Låneskydd

Här kan du läsa mer om hur ett låneskydd fungerar och hur du kan försäkra ditt lån.

Vad är ett låneskydd?

Ett låneskydd är en slags försäkring som ofta blir erbjuden i samband med större lån. Om du planerar att ta ett större lån där du kommer amortera en ganska stor summa under en längre tid bör du överväga att teckna ett låneskydd. Detta eftersom ett låneskydd kan vara en riktig räddare i nöden om du skulle förlora din inkomst.

Man kan säga att ett låneskydd på många sätt liknar en försäkring för ditt lån, eller snarare för din amortering. Detta skydd täcker nämligen upp för lånets månadskostnader under en viss tid om du ofrivilligt skulle förlora din inkomst, till exempel om du skulle bli uppsagd eller sjukskriven.

Låneskyddet täcker även vid dödsfall, vilket innebär att din partner inte behöver fortsätta betala av på ditt lån. Med andra ord kan ett låneskydd vara ett väldigt bra skyddsnät för din ekonomi, då det kan bli svårt att amortera på ett lån utan inkomst (eller med inkomster ifrån din A-kassa). Extra svårt blir det om du inte heller har någon inkomstförsäkring som kan ge dig en högre ersättning under en viss tid.

Så här fungerar ett låneskydd:

 1. Skulle du bli uppsagd eller långtidssjukskriven kommer låneskyddet (det att träda i kraft först efter en karensperiod. Denna karensperiod kan ligga på antingen 30 eller 60 dagar.
 2. Vid ett dödsfall täcker skyddet hela låneskulden eller större delar av den.
 3. När skyddet börjar gälla kommer det att ersätta samtliga lånekostnader i upp till ett år, det vill säga både ränta och amortering.
 4. Det finns inget krav på att du måste ha ett låneskydd för 100 procent av lånet, utan du kan välja att försäkra 25 – 75 procent om du vill. Då får du endast ersättning för en viss del av lånet om du skulle bli utan inkomst. Detta kan vara ett bra alternativ om du redan har en bra inkomstförsäkring som ger dig upp till 80 procent av din tidigare lön i ersättning.
 5. Ett låneskydd är en försäkring. Därmed är inte premien densamma för alla, utan hur mycket skyddet kommer att kosta dig är beroende på både din ålder och på lånebeloppet.
 6. Kostnaden för skyddet läggs på dina månadsbetalningar. Du betalar med andra ord inte skyddet separat eller i förskott.

Utöver dessa punkter så kan villkoren för låneskyddet se olika ut beroende på vilket lån du tar. Många låneskydd måste till exempel ha tecknats i 60 – 150 dagar innan du kan få ersättning och ersättningstak och maxbelopp vid dödsfall kan också variera. Se därför till att läsa igenom villkoren för skyddet noggrant innan du tecknar.

Ersättning vid arbetslöshet - vad gäller?

 • Du måste ha blivit uppsagd för att ha rätt till ersättning. Om du själv har sagt upp dig gäller naturligtvis inte samma skydd.
 • Om du blivit erbjuden en annan tjänst av din arbetsgivare och du tackat nej till denna får du heller ingen ersättning.
 • Du får ingen ersättning om du gått ner från heltid till deltid, utan det är bara om du förlorar inkomsten helt som låneskyddet ger dig ersättning.
 • Om du har andra jobb vid sidan av som ger dig inkomster har du inte rätt till ersättning.
 • Du måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och du måste dessutom söka jobb aktivt.

Ersättning vid sjukskrivning - vad gäller?

 • Du får inte vara sjukskriven på deltid, utan du måste vara 100 procent inkapabel till att arbeta.
 • Ett giltigt läkarintyg måste fyllas i och skickas in till banken/långivaren som erbjuder låneskyddet.
 • Du måste behandlas eller genomgå rehabilitering för den skada eller sjukdom som hindrar dig ifrån att arbeta som vanligt.

Vem kan teckna låneskydd?

Även kraven för att få teckna ett låneskydd kan variera, men oftast måste du uppfylla följande krav:

 • Personer mellan 18 – 65 år.
 • Ha en fast adress i Sverige.
 • Vara inskriven hos Försäkringskassan.
 • I vissa fall måste du ha en tillsvidareanställning. Ibland kan du även behöva fylla i och skicka in en hälsodeklaration.
 • Måste kunna jobba 40 timmar i veckan.
 • Inte ha vetskap om att ditt företag kommer att säga upp personal.
 • Du får inte ha någon sjukdom i dagsläget som kan göra att du måste sjukskriva dig.

Utöver dessa punkter så kan villkoren för skyddet se olika ut beroende på vilket lån du tar. Många låneskydd måste till exempel ha tecknats i 60 – 150 dagar innan du kan få ersättning och ersättningstak och maxbelopp vid dödsfall kan också variera. Se därför till att läsa igenom villkoren för skyddet noggrant innan du tecknar ett låneskydd.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Jan 23, 2020