Домакинствата през 2018 г

Вижте съотношението между приходи и разходи в домакинствата за 2018 г.

Домакинствата през 2018 г.

Неотдавна беше публикувана статистика за съотношението между доходите и разходите на домакинствата за края на 2018 г. Според нея ръста на разходите (10,5%) надвишава този на доходите (7,5%). Икономистите успокоиха обществеността, че в това няма нищо необичайно.

За втората половина на миналата година се отбеляза повишено потребление от страна на семействата. От всеки 1 лв. приход се похарчиха 0,87 лв. Към края на 2018 г разходът надмина 1 лв за всеки 1 лв приход, което потвърди, че разходите се увеличават по-бързо от приходите. Частично този процес може да се обясни с повишената инфлация за този период. Все пак обяснението е и в повишените доходи на семействата.

Доходи

Увеличаването на заетостта и на работната заплата, както и намаляването на безработицата, допринесоха за подобряване на доходите. 55% от приходите в домакинствата бяха от работна заплата, а  около 2,5% от социални помощи и други обезщетения. Останалата част е от пенсии, предприемачество и собственост.

Статистиката за доходите се влияе от демографското и финансово състояние на част от домакинствата. В тази група влизат най-бедните 10% от населението като нискообразовани, жители на бедни райони, трайно безработни, самотни пенсионери и работници в ниско заплатени отрасли. Тези семейства нямат достъп до трудовия пазар и увеличаването на минималното заплащане няма ефект върху тях.

Разходи

Според статистиката разходите на домакинствата за храна са 30% и има тенденция да се намалява. Затова пък се увеличава размерът на разходите за данъци и осигуровки и в края на миналата година бяха 12,7%. Това, разбира се, е резултат от повишаване на заетостта.

Разходът за жилище беше 18,4%, а този за транспорт и съобщения - около 12%.

Вземането на кредити се увеличи с над 10% на година.

Увеличение се наблюдава и в разходите за „свободно време, образование и културен отдих“, което още веднъж потвърждава повишаването на благосъстоянието на средностатистическото семейство.

Бъдещето

Все още никой не може да предскаже със 100% сигурност какво ще се случи в бъдеще. Но тези, които наблюдават икономическото развитие и тенденциите в световен мащаб очакват забавяне на трудовия пазар. Правителството не можа да убеди обществото, че бюджета за 2019 г и предложението за реформи ще могат да посрещнат новите предизвикателства на пазара.

Тази несигурност е възможно да окаже неблагоприятно влияние върху конкурентноспособността на българската икономика, което пък от своя страна ще се отрази лошо върху домакинствата у нас.

Любов Николаева

Дълъг опит в сферата на финансите. Понякога всеки има нужда от помощ и тогава аз съм насреща.
Актуализиран: 3 март 2019