10 vanliga misstag vid bostadsköp

bostadsköp
Hem & bostad | Tips & guider | mar, 11th, 2019

Ett bostadsköp är något som de flesta ser fram emot. Detta är trots allt ett av livets allra största köp samtidigt som hemmet kanske är det viktigaste vi har. Tyvärr har bostadsköp ett ganska märkligt upplägg, då du först förhandlar om priset och skriver på avtalet innan det är dags för besiktning.

Om du förälskat dig en bostad kan du nog redan se dig själv stå i dess ljusa kök och laga middagar tillsammans med familj och vänner. Kanske kan du till och med se framför dig hur din julbelysning kommer att se ut och med vilka färger du ska inreda ditt sovrum.

För att dina förväntningar i samband med ett bostadsköp ska uppfyllas bör du inte ta några genvägar. Nedan listar vi 10 vanliga misstag många gör inför ett bostadsköp och vad du kan göra för att undvika dem.

1. Egen besiktning vid bostadsköp

Vid ett bostadsköp gäller jordabalken som innehåller stränga regler gällande köparens undersökningsplikt. Denna plikt innebär att det är köparen ansvar att noggrant gå igenom bostaden för att upptäcka fel som måste åtgärdas. Med andra ord kan du inte få ersättning för skador som du skulle ha upptäckt vid en egen besiktning.

Tyvärr avstår många köpare ifrån att göra en egen besiktning vid ett bostadsköp. När man är förblindad av framtidstankar och entusiasm är lätt att lita på den besiktning som säljaren hänvisar till. Detta är dock inte att rekommendera eftersom du måste ha gjort en egen besiktning för att ha rätt till ersättning i efterhand.

Besiktning vid nyproduktion?

Många tror att en egen besiktning inte är nödvändig om man ska köpa en nyproducerad eller nyrenoverad bostad. Så är det naturligtvis inte. Även nybyggda och nyrenoverade bostäder kan ha tekniska fel och saknas det garantier kan det bli svårt för dig som köpare att få ersättning i efterhand.

Även om undersökningsplikten ökar i takt med bostadens ålder och skick, bör du göra en grundlig besiktning även vid denna typ av bostadsköp. Vid renoveringar bör du ta reda på vem som renoverat bostaden och om det faktiskt finns bygglov.

2. Bristande kunskaper vid egen besiktning

Enligt lagen kan vem som helst göra en egen besiktning i samband med ett bostadsköp. Dock har väldigt få bostadsköpare den kunskap och erfarenhet som krävs för denna uppgift. Många gånger kan man missa mindre utrymmen som till exempel vinden, helt enkelt eftersom man tror att detta inte ingår i undersökningsplikten.

För att undvika misstag vid egen besiktning bör du anlita en egen besiktningsman. På så sätt slipper du oroa dig för att missa något i samband med ditt bostadsköp.

3. Struntar i uppföljning

Ett vanligt misstag vid bostadsköp är att köparen struntar att följa upp de fel som besiktningsmannen påvisar. Det må låta märkligt, men när man befinner sig i bostadsbubblan är det lätt att lägga sådana saker åt sidan. Istället litar man på säljaren som menar att ”han aldrig märkte av det problemet”.

Om du väljer att inte göra en anmärkning på felen kan du sällan få ersättning för ett ”dolt fel”. Detta eftersom man anser att du inte följt undersökningsplikten. Samma sak gäller även om bostaden har förhöjda fuktvärden, till exempel i tvättstugan.

Förblindas inte av lyckan i ett bostadsköp – vidta nödvändiga åtgärder direkt och slipp dyra överraskningar i efterhand.

4. Använder sig inte av avtalets hävningsklausul

Ett väldigt vanligt misstag vid ett bostadsköp är att köparen inte utnyttjar avtalets hävningsklausul, trots att man misstänkt fel i samband med köpet.

Vad som krävs för att du faktiskt ska kunna häva köpet varierar. I vissa fall kan det räcka med mindre fel och andra gånger kan det krävas allvarliga fel. I klausulen kan det även stå att säljaren ska kunna välja om de vill åtgärda felet först.

Återigen, du har ansvar för att upptäcka dolda fel i en egen besiktning vid ett bostadsköp. Gör du inte det kan du inte få ersättning i efter hand. Skulle det vara så att du som köpare inte vill häva köpet kan du kräva att felet åtgärdas. En annan utväg kan vara att omförhandla priset på bostaden.

Hävningsklausul – ett måste

Innan du genomför ett bostadsköp bör du se till att avtalet har en hävningsklausul. Skulle avtalet inte ha det kan det bli svårt för dig som köpare att häva köpet i efterhand. Ditt enda alternativ vid eventuella fel är då en prisreducering, men det är inte alltid detta går att få igenom.

I vissa fall kan säljaren låta dig bryta avtalet för att hitta en ny köpare. Dock är en hävningsklausul alltid att föredra vid ett bostadsköp.

5. Missuppfattar garantier vid köp av nya bostäder

Många är ute efter nyproduktioner, men det blir lätt missförstånd gällande de garantier som ingår vid ett sådant bostadsköp. Garantier vid nybyggnationer följer sällan med själva bostaden, utan de är utfärdade till bostadens ursprungliga ägare. Tänk på att kolla upp vad som gäller noggrant innan du genomför ett bostadsköp.

6. Egna reparationer

Ett vanligt misstag bland de som genomfört ett bostadsköp är att de försöker reparera skador och fel själva, trots att de saknar kunskaper. Då riskerar du att förvärra felet, vilket såklart inte är optimalt när du precis blivit bostadsägare. Detta är dock inte allt – om du försöker att reparera ett problem på egen hand kan du gå miste om garantier och ersättning.

Se till att bostadens fel repareras ordentligt och låt något som kan sin sak göra jobbet. Om du är osäker på hur du ska gå vidare i samband med en renovering kan du alltid vända dig till en bostadsjurist.

7. Missar reklamationstiden

Reklamationstiden för bostadsrätter respektive villor skiljer sig en hel del. För bostadsrätter gäller en reklamationstid på cirka två år och för villor gäller så mycket som tio år. Efter denna tidsperiod kan reklamation inte ske, vilket många köpare lätt glömmer bort.

Det många inte tänker på vid ett bostadsköp är att det även finns en så kalla skälighetsrekvisit. Enligt denna måste köparen göra en reklamation inom en skälig efter att ett fel upptäckts. Med skälig tid menar man omkring 4,5 månader, men i många fall måste felet upptäckts mycket tidigare än så .

Reklamera omedelbart

Gör en skriftlig reklamation direkt du upptäckt ett fel med bostaden efter ditt bostadsköp. Det spelar ingen roll om din reklamation inte är komplett, du kan komplettera med relevant information i efterhand. Skicka reklamationen till säljaren, gärna rekommenderat, och behåll kvittot för att kunna styrka det datum du skickat reklamationen.

8. Slarvar med dokumentationen

För att du ska få den ersättning du har rätt till är det viktigt att sparar relevant dokumentation. Se även till att göra en noggrann rapport om de fel du hittat, fota (varför inte filma?) och få ett professionellt utlåtande ifrån en besiktningsman. Du bör inte riva eller röra något i bostaden innan du gjort detta.

Genom att dokumentera noggrant kan du öka dina chanser att få rätt i en eventuell rättsprocess. Tänk på detta efter ditt bostadsköp.

9. Begär fel ersättningsbelopp

Nästa vanliga misstag många köpare gör vid ett bostadsköp är att de yrkar fel belopp när det gäller ersättningen för dolda fel. Vad du ska få i ersättning beräknar man genom subtrahera bostadens kostnad med kostnaden om felet skulle varit känt.

Ta hjälp av en jurist om du är osäker på vilket ersättningsbelopp som är skäligt. Att be om ett högre belopp i efterhand kan få negativa konsekvenser, så se till att hitta en bra ersättningsnivå redan ifrån början.

10. Undviker att ta hjälp av jurist

Sist men inte minst är det vanligt att köpare inte tar hjälp av jurister om de misstänker dolda fel i bostaden. Dolda fel kan snabbt göra din rosa bostadsdröm till en ren och skär mardröm som inte bara är tids- och energikrävande, utan även mycket dyr.

Om du misstänker dolda fel – vänd dig till en bostadsjurist. De kan hjälpa dig att dokumentera på rätt sätt och vägleda dig genom både reklamation och krav. Bostadsjuristen kan dessutom förhandla med säljaren för att hjälpa dig att lösa situationen på bästa sätt.

Relevanta artiklar:

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Mar 11, 2019