Allt om skuldsanering

Nedan kan du lära dig mer om hur en skuldsanering fungerar och hur den kan vara lösningen på dina skulder.

Så fungerar skuldsanering

En skuldsanering kan vara den sista utvägen för den som sitter fast i djupa skulder. Här får individen möjlighet att bli kvitt sina skulder en gång för alla genom att leva på så kallat existensminimum under en bestämt tidsperiod.

Även om detta må låta som en utmärkt lösning är denna period knappast enkel att gå igenom. Därför är det den absolut sista utvägen för den som är djupt skuldsatt. Nedan ska vi titta närmare på hur en sanering går till.

Vad är en skuldsanering?

Man kan säga att en skuldsanering är en slags avbetalningsplan för din skuld. Dock är denna avbetalningsplan anpassad till din nuvarande ekonomi, vilket betyder att du betalar tillbaka så mycket du kan efter dina förutsättningar.

Under denna period lever du på så kallat existensminimum, eller förbehållsbelopp som det också kallas. Med andra ord är detta den minsta möjliga summan för att du ska klara dig i det vardagliga livet.

Efter fem års tid är du fri ifrån dina skulder. Det är hos Kronofogden du ansöker om en skuldsanering och det är de som avgör om denna lösning passar just din situation.

Vem kan få sanering?

Kronofogden avgör vem som kan få en sanering och i avgörandet tar man hänsyn till en mängd faktorer.

Skuldernas storlek

Självklart har skuldernas storlek stor betydelse. Är skulderna mindre kan en ansökan om skuldsanering bli avslagen, då man anser att individen har möjlighet att lösa skulderna på egen hand. Dock sätter man alltid skulderna i förhållande till dina ekonomiska förutsättningar. En vanlig riktlinje är att individen inte ska kunna lösa skulderna på egen hand inom en period på 10 år.

Skuldernas uppkomst

Man tar även hänsyn till skuldernas ålder samt deras uppkomst. Har man skulder som uppkommit i samband med lyxkonsumtion, till exempel resor och möbler, kan man bli nekad en sanering. Däremot kan skulder på grund av beroende och missbruk vara en skälig anledning att få en skuldsanering.

Den skuldsattes engagemang

Om du visar att du är angelägen om att lösa dina skulder kan du öka dina chanser att få en skuldsanering. Skulle du däremot strunta i dina skulder totalt kan Kronofogden välja att neka dig denna möjlighet. Se gärna fler betydande faktorer hos Kronofogden.

Vad är existensminimum?

Om du blir beviljad en skuldsanering kommer en viss del av din inkomst varje månad att gå direkt till att betala av din skuld. Dock får du självklart behålla en viss summa för att kunna överleva och det är denna summa som kallas för existensminimum eller förbehållsbelopp.

Existensminimumet är indelat i två delar: boendekostnad och normalbelopp. Boendekostnaden avser den summa du behöver betala för ditt boende varje månad, alltså din hyra. Nomalbeloppet avser dina övriga levnadskostnader som till exempel mat, kläder, hygienartiklar, försäkringar och elkostnader.

Normalbelopp för 2019

  • Ensamstående vuxen: 4 923 kronor
  • Sammanlevande gifta eller sambos: 8 133 kronor
  • Barn upp till 6 år: 2 612 kronor
  • Barn över 7 år: 3 007 kronor

Notera att normalbeloppet för barn kan påverkas av olika bidrag, till exempel barnbidrag, studiebidrag eller underhållsbidrag. Dessutom kan du få tillägg för specifika kostnader, till exempel i samband med medicin, resor och specialkost.

Innan du ansöker om skuldsanering

En skuldsanering bör som tidigare nämnt vara en sista utväg för den som vill bli skuldfri. Med andra ord bör man inte ta denna möjlighet för givet, dels eftersom saneringen innebär en tuff period och dels kan du faktiskt bli nekad en sanering av dina skulder om du har otur. Här kommer ytterligare några tips innan du ansöker.

  • Om din ekonomiska situation förändras under perioden för sanering måste du kontakta Kronofogden omedelbart. Annars kan din sanering avslutas eller förlängas.
  • Skulle du dra på dig nya skulder under saneringsperioden måste du betala tillbaka dessa som vanligt. Med andra ord står din nuvarande skuldsanering inte för dessa.
  • Planera en vattentät budget under din saneringsperioden. Detta kommer att hjälpa dig att hålla dig till din avbetalningsplan och bli skuldfri snabbare.

Vad är skuldfinansiering?

Det är lätt att blanda ihop uttrycket skuldsanering med skuldfinansiering som är något helt annat. Skuldfinansiering är ett lån du ansöker om för att till exempel lösa mindre lån och krediter. Du kan alltså låna pengar för att betala skulder. 

Genom att göra detta kan du sänka dina lånekostnader och därmed spara pengar. Dessutom slipper du betala av flera mindre lån, då du istället betalar av ett större. Du kan även använda ett omstartslån och använda en bostads som säkerhet för att lösa dina skulder hos Kronofogden.

Väljer du denna typ av lösning slipper du leva på existensminimum och du kan dessutom bli skuldfri mycket snabbare.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Mar 23, 2019