ЧЕЗ

Все още не работим с ЧЕЗ

Econello Bulgaria не си сътрудничи с ЧЕЗ и затова не препоръчваме да се използват. Въпреки това сме включили фирмата в нашето сравнение, за да може посетителят да има по-голям избор. За повече информация, моля свържете се с нас.

Накратко за компанията

ЧЕЗ Груп се намира на българския пазар от 2005 г.,  снабдява с енергия западната част на страната и се ръководи от „ЧЕЗ България“ЕАД, която е собственост на  Чешката Република.

В групата влизат още пет компании, чиято дейност е свързана със снабдяване с електроенергия, поддръжка на мрежата, продажба на енергия, развитие на комуникационни и информационни технологии и с енергийната ефективност.

Компанията разполага с 31 центъра в областта и 1300 офиса заплащане.

Енергийни източници

Дялът на енергийните източници, които компанията закупува от Националната Електрическа Компания, за 2017 г. е :

 • Въглища от кондензационни ТЕЦ – 45,91%.
 • Въглища от комбинирани ТЕЦ – 5,61%
 • Атомна енергия – 11,18%.
 • Природен газ – 9,57%.
 • Вятър – 7,94%.
 • Фотоволтаици – 7,54%.
 • Вода – 11,19%.
 • Биомаса – 1,78%.

Цени

От 1.07.2018 г. по заповед на КЕВР компанията предлага следните цени на своите клиенти. За да изчислите месечната си консумация на електроенергия влезте тук.

Цени за снабдяване – без ДДС и акциз

 • Дневна – 0,13538 лв/kWh.
 • Нощна – 0,05676 лв/kWh.

Цени за разпределение – без ДДС

 • Достъп до мрежата – 0,00577 лв/kWh.
 • Пренос на енергия – 0,03426 лв/kWh.

Цени на допълнителни услуги с ДДС

 • Издаване на справки – 7 лв.
 • Техническа проверка по искане на клиент – 52,15 лв.
 • Възстановяване на захранване след прекъсване поради неплатена сметка – 19 лв.
 • Преустановяване на захранването по молба на клиент – 19 лв.
 • Възстановяване на захранване по желание на клиент – 38,44 лв.

Екология

Една от целите, които концерна си е поставил е да разпространи метода за електронно заплащане на фактурите, като по този начин опази гората ни от съсичане и покаже, че не е късно всеки да даде личен принос.

В края на февруари над 412 000 клиенти получават своите фактури онлайн.

Run Green

По време на традиционните съботни бягания на 5 км. в столицата се роди кампанията Run Green. ЧЕЗ обеща да засади по едно дръвче за всеки участник.  През пътвия етап през юли бягаха 366 души.

We Do Green

Вторият етап беше през октомври. Този ден в бягането участваха 375 човека, което прави 751 дръвчета. Компанията обаче реши да удвои броя.

До края на 2018 г. бяха залесени още няколко места в областта.

Сподели мнението си за ЧЕЗ: