Кредитна карта

ДСК Visa Galaxy

Накратко за ДСК Visa Galaxy

ДСК Visa Galaxy е една от стандартните кредитни карти, които банката предлага на своите клиенти. Въпреки това тя е леснодостъпна, добре защитена и предлага редица бонуси. Ако изберете безконтактна карта дори няма да въвеждате ПИН за покупки до 25 лв.

Лимит, лихва и допълнителни такси:

 • Лимита на ДСК Visa Galaxy е до 7 000 лв.
 • Валута – лева, евро и USD.
 • Лихва – банката предлага променлив лихвен процент на база стойности на референтни лихвени проценти. За подробна информация влезте тук.
 • Гратисен период – до 45 дни.
 • Годишна такса за обслужване на ДСК Visa Galaxy – 45 лв.
 • Годишна такса за допълнителна карта – 25 лв.
 • Минимална месечна вноска – след падежната дата банката ще ви изпрати извлечение с информация за размер на вноската и дата на плащане.
 • Теглене в брой от банкомат на банката – 1 лв. + 3% от сумата.
 • Теглене в брой от банкомат на друга банка – 2 лв. + 3% от сумата.
 • Теглене в брой в чужбина – 10 лв + 3% от сумата.
 • Теглене в брой в чужбина от банкомат на OTP Group – 2 лв.
 • Невнесена минимална сума – 15 лв.
 • Преиздаване на ДСК Visa Galaxy по вина на клиента – 20 лв.

Бонуси при ДСК Visa Galaxy:

 • Отпуснатият кредитен лимит е без краен срок за погасяване.
 • След всяка погасителна вноска можете отново да разполагате с целия лимит.
 • Можете да вземете ДСК Visa Galaxy карта с чип, което засилва сигурността.
 • Всички кредитни карти на банката се регистрират безплатно в програми за сигурност при плащане в интернет. За всяко плащане ще получавате еднократен 3-D код, с който ще се индентифицирате и който ще ви помогне например при спорове с търговци.
 • С програмата Money-Back вие ще получавате 1% от сумите заплатени с ДСК Visa Galaxy на ПОС у нас и в чужбина. Средствата се събират за една година и се внасят по вашата сметка. Максималната сума, която можете да получите е 200 лв.
 • Тези клиенти, които имат възможност да изплатят целия кредит до 15 дни след падежната дата, не дължат лихва за покупките направени през ПОС или в интернет през последните две падежни дати.