Енерго-Про

Все още не работим с Енерго-Про

Econello Bulgaria не си сътрудничи с Енерго-Про и затова не препоръчваме да се използват. Въпреки това сме включили фирмата в нашето сравнение, за да може посетителят да има по-голям избор. За повече информация, моля свържете се с нас.

За компанията

Енерго-Про се създава в Чехия през 1994г. През 2000 г компанията се установява на българския енергиен пазар. През 2012 г. тя закупува бизнеса на ЕОН в България и сформита ЕП Мрежи АД и ЕП Доставки АД. Днес тя е една от водещите компании на пазара в търговия, снабдяване и разпределение на електроенергия.

Територията на Енерго-Про обхваща 9 административни области в Североизточна България, има открити офиси в 11 града и е многократно удостоена със сертификати за качество на услуги и продукти.

Енергийни източници

За да покрие нуждите на битовите и  небитови клиенти Енерго Про закупува електроенергия от централния доставчик НЕК. Съотношението между различните източници за производството на тази енергия е:

 • Въглища – 51,15%
 • Вода – 11,11%
 • Ядрена енергия – 11,10%
 • Природен газ – 9,50%
 • Вятър – 7,88%
 • Слънце – 7,49%
 • Биомаса – 1,77%

Цени за битови клиенти

От 1.07.2019 г Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР) постанови нови цени на електроенергията в страната. Цените са без ДДС.

 • Дневна – 0,14184 лв/kWh за енергия или 0,19582 лв/kWh за енергия и мрежови услуги.

Януари-март и ноември-декември – 6.00 – 22.00.

Април – октомври – 7.00 – 23.00.

 • Нощна – 0,05442 лв/kWh за енергия или 0,10840 лв/kWh за енергия и мрежови услуги.

Януари-март и ноември-декември – 22.00 – 6.00.

Април – октомври – 23.00 – 7.00.

 • Временно спиране на тока по молба на клиента – 10.00 лв.
 • Възстановяване на преноса – 19.00 лв.
 • Проверка на електромер по искане на клиент – 30.00 лв.

Повече информация за цените на услугите можете да прочетете в ценорасписа на компанията.

Удостоверениe за зелена енергия

Енерго-Про Енергийни услуги предлагат на своите клиенти удостоверение, че доставената за тях електроенергия е от възобновяеми източници. Това се доказва с Гаранция за произход, която се издава за енергия от 1 МWh и е валидна за 1 година.

Удостоверенията от фирмата са снабдени със специален номер и могат да се видят в публичен регистър на страницата на компанията.

Енергиен мониторинг за бизнеса

Като се има предвид цената на тока в момента, много фирми имат нужда от информация за фактическото изразходване на енергия. Именно това предлага Енерго-Про на своите бизнес клиенти.

Чрез тази услуга те могат да спестят време и разходи като поемат контрола върху потреблението си на енергия. Клиентите получават:

 • Таблична и графична инфорнация за измереното количесво енергия по часове.
 • Сигурна и защитена връзка чрез използване на парола.
 • Различни справки, договорени количества, измерени количества или несъответствия.

За повече информация прочетете тук.

Сподели мнението си за Енерго-Про: