Skuldsanering hos Kronofogden

Lär dig mer om för- och nackdelarna med skuldsanering hos Kronofogden.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är den sista utvägen för dig som inte kan bli kvitt dina skulder. Saneringen fungerar som en alternativ avbetalningsplan där inbetalningarna är anpassade till din nuvarande ekonomi. Detta innebär att du betalar så mycket du kan baserat på dina individuella förutsättningar.

Under skuldsaneringen lever du på så kallat existensminimum, eller förbehållsbelopp som det också kallas. Detta är den allra lägsta summan du behöver för att klara av det vardagliga livet. Efter fem års tid kommer Kronofogden att skriva av dina resterande skulder och du kan därefter börja om på nytt.

Intresset för skuldsaneringar blir större för varje år som går. År 2019 noterade Kronofogden att ansökningarna om skuldsaneringar ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Eftersom fler ansöker minskar dock samtidigt antalet beviljade ansökningar - från 58 procent år 2018 till 52 procent år 2019.

Nya regler för skuldsanering

År 2016 ändrades lagen kring skuldsaneringar till fördel för de skuldsatta. Några av de förändringar lagändringen förde med sig var följande:

 • Kronofogden efterfrågar inte lika många uppgifter som tidigare.
 • Det finns möjlighet att ansöka online, inte enbart via blankett.
 • Den skuldsatte får två betalningsfria månader per år, vilket kan underlätta i exempelvis jul- och semestertider.
 • Tidigare var den skuldsatte ansvarig för att se till att alla skuldägare får sina pengar. Nu sker inbetalningar direkt till Kronofogden som fördelar pengarna mellan skuldägarna.
 • Skuldsatta med små barn och företag kan få en förkortad skuldsanering.

Kronofogden beviljar skuldsaneringar

Det är först när dina skulder hamnar hos Kronofogden som du kan ansöka om en skuldsanering. Har dina skulder enbart hamnat hos inkasso kan du kontakta inkassobolaget och be dem om en avbetalningsplan. Detta brukar sällan vara några större problem eftersom inkassobolagen vill driva in din skuld så snabbt som möjligt, även om inbetalningarna är mindre.

Vi rekommenderar du som har betalningssvårigheter att kontakta din långivare alternativt inkassobolag innan skulden hinner komma till Kronofogden. På så sätt kan du lösa problemet snabbare samtidigt som du minskar risken för att få betalningsanmärkningar. 

Om dina skulder ändå hunnit hamna hos Kronofogden kan du ansöka om en avbetalningsplan även hos dem. Små skulder kan och behöver du inte lösa med hjälp av en skuldsanering, utan det är när skulderna vuxit sig stora som skuldsanering hos Kronofogden kan vara ett alternativ.

Då kan du få skuldsanering - 3 krav

 1. Skuldernas storlek

  Självklart har storleken på skulderna stor betydelse. Vid mindre skulder kan du få avslag på din ansökan om skuldsanering eftersom Kronofogden anser att du kan lösa skulderna på egen hand. Dock sätter man alltid skulderna i förhållande till dina ekonomiska förutsättningar. En vanlig riktlinje för att skuldsanering ska vara ett alternativ är att individen inte har möjlighet att lösa skulderna på egen hand inom en period på 10 år.

 2. Skuldernas uppkomst

  Kronofogden tar även hänsyn till skuldernas ålder samt deras uppkomst. Har du skulder som uppkommit i samband med lyxkonsumtion, till exempel resor och möbler, kan du bli nekad en sanering. Däremot kan skulder på grund av beroende och missbruk vara en skälig anledning att få en skuldsanering.

 3. Den skuldsattes engagemang

  Om du visar att du är angelägen om att lösa dina skulder kan du öka dina chanser att få en skuldsanering. Skulle du däremot strunta i dina skulder totalt kan Kronofogden välja att neka dig denna möjlighet.

Ansöka om skuldsanering - Så går det till

Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden eller hos en skuldrådgivare i din kommun. Ansöker du på Kronofogdens hemsida kan du välja mellan att göra digital ansökan eller att ansöka via blankett.

TIPS! Innan du börjar är det bra om du tar fram din senaste deklaration. Där finns nämligen information om en del av dina nuvarande skulder. Andra skulder att ta hänsyn till är de du har till släkt och bekanta samt skatte- och studieskulder. Även dessa omfattas nämligen av saneringen.

Efter att Kronofogden mottagit din ansökan kommer de att behandla den och bedöma din betalningsförmåga i förhållande till dina skulder. De avgörande faktorerna är hur och varför har skulden uppkommit samt vad du har gjort för att betala den.

Hur lång tid behandlingen av din ansökan tar beror på din individuella situation. Var dock beredd på att det kan ta några veckor.

Från beslut till betalning

 • Om du uppfyller kraven får du ett beslut att påbörja en skuldsanering innehållande information om dina kommande månadsbetalningar.
 • Kronofogden fördjupar därefter utredningen, vilket kan innebära justering av  betalningsbeloppet upp- eller nedåt. Lever du redan på existensminimum kan du till och med bli betalningsbefriad.
 • Beslutet offentliggörs i en annons i Post- och Inrikes Tidningar. Efteråt kontaktar Kronofogden alla som du är skyldig pengar till.
 • När skuldsaneringen startar kommer du att göra inbetalningar direkt till Kronofogden, inte till dina huvudsakliga skuldägare. Hushållets vanliga kostnader (el, vatten, underhåll och så vidare) betalar du precis som vanligt.
 • Vid inledande av skuldsanering kommer du att få en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen som finns kvar fram till den dagen du gör din sista betalning.

Vad är existensminimum?

Om du blir beviljad en skuldsanering kommer en viss del av din inkomst varje månad att gå direkt till att betala av din skuld. Dock får du självklart behålla en viss summa för att kunna överleva och det är denna summa som kallas för existensminimum eller förbehållsbelopp.

Existensminimumet är indelat i två delar:

 • Boendekostnad som är den summa du behöver betala för ditt boende varje månad, alltså din hyra.
 • Normalbelopp som avser dina övriga levnadskostnader, till exempel mat, kläder, hygienartiklar, försäkringar och elkostnader.

Normalbelopp för 2020

 • Ensamstående vuxen: 4 923 kronor
 • Sammanlevande gifta eller sambos: 8 133 kronor
 • Barn upp till 6 år: 2 612 kronor
 • Barn över 7 år: 3 007 kronor

Notera att olika bidrag, till exempel barnbidrag, studiebidrag eller underhållsbidrag, kan påvekra normalbeloppet för barn, Dessutom kan du få tillägg för specifika kostnader, till exempel i samband med medicin, resor och specialkost.

Skuldsanering - För- och nackdelar

En skuldsanering kan vara den sista utvägen för den som sitter fast i djupa skulder. Samtidigt bör du inte se saneringen som en utväg för att slippa betala dina skulder. Det finns både för- och nackdelar med skuldsanering och nedan ska vi titta närmare på några av dem.

 • Fördelar: Du kan bli fri från stora skulder som du aldrig hade kunnat betala på egen hand. Efter saneringen kommer du med största sannolikhet inte dra på dig skulder lika lätt som tidigare.
 • Nackdelar: Att gå igenom en skuldsanering är tufft och din livsstil kommer att förändras en hel del under denna period. Dessutom kräver Kronofogden skäliga anledningar till att faktiskt bevilja en skuldsanering, vilket innebär att konceptet inte är tillgängligt för alla.

3 tips för dig som vill ansöka om skuldsanering

En skuldsanering bör som tidigare nämnt vara en sista utväg för den som vill bli skuldfri. Med andra ord bör du inte ta denna möjlighet för givet, dels eftersom saneringen innebär en tuff period och dels kan du faktiskt bli nekad en sanering av dina skulder om du har otur.

Här kommer ytterligare några tips för dig som är intresserad av att ansöka om en skuldsanering.

 1. Kontakta Kronofogden om dina förutsättningar förändras. Om din ekonomiska situation förändras under perioden för sanering måste du kontakta Kronofogden omedelbart. Gör du inte det kan din sanering avslutas eller förlängas.
 2. Saneringen omfattar inte nya skulder. Skulle du dra på dig nya skulder under saneringsperioden - vilket du absolut inte bör göra - måste du betala tillbaka dessa som vanligt.
 3. Skapa en budget. Planera en vattentät budget under din saneringsperioden. Detta kommer att hjälpa dig att hålla dig till din avbetalningsplan och bli skuldfri snabbare.
 4. Aktiva krediter. Om du har löpande krediter sedan tidigare - till exempel kontokrediter - kan banken automatiskt avsluta dessa om Kronofogden inleder en skuldsanering.

Vanliga frågor om skuldsanering

Nedan ska vi svara på några vanliga frågor gällande skuldsanering och hur det fungerar.

Hur ansöker jag om skuldsanering hos Kronofogden? 

Ansökan om skuldsanering sker antingen via Kronofogdens hemsida eller via en blankett som du skriver ut och fyller i. Läs mer om hur du ansöker hos Kronofogden. Notera att handläggningstiden för ansökningarna skiljer sig från ärende till ärende.

Vilka är för- och nackdelarna med skuldsanering? 

Fördelen med skuldsanering är att du kan bli kvitt dina skulder och ge din ekonomi en ny chans. Samtidigt kommer skuldsaneringen innebära en tuff period eftersom du lever på existensminimum. Dessutom är det strax över 50 procent av alla ansökningar som faktiskt blir beviljade.

Vad innebär förkortad skuldsanering?

En förkortad avbetalningsplan kan vara ett alternativ för dig som har små barn och innebär att du slipper betala av skulderna under lika lång tid. Dock kommer skulderna fortfarande att skrivas av efter fem år. Det finns dessutom särskilda skuldsaneringar för företag med en period på tre år istället för fem.

Vilka är villkoren för skuldsanering?

För att bli beviljad en skuldsanering måste Kronofogden bedöma att du inte har möjlighet att lösa dina skulder på egen hand inom de kommande åren. De måste dessutom ha uppkommit av en skälig anledning (ej lyxkonsumtion) och du måste visa att du vill lösa dem.

Får man behålla skatteåterbäring vid skuldsanering?

Ja, om det inte längre är möjligt att överklaga beslutet om skuldsanering får du tillbaka pengarna direkt från Skatteverket. Skulle du däremot får din skatteåterbäring innan Kronofogden tagit ett beslut om skuldsanering kommer pengarna att gå till skulder som finns i Kronofogdens egna register, exempelvis böter eller studie- och skatteskulder.

Vad är existensminimum? 

Existensminimum är den summa du får leva på under tiden du har en pågående skuldsanering. Beloppet är uppdelat i boendekostnad och normalbelopp där normalbeloppet (avsett för konsumtion) uppgår till 4 923 kronor för en ensamstående vuxen.

Vad händer efter skuldsanering?

Efter skuldsaneringen skriver Kronofogden av dina skulder och du kan börja leva som vanligt. Skulle du få ett krav på betalning efter sanering som du anser vara ogiltigt - till exempel för att skulden ingått i saneringen - måste du bestrida kravet omedelbart.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Oktober 17, 2021