Jämför hemförsäkring

Vi jämför hemförsäkring åt dig genom att samla populära försäkringsbolag i listan nedan. Nedan kan du läsa mer om vad du bör tänka på innan du tecknar.

Jämför hemförsäkring enkelt

Om du bor i villa eller lägenhet rekommenderar vi att du jämför hemförsäkring och tecknar ett bra skydd så snart som jämför hemförsäkring möjligt. Skulle du inte ha en hemförsäkring kommer du inte att få någon ersättning om ditt hem till exempel drabbas av en brand, skadegörelse eller om någon gör inbrott. Vi antar att du förmodligen inte är så sugen på att betala skadorna helt själv och därför är en hemförsäkring något som alla bör ha.

Dessutom täcker hemförsäkringen inte endast vid incidenter i hemmet, utan försäkringen skyddar dig på många andra sätt också. Jämför hemförsäkring och populära försäkringsbolag enkelt i listan ovan. Låt oss titta närmare på hur en hemförsäkring fungerar och vad den ersätter nedan.

Så fungerar en hemförsäkring

 • Hemförsäkringen skyddar all egendom som finns i ditt hem och du får ersättning om egendomen skulle bli skadad eller stulen. Hemelektronik, kläder, inredning och vitvaror räknas bland annat som egendom.
 • Hemförsäkringen skyddar inte ditt själva skalet på ditt hem (det vill säga till exempel väggar och fönster) i samband med brand, inbrott eller skadegörelse. Om du vill ha ett sådant skydd måste du teckna en villahemförsäkring.
 • Hemförsäkringen innehåller även ett flyttskydd som skyddar din egendom när du transporterar dem mellan din gamla och dina nya bostad. Du kan läsa mer om hur hemförsäkringen fungerar när du flyttar hos If.se.

Hemförsäkringens personskydd

En hemförsäkring skyddar inte endast din egendom i ditt hem, utan även dig som person. Nedan ska vi gå igenom det personskydd som ingår i en hemförsäkring.

 • Hemförsäkringens rättsskydd ger dig ersättning vid kostnader för advokat och rättegång i samband med eventuella bostads- eller egendomstvister. Observera att rättsskyddet inte täcker tvister i samband med skilsmässor eller andra personliga tvister.
 • Hemförsäkringens ansvarsförsäkring kan hjälpa dig om du skulle bli skyldig skadestånd. Det kan till exempel handla om att du av misstag råkar förstöra någon annans egendom. I sådana fall kan ditt försäkringsbolag försöka förhandla ner skadeståndet åt dig och kommer man inte överens kan du bli försvarad av försäkringsbolagets advokat vid rättegång.
 • Ett krisskydd ingår i hemförsäkringen som ersätter kostnaden för ett bestämt antal timmar hos en legitimerad psykolog vid trauma (orsakat av till exempel överfall, brand eller rån).
 • Hemförsäkringen innehåller även ett överfallsskydd. Detta skydd ger dig ersättning om du blivit överfallen eller kränkt. Dock får såklart du inte själv startat den konflikt som lett till övergreppet eller kränkningen.

Egendomsskydd även utanför hemmet

I hemförsäkringen ingår bland annat ett egendomsskydd ersätter skador på den egendom som tillhör ditt hem. Detta egendomsskydd gäller även utanför hemmet, om du till exempel skulle utsättas för inbrott när din bil står parkerad utanför ett shoppingcenter eller en mataffär.

Exakt hur egendomsskyddet ser ut kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag och just därför är det viktigt att du jämför hemförsäkring innan du bestämmer dig.

Särskilda aktsamhetskrav

Dock finns det en del aktsamhetskrav som måste uppfyllas för att du ska få rätt till din ersättning, åtminstone när det gäller lösa tillhörigheter som finns i bilen som till exempel laptops och kameror. Dessa får inte lämnas fullt synliga i bilen eftersom stöldrisken då ökar och din rätt till ersättning minskar.

Ha detta i åtanke när du jämför hemförsäkring. På så sätt kan du få ut så mycket av ditt skydd som möjligt och slippa dyra räkningar på grund av oaktsamhet.

Reseförsäkring i upp till 45 dagar

Utöver det egendomsskydd och personskydd som hemförsäkringen innehåller, så ingår även en utmärkt reseförsäkring. Detta reseskydd gäller oftast i 45 dagar och passar utmärkt för dig som endast är utomlands korta perioder åt gången. Så här fungerar hemförsäkringens reseskydd:

 • Om du drabbas av en sjukdom eller olycka på din resa får du ersättning för sjukvårdskostnader, mediciner och även hemtransport om detta skulle behövas.
 • Du får ersättning om du är i behov av akut tandvård.
 • Om du skulle insjukna eller skadas redan tidigt in i din resa kan du få ersättning för förlorad restid. Tänk dock på att du måste ha relevanta intyg som kan stryka din sjukdom eller skada, så glöm inte att be din läkare om detta.
 • Ersättning för tidigare hemresa på grund av till exempel terroristdåd, krigsutbrott, naturkatastrof eller om någon närstående hemma har insjuknad, skadats allvarligt eller avlidit i hemlandet.
 • Om du skulle missa ditt flyg på grund av en bilolycka eller liknande kan du få ersättning eller en ny resa.
Få billigare hemförsäkring om du är ICA-kund!

Behöver du en tilläggsförsäkring?

När du jämför hemförsäkring kan det även vara smart att se vilka tilläggsförsäkringar som försäkringsbolaget erbjuder. Genom att teckna tillägg kan du nämligen ge hemförsäkringen ett ännu bättre skydd. Låt oss gå igenom några av de allra vanligaste tilläggsförsäkringarna som du kan välja emellan.

 • Allriskförsäkring (eller drulleförsäkring). Den här tilläggsförsäkringen ger dig ersättning för skador som du själv har åstadkommit, som till exempel trasiga mobilskärmar eller om du slipper något över din laptop. Det finns även drulleförsäkringar anpassade för villor som till exempel ger ersättning för självförvållade skador på golv och väggar.
 • Utökat reseskydd. Detta passar dig som till exempel ska vara borta längre än 45 dagar, kanske på en backpackingresa.
 • Elektronikförsäkring. Om du har mycket dyr hemelektronik hemma bör du titta närmare på denna tilläggsförsäkring. Denna ger dig nämligen ett skydd mot eventuella värdeminskningar på till exempel kameror eller annan dyr elektronik.

Mer specifika tillägg

Du kan hitta massvis med olika tilläggsförsäkringar som är anpassade för särskilda ändamål. Om du samlar på värdesaker, som till exempel mynt, kan du teckna en så kallad samlingsförsäkring. Om du spelar golf regelbundet och äger eller hyr dyr golfutrustning kan du teckna en tilläggsförsäkring även för detta.

Det finns även tilläggsförsäkringar anpassade för de mest värdefulla ägodelarna i ditt hem, som till exempel tavlor eller porslin. Se över vad det försäkringsbolag du är intresserad av erbjuder för tillägg.

Innan du jämför hemförsäkring

 • Innan du jämför hemförsäkring bör du först och främst se över vilka behov du har. Hur omfattande skydd behöver du egentligen och hur mycket är du villig att betala? Därefter kan du börja jämföra försäkringar hos försäkringsbolag, vilket du snabbt och enkelt kan göra längst upp på denna sida.
 • Ha i åtanke att den ersättning du får för skadad eller stulen egendom baseras på marknadsvärdet. Det är alltså inte inköpsvärdet man går efter när ersättningen betalas ut. Därmed kan du få mycket mindre ersättning för något som var mycket dyrare för flera år sedan.
 • Se till att inte lämna värdesaker synliga när du befinner dig utanför hemmet. Du får nämligen sällan ersättning om du lämnat din kamera eller mobiltelefon fullt synlig i din bil när du sprungit ärenden.
 • Tänk på att elektronik ofta sjunker mycket snabbt i värde. Detta innebär att du inte kommer få lika mycket ersättning för dem om de skulle bli stulna eller gå sönder. Om du vill undvika detta bör du titta närmare på en tilläggsförsäkring mot värdeminskning.
 • Om du bor i en villa är en villahemförsäkring ett bättre alternativ än en hemförsäkring. Detta eftersom du får ett mer omfattande skydd samtidigt som du slipper teckna två separata försäkringar (en hemförsäkring och en villaförsäkring).

Vanliga frågor gällande hemförsäkring

Vad är ett ID-skydd?

Ett ID-skydd ingår i flera hemförsäkringar. Detta skydd kan hjälpa dig om en bedragare skulle stjäla din identitet. Du kan till exempel få hjälp med att kartlägga bedrägeriet, spärra ditt personnummer och bestrida fakturor. Du kan även jämföra och teckna ID-skydd separat via Econello.com.

Vad är ett reseskydd?

Ett reseskydd ingår i de flesta hemförsäkringar. Detta skydd ger dig samma rätt till ersättning när du befinner dig utomlands under en viss period. Oftast brukar reseskyddet gälla i 45 dagar och därefter måste du antingen förlänga skyddet eller teckna en separat reseförsäkring.

Vissa försäkringsbolag, som till exempel ICA Försäkringar, erbjuder dock reseskydd på hela 60 dagar i sin hemförsäkring.

Vad är ett bortaskydd?

Bortaskyddet ersätter förlorad eller skadad egendom som du förvarar tillfälligt utanför hemmet, till exempel i din sommarstuga. Du kan läsa mer om bortaskydd hos Insplanet.com

Vad innebär allriskförsäkring?

Denna försäkring ersätter skador som orsakats i samband med en självförvållad olycka. Det kan till exempel handla om att du råkat spilla kaffe över din laptop. Mer om allriskförsäkring kan du läsa hos Trygghansa.se.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Feb 04, 2019
Dela på Facebook