Reavinstskatt

Lär dig mer om reavinstskatt och räkna ut hur mycket du kan göra i vinst på din försäljning.

Vad är reavinstskatt?

När man säljer en bostad eller olika värdepapper talas det ofta om reavinstskatt. Detta är helt enkelt en skatt på den vinst du gjort i samband med försäljning.

Att veta hur reavinstskatt räknas ut kan ha flera fördelar, inte minst om du planerar att sälja din bostad och funderar på hur mycket du kommer att göra i vinst. Det kan även vara bra att veta innan du jämför bolån inför köpet av en ny bostad.

I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur du räknar ut reavinstskatt i samband med en bostadsförsäljning. Vi kommer även att gå igenom hur du kan få uppskov ifrån denna beskattning. Vi börjar dock med att titta på vad reavinst faktiskt är.

Reavinst – vinst på kapital

Reavinst innebär vinst på kapital, oftast i samband med en bostadsförsäljning, men även vid försäljning av till exempel värdepapper eller andra tillgångar. Man kan helt enkelt säga att reavinst är skillnaden mellan priset vid köp samt priset vid försäljning. Så här ser ekvationen ut:

Pris vid försäljning – pris vid inköp = reavinst

Låt säga att du köpt en bostad för 1 500 000 kr och senare säljer du för 2 000 000 kr. Då har du gjort en vinst på 500 000 kr och denna vinst måste du betala reavinstskatt på. Hur hög denna skatt är varierar beroende på om det rör sig om bostadsförsäljning eller försäljning av värdepapper.

Reavinstskatt vid bostadsförsäljning

Reavinstskatt, eller kapitalvinstskatt som det också kallas, måste (med vissa undantag) enligt lag alltid betalas. Skatten ligger på 30 %, men kan skilja sig en del beroende på vilken egendom du sålt.

Vid försäljning av en privat bostad, till exempel, ska endast 22/30 av reavinstskatten betalas, det vill säga 22 %. Låter det krångligt? Här kommer ett exempel.

Bostadens inköpspris: 1 500 000 kr

Renoveringar efter köp: 125 000 kr

Kostnader inför försäljning (mäklare, städning, med mera): 75 000 kr

Bostadens försäljningspris: 2 000 000 kr

Reavinst: 700 000 kr 

Reavinstskatt på 22 % ska betalas på dessa 700 000 kr (700 000 x 0,22 = 154 000). Du ska betala 154 000 kr i skatt och efter beskattningen har du gått med 546 000 kr i vinst.

Formel för reavinstskatt vid bostadsförsäljning: reavinst x 0,22 = reavinstskatt

Begär uppskov på reavinstskatten

Många väljer att sälja sin tidigare bostad för att sedan köpa en ny. Om du skulle göra en vinst vid försäljningen finns det ibland möjlighet att begära ett uppskov på reavinstskatten. Antingen kan du begära ett uppskov på hela skatten eller delar av den.

Med uppskov menas helt helt enkelt att du tar med dig din skatteskuld till din nästa bostad. Skatteverket tar sedan en årlig ränta (0,5 %) på uppskovet. Tänk dock på att ett uppskov inte betyder att du blir av med skulden, utan du skjuter bara upp betalningen.

Du kan skjuta upp betalningen ända till dess att du dör, då kommer istället dina övriga familjemedlemmar att behöva betala skatten vid försäljning.

Ett uppskov på hela reavinstskatten är endast möjligt om den bostad du planerar att köpa vara antingen lika dyr eller dyrare än den bostad som säljs. Skulle bostaden vara billigare kommer du endast kunna begära ett mindre uppskov. Det kan du läsa mer om hos skatteverket.

Reavinstskatt vid värdepappersförsäljning

Även reavinst i samband med försäljning av värdepapper, som till exempel aktier eller fonder, måste beskattas. Här gäller en skatt på 30 %. Här kommer en enkel uträkning.

Aktiernas inköpspris: 30 000 kr

Aktiernas försäljningspris: 60 000 kr

Reavinst: 30 000 kr

Reavinstskatt på 30 % ska betalas på 30 000 kr (30 000 x 0,3 = 9 000). Du ska betala 9 000 kr i reavinstskatt och efter beskattningen har du gjort en vinst på 21 000 kr.

Formel för reavinstskatt vid värdepappersförsäljning: reavinst x 0,3 = reavinstskatt.

ISK – slipp reavinstskatt

Om du väljer att spara på ett investeringssparkonto (ISK) slipper du betala reavinstskatt och deklarera varenda försäljning. Istället betalar du en lägre schablonskatt på ditt totala kapital, vilket dels kan spara dig pengar samtidigt som du slipper krångla med vinstdeklarationer.

Det är dessutom mycket enkelt att komma igång med ett sparande via ett investeringssparkonto. Du kan till och med få hjälp med dina investeringar, så du slipper läsa på om fonder och aktier på egen hand.

Kort om reaförlust

Då och då händer det att man förlorar pengar på en affär, till exempel en bostads- eller aktieförsäljning. Detta kallas då naturligtvis för reaförlust.

Om du till exempel köpt en bostad för 2 000 000 kr, men säljer den för 1 700 000 kr, så har du gjort en reaförlust på 300 000 kr. När du gjort en reaförlust behöver du såklart inte betala någon skatt på detta.

Du kan tyvärr inte kvitta din reavinst på din bostad mot en reaförlust på värdepapper. Däremot kan du kvitta dina reaförluster mot reavinster när det gäller aktier eller fonder.

Marcello

Stort intresse för daytrading och andra lönsamma investeringsformer. Skriver gärna intressanta artiklar om olika former av sparande.
Senast uppdaterad: Dec 29, 2018