Jämför investeringssparkonton

Vilka för- och nackdelar finns med ett investeringssparkonto? Läs mer om hur det fungerar här.

Vad är ett investeringssparkonto?

Ett investeringssparkonto är ett bra alternativ för dig som vill spara pengar i investeringar, men som inte orkar med onödigt krångel. Investeringssparkontot, som vanligtvis förkortas ISK, är faktiskt en ganska ny sparform. Det var den 1 januari 2011 som detta konto först introducerades.

Syftet med investeringssparkontot var helt enkelt att det skulle bli enklare för privatpersoner, som dig och mig, att spara pengar i exempelvis aktier och fonder.

I vanliga fall kan det vara krångligt att redogöra de vinster man gjort på sina försäljningar när man deklarerar, men sparar du på ett investeringssparkonto slipper du faktiskt deklarera helt och hållet.

Tips! Vill du lära dig mer om hur småsparare och investerare tänker kring att ha aktier på ett ISK? Följ Sveriges bästa bloggar om ekonomi och aktier på StockBlogs.se.

Så fungerar skatt på investeringssparkonto

Som vi nämnde ovan slipper du deklarera de vinster du gjort på investeringssparkontot. Istället betalar du en låg schablonskatt på hela ditt innehav, vilket ofta lönar sig i längden. Denna schablonskatt ligger i dagsläget på 0,453 procent.

I vanliga fall skulle du behöva betala hela 30 procent i kapitalvinstskatt på de vinster du gjort på försäljningar av till exempel aktier eller fonder. Med andra ord är ett detta en sparform som oftast är lönsam.

Tryggt sparande med investerarskydd

Ett investeringssparkonto är inte bara en lönsam sparform, det är även en trygg sparform. Eftersom samtliga investeringssparkonton finns hos banker omfattas de av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet. Detta skydd innebär att du får ersättning om banken skulle gå i konkurs. Så här fungerar det:

 • Den statliga insättningsgarantin ger dig ersättning upp till 950 000 kronor för ditt insatta kapital.
 • Investerarskyddet ger dig upp till 250 000 kronor i ersättning för dina värdepapper som finns hos banken. Detta kanske inte låter särskilt mycket, men tänk på att banken alltid skiljer mellan kundernas och sina egna tillgångar vid en konkurs. Därmed är egentligen investerarskyddet endast en extra försäkring för dig som kund.

Årlig deklaration - vad gäller?

När det gäller den årliga deklarationen är det ofta vinstskatten som ställer till det om du köper och säljer aktier eller fonder på egen hand. Detta eftersom du måste räkna ut en vinstskatt på varenda liten vinst du har gjort, vilket kan vara både tids- och energikrävande för din del. Det är oftast detta moment som avskräcker människor ifrån att spara i aktier och fonder.

Om du istället sparar pengar på ett investeringssparkonto blir din deklaration genast mycket enklare. Då slipper du nämligen redogöra för alla de vinster du gjort. Här skickar istället banken du sparar hos in de uppgifter som Skatteverket behöver ha och du behöver inte lyfta så mycket som ett finger.

Månadssparande på investeringskonto?

Visst är det möjligt att månadsspara på ett investeringssparkonto istället för ett klassiskt sparkonto, men i de allra flesta fall tjänar du mer på att månadsspara på ett sparkonto med hög sparränta.

Investeringssparkonton passar bättre vid långsiktigt sparande, till exempel om du vill spara pengar till dina barn eller om du vill börja med ett privat pensionssparande. I övriga fall rekommenderar vi att du öppnar ett sparkonto med riktigt hög sparränta om du vill tjäna en högre avkastning under en kortare tid.

Fördelar med investeringssparkonto

 1. Att öppna ett investeringssparkonto är enkelt och smidigt.
 2. Du behöver inte betala någon reavinstskatt, vilket såklart är extra fördelaktigt om börsen går upp.
 3. Inget krav på att deklarera varje vinst eller förlust.
 4. Ingen skatt betalas vid uttag ifrån ditt investeringssparkonto.
 5. Du kan delta i bolagsstämmorna, då du står med i ägarlistorna.
 6. Sparar tryggt med både insättningsgaranti och investerarskydd.

Nackdelar med investeringssparkonto

 1. Du kan inte kvitta dina vinster mot dina förluster när du deklarerar eftersom förlusterna inte är avdragsgilla.
 2. Det går inte att göra uttag online, utan det måste skickas in en blankett via post.
 3. Det är endast möjligt att göra insättningar i form av pengar (alltså inga fonder eller aktier).
 4. Skatt måste alltid betalas, vilket kan göra det mindre fördelaktigt om börsen går ner.