Намерете доставчик на електроенергия

Научете повече за електроенергия, цени и няколко полезни съвета.

Електроенергия

Електроенергия е нещото, което приемаме за даденост. За нея не мислим, освен когато получим сметката за ток и когато той спре. Съвсем естетствено е да запалим лампата когато влезем в тъмна стая или да включим кафеварката сутрин. Целият ни живот се улеснява, ръководи и защитава от компютри и машини, които употребяват електоенергия.

Ако се замислим какво ще стане ако тока спре за по-дълго време (седмици) ще ни обхване паника. Замислете се – здравеопазването ще капитулира, банките ще затворят офисите си, производството ще спре и магазините ще се изпразнят. Всичко това показва колко сме уязвими и колко лесно може да се саботира една страна – без война, по мирен път.

Минало

Началото на енергетиката в България започва в края на XIXв и зависи от развитието на стопанството. През 1899 в гр. Перник се открива първата ТЕЦ за производство на електроенергия с капацитет от 50 КW, която спомага да се осветлят минните галерии в областта.

Една година по-късно се пуска в действие ВЕЦ Панчарево с мощност 1700 KW за осветяване на столицата и за захранване на първите трамваи през 1901 г. с електроенергия.

До 1944 г. енергетиката се развива бавно и се използва главно за осветление. Отрасълът е държавен и обхваща 117 електроцентрали с мощност от 130 МW, които захранват 40% от населението на страната с електроенергия.

През 1982 г в страната работят 234 централи, между които 140 ТЕЦ-ове, 72 ВЕЦ-ове и 1 АЕЦ. Страната започва да изнася електроенергия за Югославия, Гърция и Турция.

До 1989 г България разполага с добре развита и оборудвана база са производство на електроенергия. Средно на човек от населението се пада такова количество както в развитите страни на Европа.

Настояще

След 1989 г настъпиха политически промени, които оказаха огромно неблагоприятно влияние върху енергетиката на страната. Добивът на въглища се намали поради нерентабилност. През 2002 г бяха спрени от работа блок 1 и 2 на АЕЦ Козлодуй. Мощността на Марица Изток 2 бе увеличена. По-късно се пряха и блок 3 и 4 на АЕЦ. Електроразпределителните дружества бяха приватизирани. Поднови се работата по АЕЦ Белене.

Тези реформи и изменения доведоха до недоволство на българския народ през 2013 г. Цената на тока стана непоносима за  множество домакинства, правителството падна, имаше обвинения за корупция и липса на независим регулатор.

И до днес въпроса за енергетиката е горещ картоф – никой от управляващите не желае да се захване с него и да го реши справедливо.

Бъдеще

Основният източник на суровина за производство на електроенергия са въглищата. Но работата с тях е свързана с отделянето на СО2, който влияе отрицателно на околната среда. Затова пред страната и правителството стоят немалки предизвикателства да наблегнат на екологично чистите суровини за производство на електроенергия.

Такива могат да бъдат слънчевата енергия в южната част на страната и силата на вятъра в планинските райони и Североизточна България. Като възможност за добив на електроенергия се разглежда и използването на енергията от термалните извори, които и сега се използват, но в по-ограничен мащаб.

Би трябвало да се доизгради АЕЦ Белене, която ще е с мощност от 4 000 МW и която окончателно ще реши енергийния проблем на страната.

Суровини

Според статистиката за 2011 г в страната са произведени 50,7 тереватчаса електроенергия от:

 • ТЕЦ – 49,6% (въглища)
 • АЕЦ – 32,2% (атомна централа)
 • ВЕИ – 7,3% (ВЕЦ и възобновяеми източници)
 • ТФЕЦ – 5,2% (топлофикационна централа)
 • ЗТЕЦ – 3,9% (заводска ТЕЦ)
 • ПАВЕЦ – 1,8% (помпено-акомулираща ВЕЦ)

Доставчици

България е разделена на три части, които се захранват с електроенергия от три доставчика.

Energo-Pro

Компанията е основана през 1994 г. в Чехия и снабдява Североизточна България с електроенергия предимно от хидроелектроцентрали. От 1.07.2018 г цените на h без ДДС за потребители са:

 • Дневна – 0,13933 лв.
 • Нощна – 0,05429 лв.
 • Цена за пренос и достъп до мрежата – 0,00984 лв/ kW.
 • Дневна тарифа – 6.00 – 22.00 ( януари – март, ноември – декември).
 • Дневна тарифа – 7.00 – 23.00 (април – октомври).
 • Нощна тарифа – 22.00 – 6.00 (януари – март, ноември – декември).
 • Нощна тарифа – 23.00 – 7.00 (април – октомври).
 • Такса за прекратяване на договор по искане на клиента – 89,94 лв.
 • Техническа проверка на електромер – 30 лв.

EVN

Това е една от най-големите енергийни компании в Европа и е основана през 1922 г. в Австрия. От 2005 г. фирмата оперира в Югоизточна България с доставки на електроенергия и природен газ.

Крайните цени на електроенергията с ДДС и акциз за битови нузди от 1.07.2018 г са:

 • Дневна – 0,21596 лв.
 • Нощна – 0,12271 лв.
 • Цена за достъп – 0,01650 лв/kW/ден.
 • Техническа проверка на електромер – 49 лв.

CEZ

Компания ЧЕЗ е основана през 1992 г. в Чехия и е притежател на множество ядрени, въглищни, слънчеви и вятърни електроцентрали в Европа. От 2004 г. ЧЕЗ снабдява Западна България с електроенергия.

От 1.07.2018 г ЧЕЗ има следните цени без ДДС за потребители:

 • Дневна – 0,13294 лв.
 • Нощна – 0,05664 лв.
 • Достъп до мрежата – 0,00519 лв/ kW/ден.
 • Пренос на електроенертгия – 0,03245 лв/ kW/ден.
 • Техническа проверка на електромер – 30 лв.

Кое влияе върху цената на електроенергията?

Всяка електроразпределителна компания представя своите искания за корекция на цената на електроенергия пред Комисията за Енергийно и Водно Регулиране (КЕВР). Експертите в тази комисия следят внимателно развитието на вътрешния и международен пазар и дават своите препоръки.

Електроенергията е стока на финасовия пазар. И като всяка стока цената се формира от търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането цената на електроенергията се повишава. Може да се стигне до такъв драстичен резултат както през август 2018 г, когато няколко предприятия в Стара Загора преустановиха своето производство. Цената на електроенергия на свободния пазар бе достигнала до 275 лв./MWh. Този пример ни навежда на мисълта, че е напълно възможно някои електроснабдители да намаляват производствот0 на електроенергия за да завишат изкуствено цената.

На никого не е избегнала дискусията за парниковите газове в атмосферата. За да намали нивата им се създаде схема за търговия с парникови емисии. Накратко казано индустриите си купуват правото да отделят вредни газове от други страни в ЕС. През август 2018 г. цената беше достигнала до 20 евро на тон.  Тази търговия увеличава цената на електроенергията, тъй като производителя си „избива“ този разход от потребителите.

Спестете електроенергия – добре за портфейла и климата

Както ние обичаме да казваме „Богатството не идва с големите доходи, а с малките разходи“!

С малки промени в начина си на живот можем да постигнем големи ползи в бъдеще. Като например:

Осветление според предназначение

Знаете ли, че ще изразходите 1 kWh ако една крушка от 60 W свети 17 часа?

 • Използвайте силно осветление там, където работите. В другите стаи може и с по-слаби лампи.
 • Изгасяйте лампите когато излезете от стаята.
 • Сменете обикновените крушки с нискокалорични. Когато това стане в ЕС е изчислено, че разхода на електроенергия в съюза ще намалее с 39 милиарда kWh. Невероятно, нали?
 • Заложете на LED шина – тя е с дълъг живот и не черпи много електроенергия.

Кухня

Кухнята, както казват, е сърцето на дома. Множество машини и оборудване, които черпят електроенергия. Най-големите крадци на ток са хладилника и фризера. Ако намалите температурата с 1 градус ще увеличите разхода на електроенергия с 5%.

 • Охладете храната, преди да я сложите в хладилника.
 • Редовно размразявайте фризера.
 • Не ползвайте аспиратора през цялото време – той гълта електроенергия и изсмуква топлия въздух от стаята.
 • Използвайте чайник за гореща вода вместо тенджера на котлон.
 • Температурата в хладилника трябва да е +5, а във фризера -18 градуса.
 • Не мийте съдовете под течаща вода – за 15 мин. ще изразходвате 75 л. вода.

Баня

Едно семейство от четирима изразходва 4800 kWh на година за топла вода.

 • Използвайте душ вместо вана.
 • Спрете водата когато се шампонирате, сапунисвате или миете зъбите си.
 • Ако се къпете 5 мин. вместо 15 мин. ще спестите 700 kWh на година.
 • Перете само пълна пералня.
 • На пазара могат да се намерят икономични душове (5-7 л/мин), които ще намалят разхода на вода със 50%.

Електроника

Накъдето и да погледнем в дома си ще видим поне няколко електронни апарата. Живота ни е пълен с тях – за добро и лошо.

 • Всички устройства, които не са изключени чрез превключвателя, теглят електроенергия.
 • Не оставяйте зареждащото се в контакта.
 • Избягвайте stand-by.
 • Декодерите харчат толкова електроенергия колкото един малък телевизор.
 • Съберете няколко устройства в един разклонител. Тогава с едно движение ще изключите няколко апарата.

Заедно ще можем да създадем трайно и сигурно бъдеще. Вярваме в силата, която възниква когато се обединим в една цел – чрез спестяване на електроенергия в дома ние спестяваме както разходите, така и околната среда. Умно, нали?

Любов Николаева

Дълъг опит в сферата на финансите. Понякога всеки има нужда от помощ и тогава аз съм насреща.
Актуализиран: 8 октомври 2019