UniCredit Bulbank

Все още не работим с UniCredit Bulbank

Econello Bulgaria не си сътрудничи с UniCredit Bulbank и затова не препоръчваме да се използват. Въпреки това сме включили фирмата в нашето сравнение, за да може посетителят да има по-голям избор. За повече информация, моля свържете се с нас.

Уникредит Булбанк

Уникредит Булбанк започва своята история през далечната 1964г. като Българска външнотърговска банка в София със 100% държавно участие и 40 милиона лева капитал.

Пътят на Уникредит Булбанк минава през много сливания с други финансови актьори на пазара, внедряване на революционни иновации, увеличаване броя на клоновете и преструктуриране. И така до днес.

Цифрите говорят сами за себе си:  над 1 милион клиенти, 170 клонове, 3600 служители. Освен това – номер 1 по кредити (11 млрд. лв.), по депозити (15 млрд. лв.) и по активи (19 млрд. лв.).  Уникредит Булбанк е получавала редица международни отличия,  като „Най-добра банка в България“, „Най-добра банка за търговско финансиране“, „Банка на годината“, „Най-добрата дигитална банка“ и др.

В Уникредит Булбанк вашите средства са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете . За повече информация вижте тук.

Потребителски кредити

Потребителски кредит в лева и евро

 • Размер - Уникредит Булбанк предлага кредит до 75 000 лв.
 • Срок - от 3 м. до 10 г.
 • Лихва – фиксирана за целия период или променлива + надбавка. За кредит от 7 000 лв. за 6 г ГЛП е 8,5%.
 • Минимална месечна вноска – зависи от финансовото ви положение. Консултант на Уникредит Булбанк ще се свърже с вас след направено запитване.

Потребителски кредит „Бързо, кредит“

За този кредит от Уникредит Булбанк кандидатствате само с лична карта и получавате отговор до 2 часа.

 • Размер – 0т 500 лв. до 10 000 лв.
 • Срок – от 3 м. до 72 м.
 • Лихва – Уникредит Булбанк предлага фиксирана лихва за целия период и зависи от размера и срока на кредита.

Студентски кредит

За да може да насърчи младите си клиенти Уникредит Булбанк отпуска студентски кредит с благоприятни условия.

 • Размер – от 1 000 до 50 000 лв.
 • Срок – от 3 до 120 м.
 • Лихва – Уникредит Булбанк предлага избор между фиксирана за целия период или променлива + надбавки.
 • Кандидатстване – с лична карта и документ от учебното заведение за записан семестър и среден успех.
 • Обезпечение – един поръчител.
 • Гратисен период – възможен за главницата.

Кредит с финансово обезпечение

Ако имате спестявния в Уникредит Булбанк, то вие можете да ги използвате като обезпечение на кредит. Така ще имате средства да посрещнете настоящите си нужди и ще имате пари в банката.

 • Размер – от 500 лв. Максималният размер зависи от големината на спестяванията ви.
 • Срок – до 10 г. на равни и намаляващи вноски.
 • Овезпечение – финансови средства, български и чуждестранни ценни книжа, фондове.

Кредит За вашите златни години

Това е кредит, който Уникредит Булбанк отпуска на своите клиенти на възраст над 60 г. Имайте предвид, че кредита трябва да се изплати преди да навършите 75 г.

 • Размер – от 150 до 10 000 лв.
 • Срок – от 3 до 120 месеца.
 • Лихва – фиксирана за целия период и зависи от размера на кредита, срока и превод на пенсия в банката.
 • Кандидатстване – с лична карта и удостоверение за размера на пенсията.

Кредит за самоосигуряващи се

Този кредит от Уникредит Булбанк е подходящ за клиенти на свободна професия или с частна практика.

 • Размер – 150 до 30 000 лв.
 • Срок – от3 до 120 месеца.
 • Лихва –Уникредит Булбанк предлага възможност за фиксирана лихва за целия период и зависи от размера и срока на кредита.
 • Без обезпечение.

Потребителски кредит “Флаш“

Кредита е за клиенти с депозит в банката, който служи за обезпечение.

 • Размер - от 500 лв до пълния размер на депозита.
 • Срок - до 25 г.
 • Лихва - формира се от лихвения процент на депозита + 2,70%.

Ипотечни кредити

Ипотечните кредити от Уникредит Булбанк могат да се използват могат да се използват според нуждите и желанията на клиентите.

Стандартен ипотечен кредит

 • Цел – закупуване или ремонтиране на жилище.
 • Размер – Уникредит Булбанк отпуска до 85% от пазарната цена на обекта.
 • Срок – до 35 г.
 • Лихва – ГЛП се образува от пазарен лихвен индекс + надбавка.
 • Обезпчечние – закупеното жилище или друг имот.
 • Трябва да имате застраховка на имота.
 • Условия за кандидатстване:

- вашата възраст при изтичане на кредита не трябва да е над 70 г.,

- да сте работили минимум 1 г,- да имате нето доход минимум 300 лв.,

- това трябва да е първата ипотека на имота.

Универсален ипотечен кредит

 • Цел – финансиране на текущи нужди, рефинансиране на кредити от други банки, покупки на недвизимо имущество.
 • Размер – до 70% от пазарната оценка.
 • Срок – до 25 г.
 • Лихва – ГЛП се образува от пазарен лихвен индекс + надбавка.
 • Обезпечение –Уникредит Булбанкприема обекта на кредита, друг имот или парично обезщетение.
 • Трябва да представите застраховка на имота и застраховка Живот.
 • Безплатно погасяване на кредита след 12 месеца.
 • Минимална месечна вноска – според вашите желания и финансово положение.
 • Изисквания на Уникредит Булбанк за кандидатстване:

- това трябва да е първа ипотека на имота,

- да имате трудов стаж минимум 1 г.,

- да имате чист доход над 300 лв. на месец,

- при изтичане на погасителния срок не трябва да сте над 70 г.

Ипотечен кредит с лихва от 2,80%  -  ПРОМО до 31.12.2019г

Уникредит Булбанк предлага на своите клиенти, които кандидатстват за нов ипотечен кредит или желаят да рефинансират такъв променлив лихвен процент от 2,80.  Условията за кандидатстване са:

 • да имате превод на трудови доходи в сметка на Уникредит Булбанк,
 • размерът на кредита да е над 200 000 лв или нето дохода на клиента да е над 2 600 лв.
 • срок на погасяване = до 35 г.

Лизинг

В Уникредит Булбанк  можете да кандидатствате за лизинг както на леки МПС така и на камиони и автобуси. Офертите на банката са съобразени с изискванията и възможностите на потребителя. Уникредит Булбанк предлага разсрочено заплащане на ДДС. Клиента придобива собственост бърху автомобила след изплащането му.

 • Лизинг „Donna”. Това е лизинг за дамите. Уникредит Булбанк предлага блгоприятни условия за ползване и подарък детско столче за кола.

Срока на лизинга е 5 г и лихвата е 4,5% фиксирана годишна. Минималната първоначална вноска е 15% от цената. Вие сами избирате погасителен план и можете да намалите вноските с 20% през първата година след раждане.

Ако изплатите сумата до 1 г. преди да изтече срока  ще заплатите 0,5% лихва върху остатъка. При погасяване след 1 г. лихвата е 1% от остатъка.

 • Оперативен лизинг. Уникредит Булбанк ви предоставя нов автомобил и вие плащате месечен наем за определен срок. След изтичане на срока можете да върнете колата, да я замените с нова или да я закупите на специална цена.

Към този лизинг могат да се включат и допълнителни услуги като поддръжка, снабдяване с гуми или заместващ автомобил.

 • Лизинг със затворен край. След придобиване на автомобила вие получавате фактура за остатъка, който дължите. Към него се добавя и ДДС.
 • Лизинг с отворен край. При този лизинг можете да получите автомобила след заплащане на дължимата сума или да се откажете и да го върнете на банката.

Инвестиции

Уникредит Булбанк ви предлага инвестиране с малки суми във взаимни фондове Амунди Груп, което може да ви донесе добри доходи. Тези, които желаят да спестяват за старини могат да направят това в пенсионните фондове Алианц.

Взаимни фондове Амунди Груп

 • Вид инвестиране. Вашите средства се инвестират в под-фондове в акции, облигации и краткосрочни такива; фондове с европейски, световни или американски акции; стоков- и балансиран фонд.
 • Валута – евро или
 • Минимална начална сума – 500 евро/USD.
 • Всяка следваща сума – 150 евро/USD.
 • Срок на инвестицията – дългосрочен.
 • Риск – диференциран.
 • Данък печалба – не се начислява.

Уникредит Булбанк не гарантира печалба и предупреждава за риск от загуба на средства!

Пенсионни фондове

 • Универсален пенсионен фонд Алианц. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване се инвестират предимно в държавни или гарантирани от държавата книжа с фиксиран доход. След като се пенсионирате от събраните средства ще ви се изплаща допълнителна пенсия.

До 3 месеца след започване на работа трябва да направите своя избор на фонд. След като изтече законовия срок ще можете да смените фонда.

 • Доброволен пенсионен фонд. Вие сами определяте размера на вноските и можете да ги променяте по всяко време. Избирате и рестота на внасянето – месечно, на 3-, 6- , 12 месеца или еднократно.

Средствата от този фонд се наследяват от наследниците.

Спестявания

Уникредит Булбанк предлага широк избор от спестовни пакети за цялото семейство. Основно за всичките е, че имате достъп до вашите средства по всяко време и без допълнителни разходи.  Вашите финанси до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете.  Продуктите на Уникредит Булбанк са:

 • Стандартна спестовна сметка. При тази сметка в Уникредит Булбанк можете да боравите с вашите средства както намерите за добре. Ако желаете можете да използвате събраната сума в сметката като обезпечение на кредит.

Откриване и поддръжка на сметка ще ви струва по 2,50 лв. Минималната сума за откриване на сметка е 10 лв. Лихва до 50 000 лв. е 0,01%.

 • Съвместна спестовна сметка. Тази сметка можете да откриете заедно с още едно или няколко лица. Титулярите разполагат със средствата по сметката и могат да внасят/теглят пари безплатно от . Уникредит Булбанк.

Откриване на сметка ще ви струва 12 лв., а поддръжката 10 лв.  Минималната сума за откриване на сметка е 10 лв. Лихва до 50 000 лв. е 0,01%.

 • Детска спестовна сметка. В Уникредит Булбанк можете да откриете сметка на вашето дете и по този начин да инвестирате в бъдещето му. За откриване ще ви са необходими акт за раждане и вашата лична карта. Титуляр на сметката е вашето дете, а вие сте вложител. Вие можете да разполагате със средствата от сметката след разрешение от районен съд. След пълнолетие на детето сметката се преобразува в Стандартна спестовна сметка.

Откриване и поддръжка на сметката са безплатни. Минимална сума за откриване на сметката е 20 лв. ГЛП за суми до 50 000 лв. е 0,35%.

 • Сметка „Многофактурен влог“. Различното при тази сметка е, че можете да получавате лихвата всеки месец или да я внасяте в друга сметка. Месечния лихвен процент зависи от месечното салдо и броя тегления.

Откриване и поддръжка на сметката ще ви струва по 2,50 лв. Минимална сума за откриване – 10 лв.

 • Детска спестовна сметка „Многофакторен влог“. Уникредит Булбанк предлага същите условия като при Детска спестовна сметка с тази разлика, че тук лихвата се иазплаща всеки месец.

Депозити

В Уникредит Булбанк можете да изберете срочни депозити,  които отговарят на вашето предпочетание и финансово положение. Лихвения процент е по-висок от този при спестовните сметки. Депозита може да се използва кати обезпечение при вземане на кредит от Уникредит Булбанк.

 • Стандартен срочен депозит. Този депозит е със срок от 1 месец, 3 месеца, 6 месева, 12 месеца и 24 месеца. След изтичане на срока депозита се подновява автоматично от Уникредит Булбанк. Минимална сума за откриване е 50 лв. Годишната лихва е между 0,01% и 0,05% в зависимост от срока. Вие избирате дали да теглите лихвата,  да я оставите или да я внесете в друга сметка в Уникредит Булбанк.

Стандартния депозит е без такса откриване, поддръжка и закриване.

 • Съвместен срочен депозит. В Уникредит Булбанк можете да откриете депозит с още един или няколко души като всички са титуляри и могат да оперират с депозита. Минималната сума за откриване е 50 лв. Срока на депозита може да бъде 6, 12 или 24 месеца. Лихвата е между 0,03% и 0,05% и може да се тегли, внася в друга сметка или остава в депозита.

Уникредит Булбанк не начислява такса откриване, поддръжка и закриване.

 • Детски срочен депозит. Уникредит Булбанк изисква 50 лв. като минимална сума за откриване на депозита. Срока може да бъде 1 седмица, 2 седмици, 1, 3, 6, 12 и 24 месеца. След изтичане на срока депозита се подновява автоматично. Лихвения процент зависи от размера и срока на депозита

Застраховки

Уникредит Булбанк е институция, която предлага комплексно обслужване на своите клиенти. Част от това е застраховането. Изберете тези, които отговарят на вашите предпочитания и условия.

 • Застраховка „Живот“. Уникредит Булбанк предлага тази застраховка на всеки между 14 и 60 г. Покритите рискове са смърт в резултат на злополука, намалена нетрудоспособност, болничен престой и медицински разходи. Застрахователната сума зависи от възрастта на застрахования и размера на премията. Срока на застраховката е от 10г. до 20г. минимална застрахователна премия е 20 евро на месец, 240 евро на година или 1000 вро еднократно.

Уникредит Булбанк внася премиите от застраховката в инвестиционни фондове според желанието на клиента, който има право да промени портфейла.

 • Застраховка „Имуществена защита“. За клиентите, които имат или ще вземат ипотечен кредит, Уникредит Булбанк предлага застраховка на недвижимото имущество включено в кредита. Срока съвпада с този на кредита. Основните покрития са пожар, природни бедствия, ВИК аварии и щети от трети лица. Застрахователната сума се избира от клиента и се равнява на оценката на имота или размера на непогасения кредит.
 • Застраховка „Моят дом“. Покритите рискове при тази застраховка от Уникредит Булбанк са пожар, природни бедствия, ВиК аварии и щети от трети лица. Застрахователна сума – от 30 000 лв. до 120 000 лв. и е без срок. Премията се плаща на 6 месеца или на година.

Защо да избера Уникредит Булбанк

Пътят на развитие на Уникредит Булбанк от създаването си до сега е дълъг, прозорлив и благополучен. За това свидетелстват милионите доволни клиенти. Институцията съчетава традициите от миналото , нуждите на настоящето и потребностите в бъдещето. Това превиУникредит Булбанк надежден партньор както за частните клиенти така и за бизнеса.

Банкова информация

Bank ID: Не

Влогова гаранция Да

Сподели мнението си за UniCredit Bulbank: