Общи условия

Информация

Econello.com е собственост на Уи Оптимайз ЕООД, която е онлайн аffiliate-фирма,  и като такава спазва всички закони, регулации и разпоредби свързани с нашата дейност.

Нашата отговорност

  • Econello.com предлага на своите посетители добре сортирана и актуализирана информация за продукти и услуги.
  • Econello.com следва регулации и разпоредби на ЕС за защита на личните данни.
  • Дейността на Econello.com не включва обработка на документи за кандидатстване. Те се приемат и разглеждат от избраната от Вас компания.
  • Информацията, която предлагаме на нашите посетители ще бъде ясна, леко достъпна и ще отговаря на добрите бизнес-практики.
  • Econello.com ще работи усърдно, за да поднесе най-актуалната информация за продуктите и услугите в сайта ни. Проявете обаче разбиране и ни извинете ако не сме отразили промени в мига когато те се появят.

Общи условия

  • Econello.com не се намесва в спорове  между посетителя и фирмата, която той/тя е избрал/а.
  • Посетителят няма право да обвързва Econello.com с каквито и да е задължения, както и да обвинява Econello.com  за разходи и щети произтичащи от неспазване на общите условия.
  • Основния предмет на дейност на Econello.com е като информационна база данни.
  • Тази страница може да съдържа информация от трети лица и линкове към други страници изградени и управлявани от трети лица на тяхна собственна отговорност.

Econello.com  не отговаря за информация или продукти от трети лица.

За посетителя

Като посетител трябва да знаете, че марката Econello.com, името и логото са собственост на Уи Оптимайз ЕООД. Текст, графика, снимки и дизайн на страницата Econello.com са защитени с авторски права.

Запазваме си правото да променяме общите условия при необходимост.

Последна промяна: 2018-10-13

Любов Николаева

Дълъг опит в сферата на финансите. Понякога всеки има нужда от помощ и тогава аз съм насреща.
Актуализиран: 8 октомври 2019