Allmänna villkor

Econello.com är en oberoende jämförelsetjänst och ett affiliateföretag och som sådant följer vi lagar, föreskrifter och regelverk som rör vår verksamhet.

Vårt ansvar

  • Econello.com erbjuder väl sorterad och uppdaterad information om varor och tjänster som kan hjälpa besökaren att snabbt och bekvämt få tillgång till.
  • Econello.com följer Datainspektionens regler och föreskrifter om hantering av personuppgifter.
  • Econello.com ansvarar inte för ansökningar, utan de tas emot och handläggs av bolagen du besöker.
  • Den information som besökaren får ska vara tydlig och lättförståelig med hänsyn till god affärssed.
  • Econello.com jobbar hårt för att erbjuda våra besökare den allra senaste informationen angående de produkter som finns på webbplatsen. Dock vill vi att du som besökare är medveten om att vi inte alltid hinner uppdatera i samma stund som ett erbjudande hos ett bolag ändras.

Allmänna villkor

  • Econello.com står utanför tvister mellan besökaren och bolaget den besöker och väljer att handla en tjänst/vara av.
  • Besökaren har ingen rätt att binda Econello.com vid några åtaganden eller förpliktelser och besökaren ska hålla Econello.com skadeslös i de fall kostnader eller skadestånd kan härledas till avsteg från dessa villkor.
  • På sin sida agerar Econello.com enbart som informationsdatabas.
  • Denna webbplats kan innehålla information ifrån tredje part och länkar till andra webbplatser som inrättas och drivs av tredje part på deras eget ansvar. Econello.com tar inget ansvar för sådan information och/eller för produkter från tredje part.

För besökaren

Som besökare är du medveten om att varumärket Econello.com, vårt namn och logotyp ägs av We Optimize EOOD. Text, grafik, foton och design på webbsidan Econello.com är copyrightskyddade.