EVN

Все още не работим с EVN

Econello Bulgaria не си сътрудничи с EVN и затова не препоръчваме да се използват. Въпреки това сме включили фирмата в нашето сравнение, за да може посетителят да има по-голям избор. За повече информация, моля свържете се с нас.

За компанията

Групата EVN България е създадена след приватизацията на енергийния сектор през 2005 г. и обхваща територията на Югоизточна България. В края на 2007 г. започва топлоснабдяване в Пловдив, а през 2009 г. се слага началото на използване на  възобновяеми източници на енергия.

Компанията е част от водещия австрийски концерн EVN AG.

През 2011 г компанията беше избрана за Инвеститор на годината в иновации. За 13 г. на българския пазар тя намали чрез инвестиции своите разходи по разпределителната си мрежа като при това спести и над половин милион тона CO2 емисии.

Енергийни източници

Дялът на всеки енергиен източник, който компанията закупува от Националната Електрическа компания, е както следва:

 • Въглища от кондензационни ТЕЦ – 42,13%.
 • Въглища от комбинирани ТЕЦ - 6,55%.
 • Вода – 29%.
 • Природен газ – 9,14%.
 • Вятър – 6,08%.
 • Фотоволтаици – 5,64%.
 • Биомаса – 1,46%.

Цени

Цени за електроенергия – без ДДС и акцизи.

 • Дневна – 0,13333 лв/kWh.
 • Нощна – 0,005331 лв/kWh.

Цени за мрежови услуги – без ДДС

 • За пренос през мрежата – 0,03576 лв/kWh.
 • За достъп до мрежата – 0,00599 лв/kWh.

Цени на Електроразпределение Юг – без ДДС.

 • За пренос през мрежата – 0,00845 лв/kWh.
 • За достъп до мрежата – 0,00139 лв/kWh.

Крайни цени

Фирмата предлага на своите клиенти крайни цени за потребление на електроенергия, с ДДС и акцизи.

 • Дневна – 0,22238 лв/kWh.
 • Нощна – 0,12636 лв/kWh.

Цени на допълнителни услуги с ДДС

 • Проверка на електромер по молба на клиента – 49 лв.
 • Смяна на електромер по искане на клиента – 39 лв.
 • Временно преустановяване на снабдяването по искане на клиента – 19 лв.
 • Възстановяване на снабдяването по искане на клиент – 19 лв.

Екология и биоразнообразие

Ръководейки се от визията на EVN AG за отговорност към клиентите, но и към околната среда, EVN България подпомага работата на много организации в запазване на биоразнообразието в областта.

През 2011 г. бяха залесени над 30  дка с 6 000 дръвчета.

През същата година се започна разделно събиране на отпадъците от административните сгради на компанията. През 2013 г. бяха предадени за рециклиране над 24 тона хартиени отпадъци, което се равнява на дървесината от 432 дървета. За да научите повече проследете този линк.

За бизнес клиенти

За своите бизнес клиенти EVN предлага три варианта на Енергиен доклад. Чрез него клиентите ще имат нагледна представа къде и кога се потребява най-много енергия. Това ще им бъде в помощ  при планиране и ефективизиране на разходите на електроенергия.

Бизнес клиентите могат да получат консултация за избора на подходящ за тях Енергиен доклад.

Ако искате да научите повече, влезте тук.

Сподели мнението си за EVN: