Кредитна карта

ДСК Visa Gold

Накратко за ДСК Visa Gold

ДСК Visa Gold отговаря на изискванията и на най-капризните клиенти. Тя отваря много врати у нас и в чужбина и е символ на привилегия и успех. Всеки, който притежава ДСК Visa Gold получава достъпност, сигурност и VIP обслужване.

Лимит, лихва и допълнителни такси:

 • Лимита на ДСК Visa Gold е от 7 000 лв. до 40 000 лв. и е без краен срок за погасяване.
 • Лихва – 17,95% стандартен лихвен процент.
 • Валута – лева, евро и USD.
 • Гратисен период – до 45 дни.
 • Минимална месечна вноска – банката изпраща извлечение с размера на вноската и дата на плащане.
 • Годишна такса за обслужване – 90 лв.
 • Годишна такса за обслужване на допълнителна карта – 50 лв.
 • Теглене в брой от банкомат на банката – 1 лв + 3% от сумата.
 • Теглене в брой от банкомат на друга банка – 2 лв. + 3% от сумата.
 • Теглене в брой от банкомат в чужбина – 10 лв. + 3% от сумата.
 • Теглене в брой от банкомат на OTP Group в чужбина – 2 лв.
 • Преиздаване на ДСК Visa Gold по ваша вина – 20 лв.
 • Невнасяне на минимална вноска – 15 лв.

Бонуси при ДСК Visa Gold:

 • След всяко погасяване можете отново да използвате кредита си.
 • Картата е снабдена с чип, което предпазва от злоупотреби и измами.
 • При плащане в интернет получавате 3-D код, който ще ви помогне при евентуално възникнали спорове с търговци.
 • Ако между две падежни дати извършите 5 покупки на обща стойност над 500 лв. вие ще получите намаление на лихвения процент.
 • След всяка трансакция с кредитната карта получавате безплатен SMS с данните от нея и оставащото ви салдо.
 • С Money-back отстъпката ви се връща 1% от общата сума за направените покупки на ПОС у нас и в чужбина за една година. Това обхваща и допълнителните карти. Максималната сума за връщане е 200 лв. Прочетете още!
 • Ако имате възможност и погасите цялото се задължение по кредита до 15 дни от датата на падежа вие не плащате лихва върху покупките направени между последните две падежни дати.
 • Вашата ДСК Visa Gold включва безплатна застраховка Помощ при пътуване.