Största uppgången för Bitcoin någonsin

bitcoin i framtiden
Nyheter | Tjäna pengar | Världsekonomi | jan, 6th, 2021

Bitcoin rusade under slutet av december, med ett hopp på hela 50 procent uppåt i värde under årsskiftet. På söndagen, under 2021 års första dagar vilket också markerar 12-årsdagen för den kontroversiella kryptovalutan, nådde Bitcoin sin högsta nivå någonsin. "Till och med de mest optimistiska bitcoinförespråkaren skulle inte ha kunnat förutse en sådan meteorisk prisökning på så kort tid", sa Marcus Swanepoel, vd för Luno, en Londonbaserad plattform för handel med kryptovalutan.

Han tillade dock att en tillbakagång kan följa på en så stor och plötslig uppgång. "Men mönstret vi har sett i uppbyggnaden av denna milstolpe - en konsekvent ökning snarare än en skarp topp,” vilket han menar ger mycket bra förutsättningar för Bitcoin under 2021.

En liten tillbakagång utan större betydelse

I måndagshandeln, den första stora handeln för Bitcoin under det nya året 2021, drog sig valutan dock tillbaka något, precis som Swanepoel förutsett, och tappade så mycket som uppåt 17 procent efter den spektakulära nyårshandeln. Fallet landade dock på 7 procent och förlusterna är små i förhållande till det enorma rallyt under 2020 med rekordhöga toppar under den första söndagen år 2021. Den hade då nåt ända upp till 34 000 dollar. Under hela 2020 ökade Bitcoin med mer än 300 procent. Tappat under de senaste dagarna kan därför anses litet och kan ha helt naturliga orsaker.

Under måndagen hade Bitcoin sjunkit generellt med 7 procent till 31 227 dollar fram till klockan 13:59. Men som sagt, detta är bara en liten summa jämfört med hur Bitcoin stigit bara dagarna innan och långt mycket mindre jämfört med hela årets uppgång. Den som investerat i Bitcoin under 2020 har gjort sig en bra vinst, oavsett när personen gjorde investeringen under det förra året.

Vad ligger bakom uppgången för Bitcoin?

En spekulativ feber, främst driven av detaljhandeln och institutionella investerare, tycks vara den främsta orsaken till Bitcoins framfart under 2020. Det är därför naturligt att efter ett så högt hopp som 50% i december tar vissa investerare som tjänar mycket pengar ut vinst genom att sälja bort en del av kryptokapitalet. Dessutom bör man ha i åtanke att många behöver tillskott i form av kontanter, eller icke låsta tillgångar, under epidemin.

Det mindre fallet för den digitala valutan Bitcoin sammanfaller med att USA, som ju är den största marknaden för transaktioner med Bitcoin, genomförde en ekonomisk stimulansåtgärd och betalade ut pengar åt vanliga löntagare som en mindre kompensation för det som medborgare förlorat under 2020. Man skulle därför kunna säga att behovet av att handla med Bitcoin tillfälligt dämpades en aningen just i USA.

Kommer Bitcoin att fortsätta öka i värde?

Samtidigt ser det ljust ut för Bitcoins framtid, även om en del personer anser att den är övervärderad. Eftersom det är fler än någonsin tidigare som att handlar med cryptovalutan har handeln normaliserats något under 2020. Även om valutan motarbetas av vissa stater ser det ut som att intresset för Bitcoin fortfarande ökar. Utförsäljning av Bitcoin kan enligt Adrian Lowcock, chef för personlig investering på Willis Owen Ltd, ha att göra med att Bitcoin fortfarande är en rätt ny valuta och att handeln med den fortfarande är rätt så begränsad. Han menar även att det fortfarande finns hinder för att Bitcoin ska kunna bli an allmänt tillgänglig valuta.

Så hur utvecklingen för cryptovalutan kommer att bete sig framöver är svårt att sia om, men Lunos vd Marcus Swanepoel är positiv och menar att eftersom Bitcoins uppgång varit konstant under 2020 tror han själv att det kommer att fortsätta gå uppåt och att ett värde på ”100 000 dollar före årets slut" inte bara är något att önska om, utan faktiskt en realistisk möjlighet.

Marcello Rongione

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Jan 06, 2021