Gå i borgen

Läs mer om hur det fungerar att gå i borgen.

Gå i borgen - vad betyder det?

Att gå i borgen för någon är en form av säkerhet för den som vill ansöka om ett större lån, till exempel ett privatlån. Många gånger är det inte nödvändigt att ha någon som går i borgen för lånet. Ibland kan dock en sådan säkerhet faktiskt sänka din ränta samtidigt som du till och med kan få låna större summor.

Nedan ska vi titta närmare på hur det fungerar att gå i borgen för någon.

Vad innebär det att gå i borgen?

När man har en borgensman betyder detta helt enkelt att en annan person delar på ansvaret för lånet. Skulle inte den huvudsakliga låntagaren kunna betala tillbaka lånet enligt avtalet kommer alltså även borgensmannen att vara betalningsskyldig. Med andra ord är detta helt enkelt en extra säkerhet för banken.

Vem som helst kan inte gå i borgen för ett lån, utan det krävs att borgensmannens ekonomi är minst lika god som den huvudsakliga låntagarens. Därmed måste en kreditupplysning även tas på borgensmannen innan ett sådant åtagande är möjligt.

Kreditupplysningen avgör betalningsförmågan

För att kunna gå i borgen för någon krävs det att du har en stabil ekonomi. Du måste ha en stabil inkomst och din inkomst måste vara god nog för att att klara återbetalningen av ett lån.

Betalningsanmärkningar behöver inte alltid vara ett hinder för att gå i borgen för någon, men din kreditvärdighet blir avsevärt lägre om du har dem. Utöver detta kan även många mindre lån och krediter sänka din betalningsförmåga.

Vilka borgensåtaganden finns det?

Det finns två sätt att gå i borgen på: enkel borgen, där en person har ansvaret för skulden, och proprieborgen, där fler borgensmän har ett delat ansvar.

  • Enkel borgen - enskilt ansvar

Enkel borgen innebär att endast en borgensman har ansvar för skulden. Om Kronofogden anser att låntagaren inte är kapabel till att betala tillbaka pengarna. Om du går i borgen på det här viset är du skyldig att betala tillbaka hela summan. Så var noga med vem du väljer att gå i borgen för.

  • Proprieborgen - flera borgensmän

Proprieborgen är den vanligaste varianten när det gäller att gå i borgen idag, helt enkelt eftersom risken för åtagandet är lägre. Detta beror på att det finns flera borgensmän som delar på ansvaret för skulden. De kan antingen dela lika eller på andra sätt, men kan aldrig krävas på mer pengar än på det egna andelsbeloppet.

Eftersom det finns flera borgensmän kan långivaren kontakta valfri borgensman och kräva att den betalar tillbaka hela skulden. Om detta skulle ske kan dock denna borgensman kräva att de övriga borgensmännen betalar av sin del.

Risker som borgensman

Att hjälpa en vän eller familjemedlem som har svårt att få ett större lån själv är något man ofta vill göra. Självklart vill man hjälpa till om möjligheten finns. Men ha i åtanke att det är ett stort åtagande att gå i borgen för någon.

Om du väljer att gå i borgen för någon innebär detta att den huvudsakliga låntagaren, som kanske är en nära vän, har en ekonomi som enligt banken inte klarar av ett lån. Detta innebär att du tar en stor risk som borgensman och litar på att personen klarar av återbetalningen ändå.

Innan du går i borgen för någon bör du alltid tänka dig för en extra gång. Den som du går i borgen för inte kan betala tillbaka lånet så är det du som måste betala. Dessutom handlar det ofta om stora lån, vilket verkligen kan bli dyrt för din del.

6 saker att tänka på innan du går i borgen

  1. Ta del av låntagarens kreditkoll. Innan du väljer att gå i borgen, be om att få ta del av bankens kreditupplysning på låntagaren. På så sätt kan du snabbt ta reda på om det finns dolda utgifter, skulder eller liknande som du inte vetat om.
  2. Be om anställningsavtal. Även om du litar på dina vänner eller familjemedlemmar, be låntagaren om deras anställningsavtal. Där kan du se svart på vitt hur mycket de tjänar samt vilken typ av anställning de har.
  3. Se upp med stora lån. Var extra försiktig om låntagaren vill låna stora summor under en längre tid. Detta kan bli riktigt dyrt om du skulle behöva ansvara för återbetalningen.
  4. Sikta på ett tidsbegränsat borgensåtagande. Det är inte bara lån man kan gå i borgen för, du kan även bli borgensman för till exempel hyresavtal och olika abonnemang. Om du blir det, se till att försöka få ett tidsbegränsat borgensåtagande, annars kan dessa avtal löpa på för evigt.
  5. Begränsat betalningsskyldighet. Det finns möjlighet att få en begränsad betalningsskyldighet vid större lån. På så sätt slipper du ha ansvaret för 100 procent av lånets återbetalning.
  6. Teckna låneskydd. Det finns försäkringar som täcker lånets månadsbetalningar under en begränsad tid om låntagaren skulle förlora sin inkomst, till exempel på grund av sjukdom eller nedskärningar på jobbet. Se om det går att teckna en sådan försäkring, som ofta kallas för låneskydd.

Gäldenären har en anmärkning - vad gäller?

Ibland händer det att den som behöver låna pengar har en betalningsanmärkning som sänker deras betalningsförmåga. Om du funderar på att gå i borgen för denna person bör du främst ta reda på hur betalningsanmärkningen uppkommit, då detta kan vara mycket viktig information för dig.

Om gäldenären, alltså den som vill låna pengar, har fått en anmärkning på grund av till exempel en försvunnen telefonfaktura är läget inte så allvarligt. Har anmärkningen däremot uppkommit på grund av större skulder och om anmärkningarna dessutom är flera i antal bör du vara desto försiktigare.

Skillnaden mellan medsökande och att gå i borgen

Ibland händer det att man förväxlar att gå i borgen med att ha en medsökande. I båda fallen är det en person som är med och ansvarar för lånet. Dock finns det en stor skillnad.

  • När man ansöker tillsammans med en medsökande så lånar man tillsammans. Med andra ord räknas båda inkomsterna i hushållet med i kreditbedömningen för lånet. Därmed har även båda parter ansvar att betala tillbaka lånet tillsammans. När du har en medsökande kan du minska risken för lånet och därmed låna mer, ibland även till en lägre ränta.
  • När du har en borgensman har borgensmannen inget ansvar för lånet så länge den huvudsakliga låntagaren betalar tillbaka pengarna enligt låneavtalet. Det är först när låntagaren inte kan sköta betalningen som borgensmannen måste ta ansvar för lånet.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Jan 04, 2020