Drulleförsäkring

I vår lista nedan kan du enkelt jämföra och hitta försäkringsbolag som erbjuder drulleförsäkring.

Vad är drulleförsäkring?

En drulleförsäkring (också kallad allriskförsäkring) ger dig ersättning för självförvållade skador. Du kan till exempel få ersättning för trasiga mobilskärmar eller fuktskadad elektronik. De allra flesta försäkringar ger nämligen inte ersättning för skador som uppstått i samband med olyckshändelser.

Med hjälp av listan ovan kan du enkelt se vilka försäkringsbolag som erbjuder allriskförsäkring. Försäkringen kan antingen tecknas separat eller ingå i exempelvis hemförsäkringen. Tänk på att jämföra villkor, inte bara priser, innan du skriver på ditt försäkringsavtal.

Om du vill veta mer om hur en allriskförsäkring fungerar hittar du all information du behöver i vår guide nedan. Här kommer vi att gå igenom hur drulleförsäkringen fungerar samt vad den täcker.

Så fungerar en drulleförsäkring

En drulleförsäkring är en tilläggsförsäkring som ger dig ersättning i samband med olyckshändelser. Försäkringen kan tecknas i samband med en annan försäkring, till exempel hem- eller bilförsäkring. Anledningen till varför många väljer att teckna detta skydd är helt enkelt för att slippa onödigt dyra reparationskostnader vid självförvållade skador.

Det är inte ofta denna skydd redan ingår i försäkringen, men det finns självklart undantag. Nedan kommer två exempel på situationer då en drulleförsäkring kan vara guld värd.

Två exempel på när drulleförsäkring kan ersätta

Exempel 1: Om du befinner dig i din egna värld och råkar tanka din bil med fel bränsle får du oftast ingen ersättning från din vanliga bilförsäkring. Detta eftersom du själv orsakat skadan, men om du har allrisk som tillägg har du faktiskt rätt till ersättning. Självrisken får du dock stå för själv.

Exempel 2: Ditt headset fastnar i handtaget och din mobil flyger rakt ner i marken. Skärmen krossas och behöver repareras. Skulle du ha en drulleförsäkring i din hemförsäkring kommer denna att täcka kostnaderna för reparationen.

Utöka skyddet med drulleförsäkring

En drulleförsäkring kan nästan alltid tecknas i samband med en annan försäkring. Nedan ska vi titta närmare på vad försäkringen innebär i samband med de allra vanligaste försäkringarna:

  • Hemförsäkring. Med drulle som tillägg i hemförsäkringen får du ersättning för självförvållade skador på prylar som går sönder i hemmet.
  • Villaförsäkring. Här får du ersättning för självförvållade skador på själva huset, till exempel spilld målarfärg eller repor och märken på golvet.
  • Bilförsäkring. Om du till exempel tankar fel bränsle eller spiller något i bilen som gör att sätena måste saneras får du ersättning för detta.

Drulleförsäkring istället för produktförsäkring?

När du köper ny elektronik, till exempel en dator, kan du oftast välja att teckna en produktförsäkring direkt i butiken. Dessa försäkringar brukar vara ganska dyra och i många fall är de faktiskt helt onödiga. Oftast räcker det med att ha allrisk i hemförsäkringen - det är enklare och framför allt billigare.

Tänk även på att aldrig dubbelförsäkra dig eftersom detta kan skapa problem vid ersättningen. Se därför till att kontrollera ditt nuvarande skydd innan du tecknar ytterligare försäkringar.

Självrisk - Vad gäller?

Självrisk är en kostnad som du själv måste betala i samband med till exempel reparation. Hur hög självrisken är varierar, men den brukar sällan överstiga 1 500 kronor. I dyrare försäkringar kan både drulleförsäkring och självriskreducering ingå, vilket betyder att du får betala en lägre självrisk (till exempel 50 procent) om något skulle hända.

Innan du väljer att teckna en dyrare försäkring där drulleförsäkring ingår bör du se till att läsa igenom villkoren noggrant. Här hittar du all information gällande självrisker och annat som kan bara bra att hålla koll på.

Är allriskförsäkring nödvändigt?

Det finns många anledningar till varför du bör teckna en drulleförsäkring. Detta är trots allt en försäkring som kan vara oslagbar i dagens högteknologiska samhälle. Att laga elektronik, särskilt smartphones som vi alla använder, kan vara mycket kostsamt. Samma sak gäller bilar, särskilt dyrare modeller som kan vara extra dyra att reparera.

Att teckna allrisk som ett tillägg i hem- eller fordonsförsäkringen är sällan särskilt dyrt. I längden kan skyddet faktiskt spara dig pengar.

Senast uppdaterad: Jan 06, 2023