Kommer karensdagen att ersättas med karensavdrag?

karensdagen
Nyheter | dec, 28th, 2017

Regeringen vill ta bort karensdagen och ersätta den med ett karensavdrag på 20 procent av den genomsnittliga veckoersättningen. Karensbortfallet kommer alltså att finnas kvar, men istället för att bli utan lön en hel arbetsdag kommer ett karensavdrag istället att införas.

Samtidigt som en hel del yrkesgrupper kommer att gynnas av detta nya karensavdrag kommer andra inte att påverkas avsevärt. Kommer du att påverkas eller inte? Ta reda på det nedan. Vi börjar med att reda ut vad en karensdag är för något.

Hur fungerar en karensdag?

Om du skulle bli sjuk och tvingas stanna hemma ifrån ditt jobb kallas den första dagen du är hemma för karensdag. Detta innebär att du inte får någon ersättning för denna dag. Skulle du vara hemma flera dagar har du rätt till så kallad sjuklön som ligger på 80 procent av det som du vanligtvis tjänar under en arbetsdag.

Om du hinner jobba en halvdag och går hem på grund av sjukdom räknas denna dag också som karensdag. Skillnaden är dock att du får sjuklön för den halva av dagen som du har arbetat.

Men varför finns det en karensdag? Jo, anledningen till varför karensdagen finns är helt enkelt för att minska risken för att anställda ”skolkar” ifrån sitt jobb och stannar hemma trots att de egentligen inte är sjuka.

Regeringen vill slopa karensdagen

Nu vill alltså regeringen slopa denna karensdag och införa ett karensavdrag. Detta eftersom att man helt enkelt anser att karensdagen är orättvis mot de som till exempel jobbar kvällar och helger under röda dagar. Skulle du som jobbar inom en sådan bransch sjukanmäla dig en röd dag kommer du att drabbas av stora inkomstbortfall.

Förslaget om karensavdrag skickades ut på remiss redan i maj i år. Förslaget innebar att man istället för en karensdag skulle göra ett karensavdrag på 20 procent av den anställdas genomsnittliga veckoersättning. Detta karensavdrag skulle gynna flera olika yrkesområden som till exempel sjuk- och undersköterskor, brandmän, poliser, personliga assistenter och även de som jobbar i transportbranschen.

Kommer alla att gynnas av ett karensavdrag?

Det finns som sagt en hel del yrkesgrupper (särskilt de som jobbar skift) som gynnas av att karensdagen försvinner. Samtidigt finns de som knappt kommer märka någon förändring i och med att ett karensavdrag tar karensdagens plats.

Om du har ett jobb där du arbetar måndag till fredag, åtta timmar om dagen, kommer förändringen vara mycket liten, nästan obefintlig.

Så här säger Försäkringskassan

Econello.com tycker, som de flesta andra, att förslaget om karensavdrag är positivt och att det kan skapa en större trygghet inom många olika branscher. Man behöver helt enkelt inte oroa sig över enorma inkomstbortfall om man skulle behöva stanna hemma på grund av sjukdom en dag. Försäkringskassan är dock inte lika positivt till regeringens förslag till karensavdrag.

Försäkringskassan menar att det på grund av detta karensavdrag kommer att bli svårare för den anställde att i förväg kunna förutse hur mycket det kommer att kosta att vara hemma under en dag. Dessutom menar de att arbetsgivare vars anställda arbetar långa, men ganska få, arbetspass kan få ökade sjuklönekostnader.

Skulle förslaget om karensavdrag vara aktuellt kommer detta att träda i kraft först den 1 januari år 2019.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Dec 04, 2018