Бизнес кредити

Използвайте нашия калкулатор и намерете бизнес кредит, който ще осигури дълъг и спокоен живот на фирмата Ви

Преди да изберете бизнес кредити

Всеки, който има собствена фирма, знае каква голяма отговорност носи за своите клиенти, своя персонал и за своето семейство. Затова бихме искали преди да изберете бизнес кредити добре да разгледате всички алтернативи, които Ви предлагаме. Не желаем някой да пострада финансово заради неосведоменост.

Сравни бизнес кредити в Еconello.com

Бизнес кредита може да помогне на фирмата Ви, независимо колко голяма е тя, да продължи да се развива или да се разшири по-бързо.

Много предприятия вземат бизнес кредити за да инвестират в производството като напр. покупка на нови машини или назначение на нови кадри.

Ние в Econello.com ще Ви помогнем да сравните кредитори, като при това спестите време и средства. В списъка отгоре сме събрали най-големите предимства на всеки кредитор, за да Ви улесним в търсенето на най-подходящия за Вас. По-долу ще Ви информираме повече за бизнес кредити и за други възможности за финансиране на Вашата фирма.

За да изберете кредитор от нашата страница трябва само да:

  • Изберете критерии, които отговарят на Вашия бизнес и предпочитания.
  • Натисните “ Сравни “.

В списъка ще излязат всички алтернативи, които отговарят на Вашето търсене.

Видове бизнес кредити и размера им

Според това, за какво ще се използва получения заем има два вида бизнес кредити:

  • За инвестиционни средсtва. Когато бизнеса Ви се развива добре и сравнително бързо и лихвените проценти са едни от най-ниските досега, имате възможност да вземете бизнес кредити и да направите инвестиции. Независимо дали искате да назначите нов персонал или сте решили да разширите дейността на фирмата си – сега е момента да се възползвате от благоприятните финансови условия.

Размерът на инвестиционния кредит се определя от големината на фирмата Ви. Колкото по-голям бизнес толкова по-висок кредит.

  • За оборотни средсва. Както си личи от името тези бизнес кредити се дават за покриването на текущите нужди на фирмата Ви. Например ако не сте получили плащания от клиентите си с такива кредити ще можете да продължите дейността си докато пристигнат постъпленията в касата. Тъй като тези нужди са за момента, то този вид бизнес кредит се отпуска за не повече от 12 месеца.

Обезпечение на кредита

За да Ви бъдат отпуснати бизнес кредити трябва да представите гаранция. Обикновенно това може да са машини, съоръжения или недвижимо имущество. В зависимост от размера на заема финансовата компания или институция може да Ви изиска и банкова гаранция.

Лихва

Лихвата при взетите бизнес кредити е променлива, плаваща. Това означава, че тя се променя според настроението  на финансовия пазар. Тя включва Референтен Лихвен Процент (комбинация от пазарни индекси) и надбавка към него.

Разход по бизнес кредита

За да получите пълна представа за големината на кредитния разход трябва да видите Годишния Процент на Разход (ГПР).

Само този процент включва както лихвата, така и останалите добавки, които трябва да плащате всеки месец като такси, застраховки и комисионни и ще Ви даде ясна представа колко големи ще са Ви месечните вноски.

Изисквания за кандидатстване

Изискванията за кандидатстване за бизнес кредити са различни за различните фирми и цели на заема. Нормална практика е кредитните компании да изискат счетовидните документи на фирмата, срока на съществуване на фирмата и размера на годишния оборот.

Във Ваша полза ще е и факта ако както фирмата, така и Вие имате добра финансова история.

Любов Николаева

Дълъг опит в сферата на финансите. Понякога всеки има нужда от помощ и тогава аз съм насреща.
Актуализиран: 8 октомври 2019