Кредитна карта

Алианц Visa Classic

Накратко за Алианц Visa Classic

С кредитната карта Алианц Visa Classic ще имате лесен и сигурен достъп до вашите финанси където и да сте по света. Към картата са прикачени и множество възможности за закупуване на допулнителни услуги, които ще улеснят ежедневието ви.

Лимит, лихва и допълнителни такси:

 • Лимита на Алианц Visa Classic е до 20 000 лв.
 • Срок на погасяване – 2 години.
 • Валута – лева, евро и USD.
 • Лихва – за първите 3 месеца 0,57% месечно, след това 15,75% за покупки и 18,75% за теглене в брой. Лихви при карти с гарантиран депозит и/или застраховка „Живот“ – 10%.
 • Издаване на кредитна карта – 10 лв.
 • Преиздаване по вина на клиента – 40 лв.
 • Годишна такса за обслужване  – 40 лв.
 • Теглене в брой от банкомат на банката или на Уникредит – 3 лв. + 1,5% от сумата.
 • Теглене в брой от банкомат на друга банка – 6 лв. + 2% от сумата.
 • Теглене в брой от банкомат в чужбина – 6 лв. + 3% от сумата.
 • Гратисен период – до 45 дни.
 • Минимална месечна вноска – 3% от кредитния лимит или 3% от усвоената сума + лихва.

Бонуси при Алианц Visa Classic:

 • Алианц Visa Classic е безконтакта кредитна карта и за суми до 25 лв. не трябва да използвате ПИН.
 • Картите са снабдени с ЧИП, който осигурява още по-добра защита.
 • Ако използвате вашата карта при плащания в чужбина, вие не дължите банкови такси.
 • Безплатна застраховка „Помощ при пътуване – медицински разноски“.
 • 3D-защита при плащане в Интернет, което ще ви помогне при евентуален спор с търговец.
 • Прочетете още тук.
 • След всяка транзакция с вашата кредитна карта  вие ще получите извастие от банката с информация за час, сума и остатък по сметката ви.
 • Бонус Алианц Детство. При всяко използване на кредитната карта за суми над 50 лв. получавате бонус 0,50 лв. Бонусите се събират за период от 6 месеца и се внасят по депозит Детство. Когато съберете 30 транзакции над 50 лв. банката удвоява бонуса и вие получавате двоен бонус за всяка следваща операция.