Privat pensionssparande

Vi på Econello.com vill göra ditt pensionssparande så enkelt som möjligt. Nedan kan du läsa mer om de vanligaste formerna av privat pensionssparande.

Privat pensionssparande – Econello.com hjälper dig

Har du kommit igång med ett privat pensionssparande ännu? Om inte, så är det hög tid att du kommer igång. Många tror att tjänstepensionen räcker gott och väl, men sanningen är att den inte alltid är så hög som man kan tro. Börjar du dock pensionsspara privat i god tid innan din pension kan du få upp min månatliga pension en hel del, vilket kan sätta guldkant på ålderns höst.

På denna sida kan du läsa mer om olika typer av privat pensionssparande och vilket alternativ som är mest lönsamt. Vi hoppas att du hittar ett sparande som passar dig så att du snabbt ska komma igång med ditt sparande.

Olika typer av pensionssparande

När det gäller privat pensionssparande så kan du välja mellan flera olika sparformer. Nedan ska vi gå igenom de allra vanligaste formerna för privat pensionssparande.

IPS – Individuellt pensionssparande

Väljer du ett individuellt pensionssparande så får du kombinera vilka sparformer du vill, som till exempel aktier, fonder och bankkonton, eftersom du själv förvaltar dina pensionspengar. Detta är den största skillnaden mellan en pensionsförsäkring och en fondförsäkring.

Ett privat pensionssparande via IPS ger emellertid ingen garanterad avkastning, utan det är investeringarna du gör som avgör hur mycket du kommer att tjäna. Pensionspengarna får du börja röra efter det att du fyllt 55 år. Därefter måste du ta ut dina sparade pengar inom minst 5 år.

Privat pensionssparande i IPS – värt eller ej?

Innan 2016 var de insättningar du gjorde i ett IPS avdragsgilla, men tyvärr försvann denna möjlighet. Idag måste du skatta på pensionen ifrån den dag du tar ut den. Varje år betalas en avkastningsskatt och andra avgifter till pensionsbolaget, vilket innebär att denna sparform inte är särskilt förmånlig längre. Det finns bättre alternativ till privat pensionssparande därute som du kan tjäna mer pengar på, till exempel ett investeringssparkonto.

Svårt att välja? Pensionera hjälper dig att maximera din pension!

ISK - Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto öppnas hos en bank och detta konto fungerar som ett slags skal för de värdepappersaffärer du gör. Det som är extra bra med ett privat pensionssparande i ett ISK är att du inte behöver deklarera de försäljningar du gör. Istället betalar du en årlig schablonskatt för kontot som i dagsläget är ganska låg.

Väljer du att spara i ISK kan du bland annat spara i samtliga kontanter och värdepapper som är börsnoterade eller som finns på en handelsplattform. Det kan till exempel röra sig om aktier, fonder och certifikat. Kontot ger dig fria uttag och de uttag du gör behöver du inte skatta på.

Privat pensionssparande i ISK – värt eller ej?

Ett ISK är ett enkelt och smidigt alternativ till privat pensionssparande. Du behöver inte deklarera varje affär du för och du behöver heller inte betala en hög skatt för alla dina vinster. Dessutom står du som ägare för alla de värdepapper du köpt, vilket ger dig rösträtt på bolagsstämmor.

Det enda negativa med ISK är att den årliga schablonskatten kan variera från år till år och den tas ut även om utvecklingen på ditt konto är negativ. Dessutom är de förluster du gör inte avdragsgilla.

Kapitalförsäkring

Du kan även spara pengar till pensionen med en kapitalförsäkring. Här sparar du pengar i en försäkring hos ett vanligt försäkringsbolag genom att köpa fonder och aktier. Vem som ska sköta placeringen och förvaltningen bestämmer du själv. Antingen kan du göra det eller så kan försäkringsbolaget göra det åt dig. Det finns tre olika typer av kapitalförsäkringar i dagsläget:

  • Fondförsäkring. Här väljer du bland det utbud av fonder som försäkringsbolaget erbjuder.
  • Traditionell kapitalförsäkring. Här placerar försäkringsbolaget ditt kapital i en mix av aktier, fastigheter och värdepapper. Det är även försäkringsbolaget som sköter förvaltningen av dina investeringar.
  • Depåförsäkring. Här väljer du själv hur och vart du till placera ditt kapital (till exempel i aktier, fonder eller värdepapper).

Privat pensionssparande i kapitalförsäkring – värt eller ej?

Det finns både för- och nackdelar med en kapitalförsäkring. De största fördelarna är att du inte behöver betala skatt på dina vinster och du behöver inte heller deklarera dina försäljningar.

De största nackdelarna är att du måste betala en avkastningsskatt varje år, oavsett om aktier/fonder minskat eller ökat i värde. Ditt sparande omfattas inte heller av investerarskyddet eftersom det inte är du som äger dina värdepapper, utan det är försäkringsbolaget som gör det.

Klassiskt sparkonto

Att spara på ett klassiskt sparkonto med hög sparränta kan vara ett mycket bra komplement till den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Här väljer du själv om du vill spara tryggt på ett sparkonto som omfattas av den statliga insättningsgarantin eller om du vill spara med hög ränta på ett konto som inte omfattas av garantin. Tänk på att sparkonton med låg risk oftast har en avsevärt lägre sparränta.

Ett privat pensionssparande i ett vanligt sparkonto kanske inte ger lika bra avkastning som ett fond- eller aktiesparande, men det är såklart bättre än ingenting alls. Tänk på att ett litet sparande också är ett sparande. Du kan läsa mer om sparande till din pension hos pensionsmyndigheten.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Dec 29, 2018