Jämför kapitalförsäkring

Läs fördelarna med kapitalförsäkring hos oss. Nedan hittar du listan vilka banker vi rekommenderar.

Jämför kapitalförsäkring hos Econello.com

En kapitalförsäkring kan vara ett bra alternativ om du är ute efter ett långsiktigt sparande, kanske till pensionen eller till kapitalförsäkring dina barn. Eftersom du själv kan välja förmånstagare vid ett oväntat dödsfall kan pengarna hamna exakt där du vill. Du väljer dessutom själv hur och när utbetalningen av pengarna ska ske.

I listan ovan kan du enkelt se vilka försäkringsbolag, banker och företag som erbjuder denna typ av sparande. Om du vill lära dig mer om hur denna försäkring fungerar bör du fortsätta läsa vår guide nedan. Vi hoppas att du kommer att bli lite klokare efteråt!

Så fungerar kapitalförsäkring

När du sparar pengar i en kapitalförsäkring sköter bolaget du sparar hos all förvaltning. Det är de som placerar dina pengar för att din avkastning ska bli så god som möjligt. Du behöver inte betala några avgifter för att teckna denna typ av försäkring och du behöver inte heller deklarera de vinster du gör. Detta eftersom du istället betalar låg schablonskatt varje år.

I samband med att du tecknar denna försäkring kan du själv välja när och hur pengarna ska bli utbetalade. Du kan till exempel välja att de blir utbetalade som en klumpsumma när barnet fyllt 20 år eller lite åt gången efter det att barnet fyllt 18 år. Dessutom kan du själv välja förmånstagare, alltså vem pengarna ska gå till om du skulle gå bort.

Olika typer av kapitalförsäkringar

 • Traditionell försäkring. Detta är den allra vanligaste typen av kapitalförsäkringar. Här kan du spara i räntebärande papper, aktier och även i fastighetsaktier. De räntebärande pappren minskar risken för sparandet, samtidigt som aktierna kan ge dig riktigt fin avkastning.
 • Fondförsäkring. Denna typ av försäkring tillåter dig att spara i olika fonder. Du bestämmer om du vill spara i tryggare fonder eller fonder med högre risk.
 • Depåförsäkring. Här kan du välja mellan att spara i fonder, aktier, värdepapper eller räntebärande papper. Det är helt enkelt en mix av de två övre alternativen. Mer om depåförsäkring kan du läsa hos Seb.se.

Kapitalförsäkring vs. ISK

En kapitalförsäkring liknar på många sätt sparformen ISK (investeringssparkonto). Dock finns det några betydande skillnader.

Likheter

 • Både ISK och en kapitalförsäkring tillåter dig att köpa och inneha värdepapper, aktier och fonder.
 • Dina transaktioner, till exempel den avkastning du gör på försäljningar, behöver du inte redovisa i samband med deklaration.
 • Istället för att betala vinstskatt på dina avkastningar betalar du istället en årlig schablonskatt.
 • Du kan inte kvitta förluster med vinster eftersom du inte betalar vinstskatt.

Skillnader

 • De tillgångar som finns på ditt ISK ägs av dig, medan det är försäkringsgivaren som äger tillgångarna i en kapitalförsäkring.
 • Kapitalförsäkringen är en försäkringsprodukt medan det är banker och kreditinstitut som erbjuder sparande i ISK.
 • Med en en försäkring kan du själv välja förmånstagare, vilket du inte kan på ett ISK. Tillgångarna i investeringssparkontot kommer istället att bli fördelade efter arvsordning. Skulle du ha några särskilda önskemål måste du upprätta ett testamente i förväg.

Kapitalförsäkring eller ISK – vad är bäst?

Som du säkert förstått finns det en del likheter och skillnader mellan ett ISK och en kapitalförsäkring. Så vad är egentligen det bästa alternativet? Det är helt upp till dig och dina planer med ditt sparande, men om du är osäker kommer här några riktlinjer som kanske kan vara till hjälp.

 • Om du själv vill välja förmånstagare och bestämma hur och när utdelningen ska ske bör du välja en kapitalförsäkring.
 • Vill du vara delaktig i bolagsstämmor, kunna plocka ut dina vinster när som helst och vara ägare till dina egna tillgångar bör du välja ett ISK.

Besök gärna Aktiespararna.se om du vill lära dig mer om försäkringen och hur den fungerar. Är du ute efter ett mer traditionellt sparande? Då rekommenderar vi att du jämför klassiska sparkonton eller fasträntekonton för att hitta de bästa räntorna.

Risker med försäkringen

Självklart finns det en del risker även när det gäller denna typ av försäkring. Nedan ska vi titta närmare på några av dem.

 • Vid handel med aktier, fonder och värdepapper finns alltid en risk för att du ska förlora pengar. Denna risk finns till exempel inte om du väljer att spara på ett traditionellt sparkonto med insättningsgaranti.
 • Tillgångarna i försäkringen är inte skyddade av investerarskyddet, vilket de tillgångar som du har i ett ISK är.
 • Väljer du att spara i en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som äger dina tillgångar. Detta innebär att du inte har någon rösträtt i bolagsstämmor, vilket du har om du köper aktier via en aktiehandlare eller via ditt ISK.

Hos Avanza.se kan du läsa mer om risker med kapitalförsäkring.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Mar 16, 2019