ЦКБ

Все още не работим с ЦКБ

Econello Bulgaria не си сътрудничи с ЦКБ и затова не препоръчваме да се използват. Въпреки това сме включили фирмата в нашето сравнение, за да може посетителят да има по-голям избор. За повече информация, моля свържете се с нас.

Накратко за ЦКБ

Банката започва своята история през 1991 г, като съюз между Централния Кооперативен съюз, местни кооперативни съюзи и 1100 кооперативни организации. Непосредствено след това започва дейността на банката и в чужбина, като тя става член на Европейската асосиация на кооперативните банки в Европа. През 1999 г ЦКБ бе представена на българския фондов пазар.

От 2004 г. ЦКБ е член на Международната асосиация на кооперативните банки заедно с още 52 институции от 36 страни. ЦКБ е пулноправен член на Visa International i Mastercard и предлага пълна гама от кредитни и дебитни карти.

От 2005 г. насам ЦКБ открива офиси  в Кипър, Македония и Татарстан.

Днес ЦКБ е утвърдена банкова институция и притежава 266 клона и офиса у нас и в чужбина.

Потребителски кредити

Стандартен кредит

Предлагания от ЦКБ кредит се отнася за клиенти с безсрочен трудов договор, добри доходи и над 6 месеца трудов стаж при настоящия работодател.

 • Размер – от 200 до 3 000 лв.
 • Срок – от 1 до 7 г.
 • Лихва – от 5,45% при превод на заплата по сметка в банката.
 • Поръчители – не се изисква до 10 000 лв, 1 поръчител за кредит от 10 000 до 15 000 лв. и 2 поръчители над 15 000 лв.
 • Такса на ЦКБ за кредитна оценка на клиента – 1% от кредита.
 • Без такса за усвояване и управление на кредита.
 • Такса за кандидатстване – 20 лв. за кредити до 5 000 лв. и 50 лв. – над 5 000 лв.
 • Такса за предсрочно погасяване на кредита – 1% от предсрочно погасената сума ако оставащия период е над 1 г. и 0,5% ако оставащия период е под 1 г.

Кредит Доверие

Този кредит ЦКБ отпуска на служители на одобрени от банката фирми и такива, които са назначени по Закона за държавния служител.

 • Размер – от 1 000 до 60 000 лв.
 • Срок – от 3 м. до 10 г.
 • Лихва – от 4,15% при превод на доходи в ЦКБ и кредит до 15 000 лв.
 • Поръчители – не се изисква за кредити до 15 000 лв, един – за кредити от 15 000 до 25 000 лв. и двама за кредити над 25 000 лв.
 • Условия – добър осигурителен доход, безсрочен трудов договор, вие сте държавен скужител и поне 6 м. трудов стаж при настоящия работодател.
 • Такса за кредитна оценка на клиента – 1% от кредита.
 • Такса на ЦКБ за кандидатстване – 20 лв. ако кредита е до 5 000 лв. иначе = 50 лв.
 • Такса за предсточно погасяване на кредита – 1% от оставащата сума ако оставащия срок е до 1 г,иначе - 0,5%.

Кредит Днес

Този кредит е предназначен за клиенти на ЦКБ с добри доходи, безсрочен договор или държавна служба, на свободна професия със стаж над 1 г. и които имат над 6 м. трудов стаж при настоящия работодател.

 • Размер – от 1 000 до 50 000 лв.
 • Срок – от 3 м. до 10 г.
 • Лихва – от 4,45% за първата година, от 4,95% за оставащия период.
 • Поръчители – за клиенти с доход над 1200 лв и кредити до 40 000 лв. не се изизсква.

За клиенти с доходи от 900 до 1200 лв – без поръчител до 30 000 лв, след това – един поръчител.

За клиенти с доходи до 900 лв. – без поръчител до 15 000 лв., един поръчител за суми от 15 000 до 30 000 лв. и двама за суми над 30 000 лв.

 • Такса за кредитна оценка на клиента – 1% от сумата.
 • Такса на ЦКБ за подаване на искане – 20 лв. за кредити до 5 000 лв. и 50 лв. за по-високи суми.
 • Такса за предсточно погасяване на кредита – 1% от оставащата сума ако оставащия срок е до 1 г, иначе - 0,5%.

Кредит Актив

Кредита се отпуска от ЦКБ на частни земеделски производители, собсвеници на еднолични фирми, съдружници в ЕООД или ООД, лекари и стоматолози и клиенти с доходи от наеми, хонорари и др.

 • Размер – от 200 до 50 000 лв.
 • Срок – от 3 м. до 10 г.
 • Лихва – от 7,5% при превод на доходи, от 5,4% за стоматолози и лекари.
 • Поръчители – един поръчител до 25 000 лв. и двама – за по-високи суми.
 • Такса за кредитна оценка на клиента – 1% от отпуснатия кредит.
 • Такса за кандидатстване за кредит – 20 лв. за суми до 5 000 лв. и 50 лв. за по-високи кредити.
 • Такса на ЦКБ за предсточно погасяване на кредита – 1% от оставащата сума ако оставащия срок е до 1 г иначе - 0,5%.

Студентски кредит

Кредита е предназначен за клиенти на ЦКБ до 35 г., които се нуждаят от финансиране на обучението си по редовен, задочен или дистанционен начин.

 • Размер – от 200 до 20 000 лв. За участие в студентски бригади – до 5 000 лв.
 • Срок – от 3 м. до 5 г. Срока е 7 м. за участие в студенстки бригади.
 • Лихва – от 6,4%.
 • Поръчители – един – за кредити до 10 000 лв. и двама - за по-високи суми.
 • Такса на ЦКБ за кредитна оценка – 1% от кредита.
 • Такса за подаване искане за кредит – 20 лв. за суми до 5 000 лв. и 50 лв. за по-високи кредити.
 • Такса за предсточно погасяване – 1% от оставащата сума ако оставащия срок е до 1 г, иначе 0.5%.

Стоки на кредит

Ако желаете да закупите стока на изплащане и се намирате в магазин на един от търговските партньори на ЦКБ, то можете да направите това само с представяне на лична карта. Искането ви за кредит ще се изпрати от служител на магазина, а вие ще спестите време за по-забавни неща.

 • Размер – максимално 10 000 лв.
 • Срок – до 5 г.
 • Първоначална вноска – според желанието на клиента.
 • Такса за кандидатстване – 20 лв. за кредити до 5 000 лв.
 • Условия – да имате постоянна работа и да живеете в нселеното място, където се извършва покупката.
 • Поръчител – не се изисква за кредити до 3 000 лв, а за по-високи суми ще се нуждаете от един поръчител.

Кредит за пенсионери

Кредита е предназначен за клиенти на ЦКБ от трета възраст и се отпуска на преференциални условия.

 • Размер – от 200 до 20 000 лв.
 • Срок – от 3 м. до 7 г.
 • Лихва – от 7,7% при превод на пенсия в ЦКБ.
 • Такса за кредитна оценка на клиента 0 1% от кредита.
 • Поръчител – един – за суми до 5 000 лв. и двама – при по-висок кредит.
 • При пенсии над 250 лв. можете да получите кредитна карта и да пазарувате без такси.

Бърз кредит Топлина за пенсионери

Този бърз кредит е предназначен за пенсионери, които имат превод на пенсията си в ЦКБ.

 • Размер – от 200 до 800 лв.
 • Срок – от 3 до 10 м.
 • Лихва – от 9,6 %.
 • Такса за кредитна оценка на клиента – 20 лв.

Ипотечни кредити

Кредит Дом за теб

Кредита е за клиенти, които ще финансират закупуването на жилище, имат добър доход, безсрочен трудов договор и получават заплата в ЦКБ. Имота трябва да в завършен вид и готов за нанасяне.

 • Размер – от 10 000 до 450 000 лв. ( до 85% от цената на имота).
 • Срок – от 1 до 30 г.
 • Лихва – от 3,1 % за клиенти с доход над 1500 лв. (1500 лв. в София), 3,2 % за клиенти с доход над 900 лв., 3,3% за клиенти с доход до 900 лв.
 • Самоучастие – над 10%.
 • Такса за правно становище – 60 лв.
 • Такса за оценка на имота – 120 лв.
 • Такса за картова сметка – 2,10 лв./м.
 • Такса за предсрочно погасяване през първата година – 1 % от предсрочната сума.

Кредит Възможност

Това е кредита от ЦКБ, който ще ви осигури средства за довършителни работи и ремонт на имота, както и за текущи нужди. Вие трябва да имате добър доход, постоянна работа и да превеждате доходите си в ЦКБ.

 • Размер – от 10 000 до 300 000 лв ( до 70% от оценката на имота).
 • Самоучастие – над 10%.
 • Срок – от 1 до 25 г.
 • Лихва - от 3,3% за клиенти с доход над 1200 лв. (1500 лв. в София), 3,4% за клиенти с доход под 1200 лв. (1500 лв. в София), 3,5% за клиенти с доход до 900 лв.
 • Такса за оценка на имота – 120 лв.
 • Такса за правно становище – 60 лв.
 • Такса за картова сметка – 2,10 лв./м.

Бизнес кредити

Кредити за оботорни средства

Всеки, който има фирма знае, че идва момент, в който нуждата от средства за продължаване на дейността е голяма. Тогава можете да се доверите на кредита от ЦКБ, който съществува в два вида.

Стандартния кредит се отпуска за срок до 3 г. и може да се усвои еднократно или на няколко части.

Кредит Обърдрафт е краткосрочен кредит от ЦКБ, който разрешава на клиента да прави разплащания когато в сметката няма средства. Той се отпуска за срок до 12 м. и може да се удължава за още 12 м. Сумата се усвоява изцяло или частично и се погасява автоматично при постъпване на средства по сметката.

Лихвата е плаваща и зависи от сумата и срока на кредита и от риска. За обезпечение на кредита  ЦКБ може да изиска парични средства, недвижими имоти или движимо имущество.

Инвестиционни кредити

При инвестиране в различни проекти ЦКБ отпуска кредит с минимално собственно участие от 20% от общия размер на разходите. Инвестиционните кредити се отпускат за закупуване на машини и съоръжения, закупуване или строчж на имоти. В зависимост от срока си кредитите биват средносрочни – за срок до 5 г. и дългосрочни – за срок от 5 до 10 г.

Лихвата по кредита е плаваща и зависи от риска и размера му.

Като обезпечение ЦКБ приема парични средства, недвижими имоти и движимо имущество.

Кредити по Европейски програми

За отпускане на такъв кредит ЦКБ изисква собствено участие с минимум 20% от разходите. Срока на кредита е до 10 г с плаваща лихва. Като обезпечение се приемат парични средства, недвижими имоти и движимо имущество.

Депозити

Срочни депозити

 • Откриване на депозит в ЦКБ – безплатно.
 • Теглене в брой до 5 000 лв в страната - безплатно.
 • Лихва в лева – 0,05% (1 м. и безсрочен), 0,10 % (3 м.), 0,20% (6 м.), 0,30% (1 г.).
 • Възможност за довнасяне по депозити със срок над 1 м.

Привилегирован депозит

 • Минимален размер – 100 лв.
 • Годишна лихва – до 0,75% .
 • Предимства – получавате лихвата всеки месец, безплатно издаване на дебитна карта, може да се използва като обезпечение при издаване на кредитна карта от ЦКБ.

Спестовни сметки

Универсална сметка

 • Без такса за откриване.
 • Теглене в брой до 2 000 лв. в офис на ЦКБ в страната – безплатно.
 • Теглене в брой над 2 000 лв. - 1 лв. + 0,3% от сумата над 2 000 лв.
 • Лихва – 0,10% при минимален дневен остатък над 9,99 лв.
 • Лихвата се изплаща ежемесечно.

ЦКБ спестовна сметка

 • Без такса за откриване.
 • Теглене в брой до 2 000 лв. в офис на ЦКБ – безплатно.
 • Теглене в брой над 2 000 лв. – 1 лв. + 0,3% от сумата надвишаваща 2 000 лв.
 • Срока се подновява автоматично.
 • Лихва – 0,10% при минимално салдо от 10 лв.
 • Лихвата се начислява на година.

Застраховки

ЦКБ предлага всички видове застраховки, които ЗАД „Армеец“ е упълномощено да осигурява. Застраховките се сключват при посещение в някой от офисите на банката.

Видовете застраховки от ЦКБ са:

 • Имущественни,
 • „Домашно имущество“,
 • Автокаско и Гражданска отговотност,
 • „Злополука“ – групиви и индивидуални,
 • Домашни животни,
 • Земеделски култури,
 • Туристически и др.

CCB Bonus

ЦКБ предлага на своите клиенти широка гама от намаления и бонуси в различни области на пазара – мода и аксесоари, фитнес, туризъм, облекло, бижута, ресторанти и др. С мобилното приложение Вие ще сте винаги информирани за актуалните отстъпки в партньорската мрежа на банката.

Ако желаете да научите повече и да изберете подходяща за вас промоция, моля влезте тук.

Cash Back

С тази програма Вие ще получавате до 2 % от сумата, която сте заплатили на ПОС терминали в страната.

Притежателите на Visa Classic  и Mastercard Standard ще получат 1.5% от изразходваните средства, но не повече от 40 лв за един шестмесечен период.

При притежателите на Visa Gold, Visa Platinum, Mastercard Gold и Mastercard World размера на възтановената сума е 2%, но не повече от 100 лв за шестмесечен период.

 

Банкова информация

Bank ID: Не

Влогова гаранция Да