Vad är inflation?

Så påverkar inflation din ekonomi.

Vad är inflation?

Man pratar mycket om inflation i TV-nyheter och i tidningar. Är inflationen hög kommer du som till exempel sparar på ett sparkonto att få en mycket lägre avkastning. Men varför är det så och vad är inflation egentligen?

Inflation innebär helt enkelt att prisnivån i landet stiger och att de varor och tjänster som köps och säljs blir dyrare än innan. Du kanske har hört ordet deflation någon gång? Detta är motsatsen till inflation och det innebär att prisnivån istället sjunker. Allt blir därmed billigare än tidigare.

Hur fungerar inflation?

Som vi nämnde ovan så handlar det om att landets prisnivå stiger. Denna inflation mäter man med hjälp av något som är kallat för konsumentprisindex. Här kan man följa kurvan för varor och tjänster i landet och hur utvecklingen har gått år för år.

Skulle det vara så att ekonomins prisnivå har ökat med 3 procent sedan förra året har man alltså en inflation på 3 procent. I Sverige har vi att inflationsmål på 2 procent i dagsläget. Mer om detta kan du läsa lite längre ner.

Vad är orsaken till inflation?

Inflation kan ha flera olika orsaker, till exempel:

  • Skulle en centralbank trycka alldeles för mycket pengar kommer dessa pengar att tappa i värde, vilket gör att priserna i landet ökar.
  • Om efterfrågan på särskilda produkter eller tjänster blir större än utbudet kommer priserna att öka.
  • Skulle företag drabbas av högre produktionskostnader, till exempel för att de anställdas löner har blivit högre, kommer också priserna att stiga.
  • Även förväntningar eller spekulationer om framtida prishöjningar kan driva fram en inflation. Detta eftersom invånarna då vill höja sina löner för att kunna spendera sina pengar som vanligt.

Inflation i Sverige - vad händer då gäller?

I Sverige har vi ett inflationsmål på två procent. I november 2019 låg inflationsnivån på 1,7 procent, vilket är något under inflationsmålet. Anledningen till varför man vill hålla inflationen på en stabil nivå är dels för att man inte vill att företag och hushåll ska sluta spendera samtidigt som man vill ha en buffert för deflation.

Allt för hög eller för låg inflation är inte bra för det ekonomiska samhället. Därmed är en inflationsnivå på två procent en lagom nivå. Vi kan konsumera som vanligt, men det finns fortfarande en marginal om tecken på en deflation skulle dyka upp. Skulle inflationen vara allt för hög kan detta också ha en stor påverkan på oss alla.

4 sätt du blir påverkad av en hög inflation

  1. Varor och tjänster köper kommer att stiga i pris. Dock brukar detta oftast kompenseras med en högre lön om inflationen skulle gå upp.
  2. Dyrare att köpa bostäder. Detta kommer därmed att gynna köparen, men säljaren måste låna mer pengar.
  3. Lägre avkastning på bankens sparkonton. Sparar du pengar på ett sparkonto med en inflation som är hög kommer din avkastning att bli avsevärt lägre, vilket den är idag. Du tjänar knappt någonting på de sparkonton som bankerna erbjuder.
  4. Billigare utomlands. När du reser utomlands till ett land som du tidigare rest till kommer allt uppfattas som mycket billigare, såvida inte det landet också har en rådande inflation.

Alla prisökningar är inte inflation

Alla prisökningar i samhället räknas emellertid inte som inflation enligt Riksbanken. Men vad är inflation och vad är inte det? Här kommer två exempel:

  • Om det skulle vara svårare att få tag på en viss vara (till exempel olja) och priset höjs på grund av detta, räknas det inte som inflation. Detta kallas istället för en relativprisförändring. Skulle dock denna prishöjning vara ett resultat av en allmän prisuppgång kommer detta räknas som inflation.
  • Engångshöjningar och inflation är inte samma sak. Detta eftersom engångshöjningar sker i samband med att regeringen höjer momsen och därav kan priserna stiga. Med andra ord är detta inte inflation, eftersom priserna inte fortsätter stiga efter engångshöjningen.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Jan 02, 2020