Förändringarna under 2018 som ger dig mer pengar över

pengar över
Privatekonomi | Sparande | jan, 2nd, 2018

Nyårsafton har passerat och år 2018 är i full gång (även om många fortfarande njuter av julledigheten). Under 2018 kommer en hel del förändringar att ske när det gäller privatpersoners ekonomi, vilket kommer resultera i att allt fler kommer få mer pengar över i plånboken.

Nedan ska vi snabbt gå igenom de största förändringarna som året har att erbjuda och hur du kommer att påverkas.

Stabil inflation och lönehöjningar

Inflationen under 2018 kommer att ligga på cirka 2 procent enligt Riksbanken, vilket är samma inflationsnivå som vi hade förra året. Med andra ord ser det ut som att priserna i Sverige varken kommer att höjas eller sänkas.

När det gäller lönehöjningar så räknar Konjunkturinstitutet med att lönerna kommer att höjas med cirka 3 procent. Detta innebär att de flesta kommer att få mer pengar över under 2018, vilket vi på Econello.com såklart tycker är en väldigt trevlig förändring!

Boendekostnader

När det gäller hyror så är dessa ännu inte färdigförhandlade inför 2018. Dock tror man att de antingen kommer att höjas med ca 1 procent, vilket inte är någon dramatisk skillnad. Räntorna kommer däremot förmodligen att höjas under 2018.

I dagsläget ligger landets reporänta på 0,50 procent, men enligt Riksbankens prognos räknar man med att ligga på cirka 0,27 procent i slutet av året. Detta kommer innebära att det blir något dyrare att låna, men även något förmånligare att spara.

Inkomstskatt

Om du tjänar 455 000 kr/år eller 37 940 kr/mån eller mindre kommer du att betala 20 procent i skatt till staten. Skulle du istället tjäna 638 000 kr/år eller 55 190 kr/mån eller mer kommer du att behöva betala 25 procent i skatt.

Höjt barn- och studiebidrag

Som vi nämnde i ett tidigare blogginlägg så kommer barn- och studiebidraget för gymnasieungdomar att höjas under 2018. Bidraget kommer att höjas med hela 200 kronor varje månad från och med den 1 mars.

Dock kommer höjningen att betalas ut retroaktivt i juli istället för i mars. Hur som helst så kommer det finnas mer pengar i kassan för familjer med gymnasieelever.

Höjt underhållsstöd

Det är inte bara barnbidraget som kommer att höjas under 2018, även underhållsstödet för barn mellan 15 – 18 år kommer att höjas med 150 kr/mån.

Bidraget höjdes redan igår, den 1 januari, men kommer att höjas igen den 1 juli. Då kommer underhållsstödet för barn mellan 15 – 18 år höjas med ytterligare 350 kronor och barn mellan 11 – 14 år får en höjning med 150 kronor.

Höjda pensioner

När det gäller pension kommer en hel del förändringar att ske under 2018:

 • Pensionerna kommer att öka med ungefär 380 kr/mån i genomsnitt, räknat efter skatt.
 • Inkomst- och tilläggspensionerna kommer att höjas med 1 procent.
 • Garantipensionen kommer att höjas med 1,6 procent.
 • Det högsta möjliga bostadstillägget för pensionärer (ogifta) kommer att höjas med 470 kr/mån. Med andra ord kommer tillägget under 2018 att ligga på max 5 560 kr/mån. För gifta pensionärer gäller halva maxtillägget.
 • För pensionärer vars inkomst ligger mellan 10 000 – 35 000 kronor i månaden så har skatten sänkts från och med den 1 januari. Som mest kan skattesänkningen bli ca 420 kr/mån.

Höjd ersättning för sjuka

Även för de sjukskrivna så kommer flera olika förändringar att ske:

 • Sjukförsäkringens maxtak kommer att höjas ifrån 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp.
 • Maxbeloppet som sjukpenningen beräknas på höjs till 364 000 kronor.
 • Garantiersättningen har höjts (den 1 januari) med 300 kr/mån. Även det maximala bostadstillägget har höjts till samma nivå som för pensionärerna, det vill säga max 5 560 kr/mån.
 • En skattesänkning på cirka 200 kronor har börjat gälla från och med den 1 januari för dig som fyllt 30 år och som har högsta möjliga ersättning.

Höjt studiebidrag

Du som studerar kan räkna med ett höjt studiebidrag från och med den 1 juli. Höjningen kommer att ligga på runt 300 kr/mån. Skulle du både få bidrag och även ansöka om ett maximalt studielån kan du få upp till 11 300 kr/mån.

Sänkta fackavgifter

En skattesänkning på 25 procent  infördes för fackföreningsavgiften den 1 januari. Denna reduktion gör att du som har en medlemsavgift på till exempel 4 800 kr/år kommer få din skatt sänkt med 1 200 kronor årligen.

Höjt tandvårdsbidrag

I vår (1 april) kommer det allmänna tandvårdsbidraget för de mellan 22 – 29 år och för de över 65 år att höjas med 300 – 600 kronor per år. För de som är mellan 30 – 64 år kommer höjningen ligga mellan 150 – 300 kronor per år.

Höjd sparskatt på ISK och kapitalförsäkring

Sparskatten för sparande i kapitalförsäkring och på ett investeringssparkonto kommer att höjas till 0,447 procent. Tidigare låg skatten på 0,375 procent.

Införande av flygskatt

Flygskatt kommer att införas den 1 april i år. Skatten kommer att gälla samtliga resenärer över 2 år och kommer att se ut så här:

 • För inrikes resor samt resor inom EU kommer skatten att ligga på 60 kronor.
 • För resor på upp till 600 mil utanför Europa kommer skatten att ligga på 250 kronor.
 • För resor över 600 mil kommer skatten att ligga på 400 kronor.

Ökade möjligheter för körkort

CSN-lån är från och med den 1 juli 2018 tillgängliga för de som är mellan 18 – 47 år gamla och långtidsarbetslösa. Detta innebär alltså att även de har möjlighet att ta B-körkort.

Förändringar för personbilar

 • Hela systemet för tjänstebilar kommer att göras om under 2018. Skatten kommer bland annat att höjas för bilens förare.
 • Fordonsskatten för nyare bilmodeller med höga utsläpp kommer att höjas under 3 års tid. Hur hög skatten blir beror på hur mycket bränsle bilen drar. Denna skattehöjning kommer att gälla samtliga bilar som registreras efter den 1 juli i sommar.
 • Skattebefrielsen för miljöbilar kommer att slopas under sommaren. Istället får miljövänligare fordon med lägre utsläpp en bonus på upp till hela 60 000 kronor.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Dec 04, 2018