Skapa en passiv inkomst genom utdelningsaktier

skapa en passiv inkomst genom utdelningsaktier
Aktier & Fonder | nov, 8th, 2019

Att investera i aktier – andelar i företag - har länge varit ett populärt alternativ till sparande hos banken.

Det finns flera anledningar till detta. Dels erbjuder dagens sparkonton knappt någon avkastning med tanke på den låga reporäntan och dels har börsen ångat på bra sedan finanskrisen 2008 - 2009.

Dessutom finns det goda möjligheter att tjäna en passiv inkomst, då främst genom så kallade utdelningsaktier.

Nedan ska vi titta närmare på hur utdelningsaktier fungerar och hur du med hjälp av dem kan skapa en passiv inkomst.

Vad är en utdelningsaktie?

En utdelningsaktie fungerar precis som en vanlig aktie – det vill säga att aktieägaren äger andelar i företag och därmed tar del av dess vinster.

Skillnaden är dock att aktien några gånger per år betalar ut avkastning till aktieägarna i samband med värdeökningar och bolagsutdelningar.

Genom att bygga upp en utdelningsportfölj innehållande aktier med hög utdelning kan aktieägaren alltså tjäna en passiv inkomst. Detta är på sätt och vis även möjligt med ”vanliga” aktier, men där sker utdelning först i samband med aktieförsäljning.

Utdelning och direktavkastning – så fungerar det

Som aktieägare har du som tidigare nämnt rätt att ta del av företagets vinster, vilket sker i form av utdelning. Utdelning innebär att företaget betalar ut vinst i form av kontanter eller andra tillgångar i företaget ifrån tidigare vinster.

Aktiebolaget kan även erbjuda extrautdelning, till exempel i samband med försäljning av en tillgång som gett bolaget en extra stor vinst.

Hur stor utdelning varje aktieägare får ta del av beror dels på aktiekursen, men även på hur många aktier de äger. Ju fler aktier, desto större utdelning.

Utdelningens storlek i förhållande till aktiekursen anger det som brukar kallas för aktiens direktavkastning. Detta procentuella mått anger hur stor del av investeringen som årligen betalas tillbaka till aktieägaren i form av utdelning.

Exempel: Aktiekursen är 100 kronor och varje aktieägare får 7 kronor i utdelning per aktieandel. Direktavkastningen blir då 7 procent - aktieägaren får tillbaka 7 procent av aktiens värde.

Hög utdelning eller stabilitet?

Ett återkommande dilemma när man talar om investeringar i utdelningsaktier är huruvida man bör satsa på hög utdelning eller stabilitet. Aktier med hög utdelning kan ge en god passiv inkomst medan stabila aktier kan erbjuda större trygghet.

Utdelningsaktier med hög avkastning

Innan du investerar i aktier med hög utdelning kan du tjäna bra pengar, men det finns en del saker att tänka på innan du investerar dina pengar i nya aktiebolag.

  • Håll koll på när aktieutdelningen sker. Information om detta brukar alltid finnas i aktiens – och ibland även bolagets – specifikation. Du kan även använda dig av Avanzas företagskalender för utdelningar.
  • Försök att investera i ett företag som verkar kunna bibehålla sin vinst - eller till och med öka den - i framtiden.
  • Om företaget har en ovanligt hög direktavkastning kan det vara så att bolaget inte mår bra. Undersök noggrant för att minska riskerna med investeringen.

Stabila utdelningsaktier

Stabila utdelningsaktier sänker sällan eller aldrig sin utdelning, vilket innebär en tryggare investering på lång sikt. På lång sikt lönar det sig ofta att investera i denna typ av utdelningsaktier snarare än i de med hög utdelning. Här krävs det dessutom inte lika stor förkunskaper för att lyckas på börsen.

Det har också visat sig att stabila utdelningsaktier klarat sig mycket bra jämfört med andra aktier i samband med finanskriser.

Hur hittar man bra utdelningsaktier?

Vilka som är de bästa utdelningsaktierna är svårt att säga eftersom vissa är ute efter hög utdelningstillväxt medan andra enbart fokuserar på hög utdelning. Dessutom finns det alltid risker med aktieinvesteringar, även om vissa är större än andra.

För att hitta de bästa utdelningsaktierna bör du dock titta extra noga på direktavkastningen, prognoser för utdelnings- och vinsttillväxt samt utdelningshistorik. Naturligtvis bör du även hålla ett öga på företagets utdelningshistorik.

Om du inte har stora kunskaper inom aktiemarknaden eller om du är ute efter en långsiktig investering kan stabila aktier vara att rekommendera. Aktieskolan har listat de bästa utdelningsaktierna som kan fungera som inspiration för dig som är sugen på att börja tjäna en passiv inkomst.