти ще трябва да чакате с месеци.

Инвестициите са няколко вида и са обособени в три групи – Взаимни фондове, Приватисационни фондове и Алтернативни инвистиции.

Взаимни фондове

Взаимните фондове се сформират от група инвеститори, които участват със свои капитали и се управляват от дружество. В зависимост от това на кой финансов пазар участват те могат да бъдат фондове в акции, облигации, на паричен пазар, консервативни (от 20 % до 50 % са инвестирани в акции) и балансирани (20 % са инвестирани в акции) .

Капиталът във фонда е разделен на равни дялове. Всеки инвеститор закупува минимално 1 дял. Срока на тези инвестиции е нормално 2-3 години. През това време вложителя може да купи още дялове, да продаде всичките си дяловете или само част от тях.

Приватизационни фондове

Непосредственно след 1989 г започна масова приватизация на промишлените предприятия в страната ни. Тогава много граждани се сдобиха с бонова книжка с акции от различни предприятия.

Сега само с пресоналния си идентификационен код всеки може да влеза в страницата на Централния депозитар  и да провери дали притежава акции.

Алтернативни инвестиции

Освен традиционните инвестиции ще споменем и няколко алтернативни, които все по-бързо се разпространяват както у нас така и по света.

Такава е Peer to Peer (P2P). В буквалния смисъл Вие инвестирате в заем. Влагате парите си в Р2Р-платформа, която след това предоставя заем на кредитотърсачи. Кандидатите за получаване на кредит се подбират според тяхната кредитоспособност.

Като инвеститор можете да закупите няколко неголеми дяла от различни кредити, като по този начин разпръсните рисковете.

За инвестиции се смятат и застраховките живот със спестовен елемент. Те се характеризират с по-дълъг срок на инвестиране. Предимството на тези инвестиции е, че при деклариране вноските се приспадат от данъчната основа.

Инвестиции в земеделска земя спада също към алтернативните доходи. То може да стане чрез купуване на земя и продаването и на по-висока цена или чрез аренда за по-дълъг срок.

Най-често срещани грешки при боравене с инвестиции

Като начинаещ инвестотор е лесно да се допуснат грешки. Предлагаме Ви някои от тях с надеждата да  ги избегнете.

  • Сумата за инвестиции е твърде малка. Добре помислете каква част от Вашите доходи можете да внесете и за какъв срок. Имайте предвид, че има риск да загубите пари ако условията на финансовия пазар се влошат. Нискорискови инвестиции за по-дълъг срок ще доведат до добра икономическа основа.
  • Плащате високи такси. При инвестиции във фондове се плаща такса за влизане и излизане от фонда, както и такса управление. Препоръчваме Ви добре да се осведомите за всички допълнителни разходи преди да инвестирате.
  • Агресивни инвестиции. Разликата между инвестиция и спестяване е, че при инвестирането получавате по-високи дивиденти. Затова много хора инвестират повече средства отколкото имат възможност и се надяват на бърза и голяма печалба. Това може да доведе до много неблагоприятни последствия за вас и Вашето семейство. Инвестирайте разумно!
  • Предсрочно осребряване на инвестиции. Всеки, който инвестира, се безпокои за парите си. Това е естественно и логично защото някой друг контролира вашите средства, но никой не може да контролира финансовия пазар. При спад на борсата някои инвеститори изпадат в паника и теглят своите вложения предсрочно. Това не е правилния ход, защото след спад идва покачване. Изберете си дългосрочна стратегия и се придържайте към нея.
  • Не се информирате и не вземате собственни решения. Има хора, които следват другите, вместо да правят собственни разследвания и да вземат сами решение. Като начинаещ инвеститор е добре да се четат експертите. Но не бива да следвате техните съвети дословно. Влезте в интернет и намерете информация за сферата на инвестиция, която Ви интересува, следете курса на акциите, изберете интересни фондове. Вложете малка сума и следете развитието. С времето ще можете да инвестирате дългосрочно, с разпръснат риск и ще се радвате на добри дивиденти.

Любов Николаева

Дълъг опит в сферата на финансите. Понякога всеки има нужда от помощ и тогава аз съм насреща.
Актуализиран: 8 октомври 2019