Vad är amortering?

Här kan du läsa mer om hur amortering, både med och utan annuitet, fungerar.

Vad är amortering?

Amortering är ett annat ord för avbetalning på en skuld. När du amorterar på ett lån betalar du helt enkelt tillbaka den summa som du lånat. Utöver amorteringen betalar du även ränta och andra eventuella avgifter för ditt lån, till exempel aviavgifter, månadsavgifter och så vidare.

I samband med lån talar man ofta om amortering. Är du lite utav en nybörjare inom världen av lån är det inte helt enkelt att veta vad amortering faktiskt innebär. Nedan ger vi dig all information du behöver.

Olika amorteringsmodeller

Amortering sker inte alltid på samma sätt, utan det finns olika modeller för hur du kan amortera på din skuld. De allra vanligaste amorteringsmodellerna är amortering med annuitet och rak amortering. Det finns dock även några äldre modeller som var vanligare förr.

Hur fungerar rak amortering?

Rak amortering är den vanligaste metoden för amortering idag och med denna modell betalar du av exakt lika stor summa vid varje betalning tills det att skulden är helt återbetald.

Låt säga att du lånar 100 000 kronor med en löptid på 3 år. Då betalar du ungefär 2800 kronor/mån under hela löptiden. Dock betalar du inte endast 2800 kronor/mån, utan du måste såklart även betala ränta. Eftersom du betalar ränta för den summa som du ännu inte betalat tillbaka, så kommer dina månadskostnader att sjunka i samband med varje amorteringstillfälle.

 • Fördelar

  Fördelen är att i samband med att du betalar av din skuld kommer dina månadskostnader att minska. Med andra ord kommer lånet att vara som billigast i slutet av löptiden.

 • Nackdelar

  Nackdelen är att lånet kan bli ganska dyrt i början av löptiden med tanke på att räntan är som högst då.

Amorteringskrav med annuitet - vad gäller?

Vissa lån kallas för annuitetslån, vilket innebär att amorteringen sker med annuitet. Detta betyder i sin tur att du amorterar mer för varje månad som går eftersom dina räntekostnader blir mindre. Annuitetslån var vanligare förr, främst för de som tog bolån, eftersom man med denna modell kunde planera sin ekonomi bättre.

Det finns två olika typer av annuitetslån: lån med ändrad annuitet och lån med bibehållen annuitet. Nedan ska vi titta närmare på hur dessa två modeller fungerar.

Amortering med ändrad annuitet

Amorterar du med ändrad annuitet är din månadsbetalning alltid densamma, oavsett hur höga eller låga räntekostnaderna är. Dock kan löptiden både bli längre och kortare över tid och just därför kallas denna amorteringsmodell för ”ändrad” annuitet. Låt oss förklara hur detta fungerar.

 • Om räntan blir högre kommer amorteringskostnaden att bli lägre. Därmed kommer alltså din löptid att bli längre eftersom din amorteringstakt saktas ned.
 • Skulle räntan sänkas kommer du att amortera mer, vilket innebär att din löptid kommer att bli kortare eftersom du amorterar i en snabbare takt.

Amortering med bibehållen annuitet

Med denna amorteringsmodell påverkas inte löptiden, men dina månadsbetalningar kan däremot bli både högre och lägre beroende på hur räntan ser ut. Skulle räntan gå ner eller upp får du betala mer eller mindre varje månad.

Detta alternativ kan vara fördelaktigt för dig som inte bryr dig om hur dina månadskostnader ser ut, så länge lånet är fullt återbetalt vid ett bestämt datum.

Andra amorteringsmodeller

Rak amortering och amortering med annuitet är de allra vanligaste amorteringsmodellerna. Dock finns det några andra modeller som inte används idag, men som ändå kan vara intressanta att titta lite närmare på, samt en amorteringsmodell som är vanlig när det gäller smslån.

 • Serieamortering. Istället för att amortera samma summa varje månad, ökade man istället amorteringstakten i samband med varje betalningstillfälle. Man ansåg att amorteringstakten inte blev lika kännbar med tanke på den ökade inflationen.
 • Amortera hela skulden på samma gång. Detta är ofta vanligt när det gäller smslån, särskilt om smslånet har en återbetalningstid på 14 – 30 dagar. Då finns det trots allt ingen anledning att dela upp betalningen.

Nya amorteringskrav för bolån - vad gäller?

Om du hängt med i nyheterna de senaste åren har du säkert läst en del om det nya amorteringskravet på bolån. Innan detta krav behövde man inte amortera på sitt bolån alls, utan det enda man behövde betala varje månad var ränta. När man sedan sålde bostaden betalade man tillbaka lånet i sin helhel och behöll vinsten själv.

Detta var dock inte särskilt lönsamt, varken för banken eller för bolånekunderna. Numera ser amorteringskraven på bolån annorlunda ut, vilket kan vara intressant att känna till.

Så ska du amortera på bolånet

Hur mycket du behöver amortera beror på bostadens värde och dina ekonomiska förutsättningar. I övrigt ser kraven ut så här:

 1. Om du har en belåningsgrad som överstiger 70 procent måste du amortera minst 2 procent av det totala lånet per år.
 2. Är belåningsgraden mellan 50 – 70 procent ska du amortera minst 1 procent av det totala lånet per år.
 3. Lånar du mer än 4,5 gånger din årliga nettoinkomst ska du amortera 1 procent av det totala lånet per år.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Jan 04, 2020