Райфайзенбанк

Все още не работим с Райфайзенбанк

Econello Bulgaria не си сътрудничи с Райфайзенбанк и затова не препоръчваме да се използват. Въпреки това сме включили фирмата в нашето сравнение, за да може посетителят да има по-голям избор. За повече информация, моля свържете се с нас.

За компанията

Историята на Райфайзенбанк започва още през 1862 г, когато Вилхелм Райфайзен лансира идеята за „помощ чрез помагане“ и открива банка в Германия. През 1898 г се поставя началото на австрийската Райфайзен Банкинг Груп. В 1994 г се открива филиал на банката в България.

Днес банката е собственост на Райфайзенбанк Интернешънъл и е лидер в частното и корпоративно комплексно обслужване. Райфайзенбанк е водеща универсална банка в Източна и Централна Европа.

Потребителски кредити

Райфайзенбанк предлага на своите клиенти потребителски кредити за осъществяване на мечтите им и за посрещане на всякакъв вид текущи нужди. Условията по кредитните продукти на банката можете да намерите в брошурaта.

Стандартен кредит

 • Размер – от 1 000 до 40 000 лв. с поръчител, иначе - до 15 000 лв.
 • Срок – от 6 до 120 месеца.
 • Лихва – според индивидуалния профил на клиента. При кредит от 20 000 лв. за 7 г. – 6,51% ГПР ако плучавате заплатата си в сметка в Райфайзенбанк, иначе 7,78%.
 • Такса за разглеждане на документи – 0,75% от кредита.
 • Такса за обслужване на сметка За всеки ден – 4,90 лв/месец.

Предимства:

 • Райфайзенбанк издава кредитна карта без такса за обслужване през първата година.
 • Сметка За всеки ден без разходи при теглене в брой от банкомати на всички банки и при плащане на ПОС.
 • Без такса за преждевременно погасяване на кредита.
 • Застраховка Живот Плюс за срока на кредита.

Потребителски кредит с ипотека

 • Размер – от 1 000 до 200 000 лв.
 • Срок – от 12 до 240 месеца.
 • Стойност на имота - от 30 000 до 150 000 лв.
 • Лихва – При кредит от 7 000 лв. за 7 г – ГПР е 7,98% ако получавате заплатата си в Райфайзенбанк, иначе – 8,24%.
 • Такса за подаване на документи в Райфайзенбанк – 0,25% от разрешения кредит.
 • Такса за обслужване на сметка  – 2,90 лв/месец.

Предимства:

 • Регситрация за онлайн банкиране в Райфайзенбанк.
 • Кредитна карта без такса за първата година.
 • Сметка За всеки ден с безплатно теглене в цялата страна и плащане на ПОС.

Потребителски кредит - доход 1400 лв

Този кредит е специално подбран за клиенти с осигурителен доход над 1400 лв.

 • Размер -  от 1000 до 50 000 лв.
 • Срок - от 6 до 120 месеца.
 • Лихва - при кредит от 20 000 лв за срок от 10 г ГЛП е 5,50%, а ГПР е 6,40%.
 • Такса за разглеждане на документи - 0,75% от размера на кредита.
 • Месечна такса за обслужване на сметка За всеки ден - 4,90 лв.

Предимства:

 • Застраховка на кредитни вноски.
 • Пакет Живот Плюс за срока на кредита.
 • Регистрация за Раифаизен онлайн.

Още информация ще получите тук.

Кредити за пенсионери

 • Условие – за да вземете кредит от Райфайзенбанк вие трябва да имате сметка в банката по която да получавате вашата пенсия.
 • Размер – от 1 000 до 30 000 лв.
 • Срок – от 6 до 84 месеца.
 • Лихва – ГЛП от 8,76% при превод на пенсията в банката.
 • Такса за подаване на документи в Райфайзенбанк – 0,25% от кредита.

Предимства:

 • В Райфайзенбанк ще можете да откриете сметка където ще получавате вашата пенсия. Към нея се издава и дебитна карта с безплатно теглене в брой в страната и покупки на ПОС.
 • Безплатен застрахователен пакет Живот Плюс за целия срок на кредита.

Ипотечни кредити

Закупуването на ново жилище е най-големия разход в живота ни. Освен покупката може би ще трябва да извършим ремонт, дострояване или модернизиране. След това идва ред на обзавеждането. С други думи ще ни трябват пари. Можем да гарантираме, че Райфайзенбанк ще ви предложи решения и полезни съвети как да се справите с този голям разход.

При кандидатстване за ипотечен кредит клиента е задължен да представи застраховка Имущество на ипотекирания имот. Прочетете още.

Жилищен кредит

 • Размер – от 10 000 до 400 000 лв.
 • Срок – от 3 до 30 години.
 • Лихва – Референтен Лихвен Процент(0,13) + надбавка. При кредит от 60 000 лв. за 20 г. ГЛП е 3,10%, а ГПР е 4,40%.
 • Гратисен период – 12 м само с плащане на лихви.
 • Такса за подаване на документи – 0,25% от размера на кредита.
 • Такса за обслужване на Сметка за всеки ден – 4,90 лв/месец.

Предимства:

 • Райфайзенбанк финансира до 85% от цената на обекта.
 • По желание издаване на кредитна карта без такси за първата година.
 • Сметка За всеки ден с дебитна карта и без такси за теглене в брой в страната и покупки на ПОС.
 • Застрахователен пакет Сигурност Плюс.

Студентски кредити

Потребители до 35 г., които желаят да продължат своето образование или квалификация могат дакандидатстват за студентски кредит от Райфайзенбанк.

 • Размер.

Кредита от Райфайзенбанк за обучение отговаря на сумата от такси за оставащия срок на обучение и се превежда директно на учебното заведение. Кредита за издръжка е равен на размера на минималната работна заплата умножен с броя на оставащите семестри и се изплаща месечно.

 • Гратисен период.

Райфайзенбанк отпуска гратисен период за времето от получаване на кредита до изтичане на 1 г. от първата дата на последния дъжавен изпит.

 • Допълнителни такси.

За този кредит Райфайзенбанк не начислява никакви такси. За повече информация влез тук.

Спестяване

В Райфайзенбанк всеки ще открие начина на спестяване, който съответства на семейно положение, финансови възможности или размер на доходи. Никога не е късно да започнете със спестяване. С течение на времето ще бъдете изумени колко лесно можете да си позволите малко всекидневен лукс. Ще се гордеете с това и ще се чувствате спокойни пред евентуални бъдещи проблеми.

Спестовна сметка Перспектива

При откриване на сметката Райфайзенбанк предлага три пъти по-висока лихва от тази при стандартните сметки. Спестяванията ви до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете.

 • Валута – лева и евро.
 • Срок – безсрочна.
 • Лихва – до 100 000 лв. получавате 0,10% ГЛП + още 0,20% ако получавате заплатата си в Райфайзенбанк.
 • Минимално салдо – 100 лв.
 • Такса за обслужване – 6 лв./година ако имате превод на заплата, иначе – 18 лв./година.
 • Такса теглене в брой от банкомат – 0,5% от изтеглената сума.
 • Вътрешнобанков превод – 1 лв.

Предимства:

 • Благоприятен лихвен процент ако превеждате доходите си в Райфайзенбанк.
 • Разполагате със средствата си без да губите лихвата.
 • Удобно захранване на сметката от други сметки в Райфайзенбанк.

Срочен депозит

Този депозит от Райфайзенбанк е с фиксирана лихва за целия срок и се изплаща в края на срока или при прекратяване.

 • Валута – лева, евро, USD.
 • Срок – 6, 12, 24 и 36 месеца.
 • Минимална сума за откриване – 100 лв.
 • Лихва – за отделните срокове тя е 0,01%, 0,03%, 0,25% и 0,35%.
 • Подновяване на депозита – автоматично след изтичане на срока със същата лихва.

Предимства:

 • Без такси за откриване и теглене на падеж.
 • Фиксиран лихвен процент.
 • Може да послужи за обезпечаване на кредит или кредитна карта от Райфайзенбанк.

Депозит Микс

Този депозит на Райфайзенбанк представлява комбинация от срочен депозит (70%) и инвестиция (30%) във взаимни фондове от банката. Това носи по-високи лихви на клиента и възможност за добри дивиденти от инвестицията.

 • Срок – 12 месеца.
 • Минимална сума за откриване – 2 000 лв.
 • Фондове – можете да избирате между Райфайзенбанк Глобален Микс, Активна Защита, Глобален Разтеж, консервативен и Глобален Балансиран Фонд.
 • Такса за обратно изкупуване – 0% при инвестиране над 1 г, а при по-кратко време се заплаща такса от 0,30% до 0,70% в зависимост от избрания фонд.

Предимства:

 • Допълнителна лихва от 0,10% в сравнение със срочните депозити.
 • Депозита се гарантира от Фонда за гарантиране на влоговете.
 • Печалбата от фондовете не се облага с данък.
 • Инвестицията може да продължи след падежа на депозита.

Недостатъци:

 • Всяко участие в търговия с акции или фондове е свързано с риск. Условията на финансовия пазар се променят бързо и неочаквано. Така, че комбинирайте рисковете на вашата инвестиция. Следете курсовете и участвайте активно в обслужването на финасите ви.

Детски депозит

Най-ценното, което притежаваме са нашите деца. Затова всеки родител се стреми да осигури и обезпечи бъдещето на детето си. Това ще направите най-добре като откриете детски депозит в Райфайзенбанк. Когато детето достигне пълнолетие, то ще има един добър и добре дошъл буфер да посрещне живота.

 • Валута – лева, евро и USD.
 • Срок – до навършване на 18 г.
 • Минимална сума за откриване – 100 лв.
 • Лихва – 0,50% за година.
 • Без такси за откриване, довнасяне и теглене на падеж.

Предимства:

 • Благоприятна лихва за дългосрочно спестяване.
 • Неограничен брой довнасяне.
 • Възможно внасяне и от трети лица (баба, дядо).

Застраховки

Живеем в ера на стрес, бързи решения и вечно липса на време. Понякога Животът ни изиграва лоша шега и ни подлага на изпитания, някои - преодолими, други – фатални. За да можем да живеем напълно и безгрижно е добре да се застраховаме срещу поне най-често срещаните рискове от ежедневието ни.

В Райфайзенбанк всеки ще намери застраховка, която отговаря точно на неговите желания, условия и начин на живот.

Здраве всеки ден

 • Покритие.

Райфайзенбанк предлага фиксирана сума от 30 лв. за всеки ден прекаран в болница в следствие на злополука или болест за максимален срок от 25 дни в годината.

Същото покритие важи и за раждане, като минималната сума е 180 лв., независимо от броя дни прекарани в болнично заведение.

 • Премия.

Застрахователната премията е 5 лв. на месец или 60 лв. на година. Ако се застраховат двама родители за 120 лв. на година, децата се застраховат безплатно.

Предимства:

 • Райфайзенбанк предлага Покритие валидно за цял свят.
 • Сключване без медицински преглед.
 • Фиксирана сума на обезщетение без значение на фактическите разходи.

Спестовна застраховка ОтЛично бъдеще

Този продукт на Райфайзенбанк е комбинация от застраховка и спестяване.

 • Валута – лева, евро.
 • Срок – от 10 до 30 години.
 • Вноска – минимална от 30 лв./месец или 360 лв./година.
 • Пакети Класик, Комфорт и Престиж в зависимост от покритията.

Покрития и обезщетения:

 • Смърт вследствие на болест – 2 пъти застрахователната сума.
 • Смърт вследствие на злополука – 3 пъти застрахователната сума.
 • Смърт вследствие на ПТП – 4 пъти застрахователната сума.
 • Трайна загуба на работоспособност поради злополука – до 2 пъти застрахователната сума.
 • Гратисни периоди – до 6 месечни премии при смърт на член от семейството и раждане на дете и за срока на трайна или временна нетрудоспособност.

Предимства:

 • Комбиниано застраховане и спестяване.
 • Дълъг срок на договора.
 • Ползване на данъчни облекчения.
 • Щедри обезщетения.

При пътуване в чужбина

С всеки изминат ден светът става все по-тясен, а нашите пътувания – все по-дълги. Затова е необходимо и важно да притежаваме застраховка. Райфайзенбанк ще ви помогне да осъществите мечтите си като заедно с това ви осигури спокоен и безгрижен престой където и да сте по света.

Основни покрития:

 • Разходи за медицински, хирургически и стоматологични лечения.
 • Помощ и разходи при болнично лечение.
 • Репатриране обратно до България.

Допълнителни покрития:

 • Загуба и забавяне на багаж, кражба.
 • Отмяна на полет.
 • Гражданска отговорност към трети лица.
 • Юридическа помощ.

Предимства:

 • Изцяло онлайн сключване.
 • Покритие в цял свят.
 • Индивидуален избор на застрахователна сума и срок.

Защитени покупки

Райфайзенбанк предлага на своите клиенти с дебитна карта тази застраховка за да са защитени при кражба на лични вещи или за да удължат гаранцията на стоки закупени с картата.

Покритие и обезщетение:

 • Защита на покупка – за срок от 30 дни след покупката – 750 евро.
 • Загуба на лични вещи – 80 евро.
 • Удължена гаранция – 24 месеца след изтичане на срока на първоначалната гаранция (не по-къса от 24 м.) – 750 евро.
 • Месечна премия – 1,95 лв.

Предимства:

 • Райфайзенбанк застрахова направените покупки срещу повреда, кражба и счупване.
 • При загуба на лични вещи ще ви се помогне с издаване на нови документи, ключове и документи на автомобил.
 • Ниска месечна премия.
 • Покритие валидно за цял свят.

Банкова информация

Bank ID: Не

Влогова гаранция Да

Сподели мнението си за Райфайзенбанк: