5 vanliga krav för företagslån

krav för företagslån
Lån | apr, 16th, 2021

Det finns många bra användningsområden för företagslån. Du kan till exempel använda pengarna för att investera i tillväxt genom att anställa personal eller köpa nya maskiner.

Det går dock minst lika bra att använda företagslånet för att stärka verksamhetens kassaflöde i perioder med låg omsättning.

För att kunna bli beviljad ett företagslån måste du och ditt företag emellertid uppfylla vissa grundläggande krav. Detta för att långivaren trots allt vill försäkra sig om att verksamheten har möjlighet att återbetala sin skuld enligt avtalet utan att drabbas av betalningssvårigheter.

Hur kraven för företagslån ser ut kan förstås skilja sig beroende på långivare, men vissa krav är vanligare än andra. I den här artikeln går vi igenom fem av dessa.

1. Giltig bolagsform

För att kunna få ett företagslån krävs det att din verksamhet har en giltig bolagsform, exempelvis enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Bolaget och dess ägare ska dessutom vara registrerade i Sverige och ha ett bankkonto i en svensk bank.

Idag erbjuder de flesta långivare företagslån till alla typer av företag, men det kan finnas undantag för exempelvis ekonomiska föreningar. Därför kan det vara bra att kontrollera kraven för bolagsform en extra gång innan du skickar in din ansökan.

2. Omsättning

Omsättningen avser företagets totala intäkter från försäljning under en viss tidsperiod och spelar förstås en avgörande roll när det är dags att ansöka om företagslån. Även om en god omsättning inte nödvändigtvis behöver tyda på en god kreditvärdighet har denna parameter en stor inverkan på företagets kassaflöde.

Många långivare idag har ett fast omsättningskrav på exempelvis 300 000 kronor per år. Andra gör istället en individuell bedömning av omsättningen för att skapa sig en mer övergripande bild av företagets ekonomi.

3. Verksamhetstid

Verksamhetstiden syftar på hur länge företaget varit igång och även här kan kraven skilja sig en hel del beroende på vilken långivare du vänder dig till. Vissa aktörer kräver till exempel att företaget har varit aktivt i minst sex månader. Andra välkomnar nystartade företag, så länge de kan visa upp en detaljerad affärsplan och budget.

Värt att nämna är dock att nystartade företag sällan får låna större summor och att de i många fall dessutom får betala en högre låneavgift. Anledningen till detta är förstås den ökade utlåningsrisken. Nystartade företag kan trots allt inte visa upp samma historik som etablerade verksamheter, vilket gör det svårare för långivare att urskilja om företaget kommer att gå med vinst eller inte.

4. Säkerhet

I princip alla företagslån idag kräver någon form av säkerhet. Personlig borgen är den allra vanligaste formen av säkerhet och innebär att du som företagsägare går i borgen för lånet. Detta betyder att du personligen tar över betalningsansvaret om företaget inte har möjlighet att återbetala sin skuld enligt avtalet.

Vid mindre lånebelopp krävs det oftast bara en borgensman, men vid större företagslån kan långivaren kräva att två personer går i borgen för lånet. Återigen handlar detta om att minska risken med utlåningen i den mån det är möjligt.

Vid personlig borgen genomgår både företaget och eventuella borgensmän en kreditprövning. Detta för att långivaren ska kunna säkerställa att borgensmännen har en stabil ekonomi utan betalningsanmärkningar.

Observera att du inte kan gå i borgen för ett lån till enskild firma eftersom du i detta fall redan har personligt ansvar för verksamhetens skuldsättning.

En annan typ av säkerhet är företagsinteckning som innebär att du lämnar patent, maskiner, varulager eller andra tillgångar som säkerhet för lånet. Denna säkerhetsform är emellertid inte särskilt vanligt bland dagens långivare.

5. Betalningsanmärkningar och Kronofogdeskulder

En betalningsanmärkning är en prick i företagets ekonomiska register som visar att verksamheten vid något tillfälle inte betalat en skuld i tid. Det kan till exempel vara en skatteskuld eller en obetald räkning från en leverantör.

Betalningsanmärkningar ligger kvar i fem år för aktiebolag och tre år för enskilda firmor. Under denna tid kan de försvåra en rad moment i ditt företagande, eftersom betalningsanmärkningar visar att du inte skött dina åtaganden.

Idag väljer många långivare inom företagslån att se förbi enstaka betalningsanmärkningar och istället fokusera på företagets nuvarande ekonomi. Samtidigt har vissa långivare fortfarande nolltolerans mot anmärkningar, oavsett hur och när de uppkommit.

Även om det är fullt möjligt att ansöka om företagslån med anmärkningar kommer de i de allra flesta fall att innebära en högre låneavgift. Dessutom får företag med betalningsanmärkningar sällan låna lika mycket som ordinarie kunder och i vissa fall kan det till och med krävas extra säkerheter.

Om ditt företag har skulder hos Kronofogden kommer du inte att bli erbjuden ett lån, oavsett vilken bank eller kreditinstitut du vänder dig till.

Summering

De flesta långivare idag har vissa grundläggande krav för företag som vill teckna ett företagslån. Syftet med dessa krav är helt enkelt att minska långivarens risk för kreditförluster, men de är minst lika viktiga för dig som lånar pengar. Tecknar du ett lån du egentligen inte har råd att betala tillbaka riskerar du nämligen att få betalningsanmärkningar. I värsta fall kan företaget till och med hamna hos Kronofogden.

Om du enkelt vill ta reda på hur dina chanser att få lån ser ut hos olika långivare rekommenderar vi att du ansöker om företagslån via en låneförmedlare. Här kan du nämligen jämföra företagslån från en mängd olika långivare med bara en ansökan och kreditupplysning. På så sätt kan du snabbt se vilka aktörer som är villiga att erbjuda dig ett lån.

Alexandra Eriksson

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Apr 16, 2021