Добра кредитна история

Прочетете как да запазите вашата добра кредитна история и какво ѝ влияе негативно.

Добрата кредитна история и нейното значение

На много хора се е налагало да закупят нещо на изплащане или да кандидатстват за кредит. Тогава се сблъскваме с понятието „добра кредитна история“. Но какво означава това? Колко време ще ни тежи на плещите? Какво да направим, за да я подобрим?

Кредитната ни история се съхранява с години в Централния Кредитен Регистър. Тази институция притежава информация за всеки кредитополучател и как той се справя с вноските си. Всеки кредитор, който иска да научи що за потребители сме проверява това там. Понякога стават грешки. Затова е необходимо от време на време да влизаме в ЦКР и да проверяваме какво пише там за нас.

Но да започнем от началото.

Какво е „добра кредитна история“?

Тя описва как се справяме с връщането на задълженията си. Всяко пресрочване ни носи черна точка в кредитната ни история. Затова преди да кандидатстваме за кредит трябва да сме наясно каква сума искаме, за какъв срок и каква месечна вноска можем да си позволим.

Отговор на всички тези въпроси ще намерим в нашия бюджет.

Какво влияе негативно на кредитната ни история?

Има няколко фактора, които могат да окажат негативно влияние върху кредитната ни история:

  • Закъсняло или неизвършено плащане на задължението. Преди да направите това свържете се с кредитора и обяснете причините.
  • Многократно вземане на кредит. Всеки заем е свързан с отговорност. Затова е възможно някой от кредиторите да се осъмни в нашите възможности.
  • Надхвърляне на лимита на кредита.
  • Негативен баланс по сметката. Това показва, че не сте в състояние да се грижите за финасите си.

Ако разпознавате някои от тях е добре да се обадите на кредитора и да дискутирате положението. Всеки кредитор си иска парите обратно. Затова не малко от тях правят всичко възможно за да помогнат на клиента.

Колко време се запазва лошата кредитна история?

Разбира се има начин да подобрите кредитната си история, но е много трудно. Ако в продължение на 5 години след развалянето ѝ плащате вашите задължения навреме, то вие ще започнете на чисто.

По-сериозно е положението ако кандидатствате за по-голям кредит. Затова може би е по-добре да изчакате и да погасите предишните си дългове.

Има кредитори, които отпускат заеми на потребители с лоша кредитна история, но лихвите там са големи.

Как да подобрим лоша кредитна история?

Взамането на кредит е голяма стъпка в живота ни и понякога може да доведе до много главоболия. Трябва да сме абсолютно сигурни, че искаме кредита точно сега. Ако имаме някакви съмнение, можем да се „допитаме“ до нашия бюджет. Там нагледно ще се осведомим каква сума можем да си позволим. Освен това трябва:

  • Да изплатим старите кредити преди да вземем нови.
  • Да спазваме сроковете на погасяване.
  • Да не оставаме без средства по сметката. Първо свършете най-важното.
  • Да се свържем с кредитора ако възникнат пречки и не можем да обслужваме кредита си.

И най- важното – Богатството не идва с големите приходи, а с малките разходи! Никога не забравяйте това!

 

Любов Николаева

Дълъг опит в сферата на финансите. Понякога всеки има нужда от помощ и тогава аз съм насреща.
Актуализиран: 8 октомври 2019