Nytt år, nya lagar – Här är förändringarna du inte bör missa

nya lagar 2019
Nyheter | dec, 28th, 2018

Det nya året för inte bara med sig motivation och nya löften – det innebär också en flera nya lagar och regler. Nedan ska vi gå igenom några av de förändringar som du bör ha koll på inför 2019.

Ränteavdrag kommer att begränsas

Enligt EBITDA-regeln kommer ränteavdragen att begränsas. EBITDA, som kommer ifrån engelskans Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, fungerar som ett mått på företagets resultat innan skatt, räntor samt ned- och avskrivningar.

Avdrag upp till 30 procent kan göras, dock kommer avdrag för vissa ränteutgifter att förbjudas.

Bolagsskatten sänks

Från och med den 1 januari 2019 kommer bolagsskatten att sänkas från 22 procent till 21,4 procent. Målet är att bolagsskatten ska ligga på 20,6 procent år 2021.

AGI – arbetsgivardeklaration på individnivå

Alla företag som har fler än 15 anställda måste från och med årsskiftet införa arbetsgivardeklaration på individnivå. Det här betyder att arbetsgivaren måste redovisa samtliga utbetalningar, som till exempel lön och förmåner, för varje enskild anställd. I deklarationen ska även framgå vilken skatt som dragits varje månad.

Höjt prisbasbelopp ger höjda studiemedel

Det nya prisbasbeloppet höjs till 46 500 kronor, vilket är en ökning med 1000 kronor jämfört med 2018. Detta innebär att studiemedlen kommer att höjas något.

Prisbasbelopp är det belopp som speglar det allmänna prisläget i landet och används bland annat för att justera inflationen.

Nya lagar gällande djurskyddet

I vår kommer en ny djurskyddslag att börja gälla. Denna lag stärker djurens rätt att leva naturligt och ställer extra höga krav på att den som rår om djuren ska vara kompetent inom området.

Det blir dessutom möjligt för personal inom bland annat sjukvård och socialtjänst att, trots tystnadsplikt, yttra sig om eventuella djurskyddsproblem.

Lägre avgifter vid bygglov

Om du ansöker om bygglov har du rätt att få besked inom en viss tidsram. Skulle du inte få beskedet i tid har du rätt till lägre avgifter (en femtedels lägre avgift för varje vecka utanför tidsramen).

Nya krav på tillstånd för verksamheter inom välfärden

För den som har planer på att bedriva verksamhet rörande välfärden, så som hemtjänst, skolverksamhet eller ledsagarservice, måste ansöka om särskilda tillstånd hos IVO. Detta för att säkerställa att verksamheten erbjuder tjänster av hög kvalitet. Denna ansökan kommer dessutom att innebära en viss avgift.

Redan aktiva företag inom detta område måste ansöka om tillstånd senast den 1 mars.

Fängelsestraff vid brott mot livsmedelslagen

Livsmedelslagen (2006:804) är en lag som reglerar märkningen och hanteringen av livsmedel och den finns främst för att skydda konsumenternas hälsa.

Vid brott mot livsmedelslagen som kan innebära direkt fara för människors eller djurs hälsa kommer ett hårdare straff att införas. I dagsläget är straffet böter, men nästa år kan straffet för ett brott av denna grad innebära fängelse i upp till 2 år.

Höjda skatter

Skatterna inom flera områden kommer att höjas. Bland annat kommer flygskatten att höjas med 2 procent och även tobaksskatten.

Enklare att vabba

Från och med nästa år är det inte längre nödvändigt att anmäla vård av barn. Istället kan föräldrar nu anmäla vab första dagen och sedan ansöka om ersättning för detta i efterhand.

Karensdagen ersätts med karensavdrag

Karensdagen kommer att försvinna och istället kommer ett karensavdrag på 20 procent av veckoersättningen för sjuklönen att införas. Hur detta kommer att påverka dig kan du läsa mer om i vårt inlägg om det nya karensavdraget.

Ny lag ger entreprenörer nytt löneansvar

Denna lag ger arbetare inom bygg- och entreprenadbranschen rätten att alltid få betalt, om inte av arbetsgivaren så av någon annan entreprenör högre upp i kedjan.

Licenskrav för svenska spelsajter

Bolag baserade i andra länder som bedriver spelverksamhet på den svenska marknaden via nätet måste numera ansöka om en licens.

Höjd reporänta kan leda till dyrare lån

Att låna pengar kan bli något dyrare under 2019 med tanke på att Sveriges reporänta kommer att höjas med 0,25 procentenheter. Detta kan dock innebära att bankernas sparräntor även höjs en aning.

TV-licensen försvinner…

…Och ersätts med en public service-avgift istället. Denna avgift ska betalas av alla som är över 18 år och som har en inkomst som är beskattningsbar.

Som mest kommer denna avgift att ligga på 1 300 kronor/år till skillnad från TV-licensen som kostade 2 400 kronor/år.

Kostnadsfri tandvård upp till 23 år

Alla upp till 23 år får utnyttja avgiftsfri tandvård från och med den 1 januari 2019. Anledningen till detta beror på att många ungdomar idag redan har svårt att få ekonomin att gå ihop och då kan avgiftsfri tandvård underlätta.

Fler undervisningstimmar

Från och med höstterminen 2019 kommer elever i årskurs 7- 9 att få 105 timmar extra undervisning i matte samt 100 timmar extra undervisning i hälsa och idrott.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Dec 20, 2018