Jämför barnförsäkring

Se marknadens bästa försäkringsbolag och jämför barnförsäkring för att hitta passande villkor.

Vad är en barnförsäkring?

En barnförsäkring ger ditt barn ersättning för vård i samband med en rad skador och sjukdomar. Den ersätter även vid ekonomisk invaliditet. Tyvärr täcker inte din vanliga hemförsäkring för  vård i samband med vissa sjukdomar som skulle kunna drabba ditt barn, till exempel diabetes. Därför är barnförsäkringen viktig för familjens trygghet.

Du bör teckna en bra barnförsäkring direkt ditt barn kommer till världen. Innan du tecknar är det dock viktigt att du jämför barnförsäkring hos olika försäkringsbolag. I listan längst upp på denna sida kan du göra just det. Här får du även möjlighet att läsa mer om varje enskilt försäkringsbolag.

Nedan kan du läsa mer om hur en barnförsäkring fungerar och vad du bör tänka på innan du tecknar.

Varför ska jag jämföra barnförsäkringar?

Att du jämför barnförsäkring innan du tecknar är viktigt. Detta eftersom den ersättning du får ifrån till exempel ifrån skolan eller ifrån din hemförsäkring inte alltid är tillräcklig om ditt barn skulle fara illa. Dessutom kan en barnförsäkring vara bra att ha senare i livet, till exempel om en skada som ditt barnet fått i tidig ålder påverkar den framtida arbetsförmågan.

Med rätt barnförsäkring kan du ge ditt barn ett optimalt skydd eftersom den både ger ersättning för skada och sjukdom. Detta gör inte en vanlig barnolycksfallsförsäkring. Barnolycksfallsförsäkringen ger endast ersättning vid olycksfall, inte vid invaliditet som uppstått i samband med en sjukdom.

De ersättningsområden vi beskrev ovan är bara några av de som en barnförsäkring täcker. Oftast ingår en hel del andra ersättningsområden också, men dessa kan dessa skilja sig en hel del beroende på vilken barnförsäkring du väljer. Därför är det viktigt att du jämför barnförsäkring noggrant innan du skriver under försäkringsavtalet.

Medicinsk och ekonomisk invaliditet - Vad gäller?

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om barnet drabbas av bestående invaliditet i samband med en skada eller sjukdom. Denna invaliditet baseras på en tabell och anger en viss procentenhet. Ju högre procent, desto högre invaliditetsgrad, vilket i sin tur ger en högre ersättning.

Skulle barnets invaliditet göra det omöjligt för barnet att ta sig ut i arbetslivet kommer ersättning för ekonomisk invaliditet att betalas ut. Denna ersättning kan även betalas ut om barnet endast kan jobba halvtid.

När du jämför barnförsäkring, se till att lägga extra vikt vid att jämföra ersättningsbelopp för medicinsk samt ekonomisk invaliditet.

Hur fungerar automatisk barnförsäkring?

Det finns några få gravidförsäkringar som automatiskt går över till en barnförsäkring när barnet har anlänt. Dock är dessa försäkringar inte särskilt vanliga. Har du en gravidförsäkring, eller om du ska teckna en, bör du alltid gå igenom villkoren noggrant för att se vad som gäller.

Du bör även tänka på att skyddet för ditt spädbarn inte alls är lika omfattande om du bara har en gravidförsäkring. Därmed bör en barnförsäkring tecknas så fort barnet har kommit till världen. Jämför barnförsäkring och försäkringsbelopp för att hitta passande villkor.

Försäkring via kommunen

Under den tid som barnet befinner sig i skolan skyddas det av en enklare barnförsäkring via kommunen. Denna försäkring gäller emellertid endast om barnet skulle skada sig under skoltid, så i praktiken är detta en vanlig olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller alltså inte utanför skolan och tyvärr är det allra vanligast att barn skadar sig under fritiden. Dessutom ger inte den kommunala försäkringen ersättning vid sjukdom, vilket är en stor nackdel. Detta eftersom bestående men främst uppstår till följd av sjukdomar, inte olyckor.

Med andra ord är det väldigt viktigt att komplettera kommunens skydd med en bra barnförsäkring.

Jämför barnförsäkring och teckna online

Om du har ett barn på väg eller om du fortfarande inte har en barnförsäkring hoppas vi att denna artikel har fått dig att förstå hur viktig denna försäkring är.

Det är viktigt att du jämför barnförsäkring för att hitta villkor som passar just dig. På så sätt kan du och ditt barn få det skydd ni förtjänar. Med en bra barnförsäkring kan du se till att barnet får bra vård när det behövs som mest.

Senast uppdaterad: Jan 05, 2023