Mer om Kronofogden

Det finns många fördomar och myter om Kronofogden som inte alls stämmer. Se vad som är sant och falskt i denna artikel!

Sant och falskt om Kronofogden

Kronofogden är en myndighet som ofta nämns i samband med lån och framförallt skulder. För att kunna låna pengar får du sällan ha skulder som hamnat på Kronofogdens bord och får du svårt att betala tillbaka lånet kan skulderna hamna hos dem.

Det är inte helt ovanligt att förknippar ordet myndighetens namn med obehag, i vissa fall kan ordet nästan användas som ett skällsord. Det många dock inte vet är att Kronofogden arbetar med så mycket mer än bara indrivning av skulder och att det finns många missuppfattningar kring deras syfte.

Så vad vet du egentligen om Kronofogden? I denna artikel kommer vi att reda ut de vanligaste sanningarna och fördomarna. Kanske lyckas vi skala bort lite av ditt obehag!

”Kronofogdens enda uppgift är att driva in skulder.”

Nej, detta stämmer såklart inte. Självklart är indrivning av skulder en stor del av verksamheten, men Kronofogden har en mängd andra viktiga arbetsuppgifter. De arbetar bland annat för att så få som möjlighet ska behöva hamna hos dem, något som du säkert inte visste.

Detta gör man till exempel genom att aktivt informera konsumenter om risker och i samarbete med Sveriges Allmännytta sprider man kunskap om vräkningar och hur de kan undvikas.

Andra viktiga arbetsuppgifter Kronofogden har

  • Handräckning, som innebär att Kronofogden erbjuder stöd i samband med tvister rörande övriga tillgångar och/eller rättigheter. Det kan till exempel röra sig om konflikter efter en skilsmässa där en part vägrar lämna tillbaka saker som den andra parten äger enligt lag.
  • Erbjuder skuldsanering. Skuldsanering är en slags sista utväg för dig som har stora skulder och innebär att du lever på ett existensminimum under en bestämd period. Under denna period kommer dina skulder delvis att betalas av och resten kommer att avskrivas. Därefter är du skuldfri.
  • Granskar konkurser av olika slag så att allt går rätt till.
  • Arbetar mot organiserad brottslighet tillsammans med andra myndigheter, däribland Polisen.

”En betalningsanmärkning behöver inte innebära katastrof.”

Detta är helt sant, idag finns det faktiskt en hel del möjligheter för dig som har en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning, eller en prick som det ibland kallas, får du när du inte har betalat en räkning i tid. Dock får du anmärkningen först efter ett flertal påminnelser och inkassokrav.

Att ta ett lån med betalningsanmärkning är idag inte något märkvärdigt. Det finns många långivare, som både erbjuder smslån och privatlån, som accepterar kunder med anmärkningar. Samtidigt kan det finnas särskilda krav för dig som har en prick, till exempel att du får låna mindre, får en högre ränta eller att du inte får ha för nya anmärkningar.

Ansvarar Kronofogden för betalningsanmärkningar?

Nej, det gör de inte. Även detta är ett vanligt missförstånd och många vänder sig till Kronofogden för att diskutera betalningsanmärkningar.

Det är faktiskt kreditupplysningsföretagen, till exempel UC, som sätter och tar bort anmärkningar. Betalningsanmärkningar finns kvar i registret i 3 år innan de försvinner.

”Om jag lyxkonsumerar kan jag bara ansöka om skuldsanering.”

Många tror att en skuldsanering hos Kronofogden är en enkel lösning när det gäller skuldsättning, men detta är helt fel. Du kan alltså inte tro att du kan leva lyxigt och sedan bara ansöka om en skuldsanering när skulderna blir för stora. Det fungerar inte så.

Med andra ord, skuldsanering är inte en lösning för dig som vill leva ett lyxigt liv trots att du inte har råd. En skuldsanering är till för den som helt enkelt inte har någon annan utväg. Dessutom tar en skuldsanering flera år och under den tiden måste personen leva på existensminimum, vilket inte är särskilt roligt.

Samtidigt kan inte vem som helst ansöka om en skuldsanering, utan det är den individuella situationen som avgör. Det är Kronofogden som bestämmer om en skuldsanering är en lösning eller ej.

”Kronofogden behåller det som utmäts.”

Detta är förstås inte sant, men faktiskt en ganska vanlig missuppfattning bland folket. Allt det som Kronofogden utmäter används för att betala de skulder som personen i fråga dragit på sig. Skuldägaren måste ju trots allt få tillbaka sina pengar.

När det gäller utmätningar börjar man oftast med det som den skuldsatte kan klara sig utan. Den sista utmätningen är av bostaden. Meningen med utmätningen är helt enkelt att den som är skuldsatt ska bli skuldfri och få möjligheten att börja om på nytt.

”Hela min lön utmäts till dess att skulden är betald.”

Detta är en myt. Självklart tar inte Kronofogden hela din lön vid en löneutmätning, du har alltid en viss del av lönen kvar. Detta för att du ska ha råd att betala ditt boende och dina vardagliga levnadskostnader.

Exakt hur mycket av din lön du får behålla, det så kallade förbehållsbeloppet, varierar från fall till fall. Kronofogden gör en uträkning på hur höga dina kostnader är för till exempel boende, mat, hygien och försäkringar och baserar förbehållsbeloppet på detta. Du behöver med andra ord inte oroa dig över att inte ha råd med mat eller hyra.

”Kronofogden kan inte driva in skulder du fått utomlands.”

Jo, det kan de faktiskt. I majoriteten av fallen gäller samma regler för skulder i utlandet som för skulder hemma i Sverige.

Låt säga att du till exempel fått en parkeringsbot när du hyrt en bil utomlands. Du blir informerad om boten efter att du återvänt till Sverige och väljer därför att inte betala den. Detta kan stå dig dyrt eftersom myndigheter i det land du fått boten i kan kontakta Kronofogden och be dem om hjälp.

Om du är osäker på vad som gäller vid till exempel en trafikbot kan du alltid kontakta Kronofogden och fråga dem om rådgivning.

Alexandra

Brinner för allt som har med ekonomi att göra. Lång erfarenhet av att skriva artiklar och blogginlägg gällande ekonomi.
Senast uppdaterad: Dec 29, 2018